بانوان باردار
صفحه اصلی  /  بانوان باردار
تا هفته چندم بارداری می‌توان سوار هواپیما شد

تا هفته چندم بارداری می‌توان سوار هواپیما شد سفر هوایی در دوران بارداری به دلیل شرایط خاص آن، ملزم به رعایت نکاتی قبل از و بعد از پرواز و رعایت دستورالعمل های ایرلاین ها است. بیشتر ایرلاین ها توصیه می کنند قبل از خرید بلیط هواپیما ضمن اطمین...

تا هفته چندم بارداری می‌توان سوار هواپیما شد

تازه ها