سهام
صفحه اصلی  /  سهام
کلاهبرداری با برنامه سود سهام عدالت (شگرد جدید هکرها)

داوود گودرزی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به آغاز دوره جدید ثبت نام سهام عدالت در کشور نسبت به فرصت طلبی افراد سودجو در خصوص ارسال پیامک ثبت نام سهام عدالت و کلاهبرداری از متقاضیان هشدار داد

کلاهبرداری با برنامه سود سهام عدالت (شگرد جدید هکرها)

تازه ها