ساعت جدید کاری
صفحه اصلی  /  ساعت جدید کاری
بخشنامه جدید تغییر ساعت کاری در ادارات از ۱۸ شهریور ۱۴۰۲

دولت سیزدهم با تغییرات چندباره ساعت در ایام تابستان، برای استقبال از فصل پاییز و شروع سال تحصیلی بازهم ساعت کاری جدیدی را تعریف کرده است

بخشنامه جدید تغییر ساعت کاری ادارات از ۱۸ شهریور ۱۴۰۲

تازه ها