سربازی
صفحه اصلی  /  سربازی
نگرانی از سرنوشت اعضای بی تی اس (BTS) در دوران سربازی

شما حتی اگر عضو مشهورترین گروه موسیقی جهان هم باشید، باز باید طبق قوانین کره جنوبی خدمت سربازی خود را طی کنید و هیچ شانسی برای دور زدن این قانون ندارید

نگرانی از سرنوشت اعضای بی تی اس (BTS) در دوران سربازی و انحلال گروه

تازه ها