بریتنی اسپیرز
صفحه اصلی  /  بریتنی اسپیرز
درآمد سام اصغری از طلاق با بریتنی اسپیرز طبق توافق

بریتنی اسپیرز ملکه موسیقی پاپ دنیا که این روزها پس از 14 ماه از ازدواج، با درخواست طلاق از سوی همسر ایرانی اش مواجه شده است

درآمد سام اصغری از طلاق با بریتنی اسپیرز طبق توافق

تازه ها