شیرین خانزاده سریال زوج یا فرد
صفحه اصلی  /  شیرین خانزاده سریال زوج یا فرد
بیوگرافی ندا قاسمی از تئاتر تا جلوی دوربین و ناگفته ها

تحصیلکرده دکترای رشته شیمی آلی از دانشگاه تهران می باشد که فعالیت خود را با تئاتر شروع کرد سپس در دوبله تجربه موفقی بدست آورد و با سریال نون خ مشهور شد

بیوگرافی ندا قاسمی از تئاتر تا جلوی دوربین و ناگفته ها

تازه ها