زبان ها
صفحه اصلی  /  زبان ها
۲۰ زبان رایج دنیا چیست و پرگویش ترین زبان های دنیا

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که کدام زبان ها در جهان بیشترین کاربرد را دارند؟ اگرچه در حال حاضر بیش از 7000 زبان وجود دارد ، اما بیش از نیمی از جمعیت جهان فقط 23 زبان صحبت می کنند

۲۰ زبان رایج دنیا چیست و پرگویش ترین زبان های دنیا

تازه ها