ساعت شروع
صفحه اصلی  /  ساعت شروع
ساعت شروع مدارس ابتدایی و متوسطه ۱۴۰۲ (صبح و عصر)

با نزدیک شدن به فصل پاییز کم کم شروع مدارس نیز پر رنگ ترین بحث هر ساله می شود، ماه مهری که برای دانش آموزان و دانشجویان شروع دوره جدید تحصیلی و پیشرفت های روزافزون است

ساعت شروع مدارس و دانشگاه ها ۱۴۰۲ (شیفت صبح و عصر)

تازه ها