سامانه سماح
صفحه اصلی  /  سامانه سماح
شرایط ثبت نام اربعین ۱۴۰۲ در سامانه سماح و افراد ممنوع

سامانه سماح مخفف عبارت «ساماندهی مشتاقان ایام حضور در اعتبات مقدسه» بوده و به منظور ارائه ویزای عراق به زائران مراسم اربعین ساماندهی شده است

شرایط ثبت نام اربعین ۱۴۰۲ در سامانه سماح و افراد ممنوع

تازه ها