عدالت
صفحه اصلی  /  عدالت
جاماندگان سهام عدالت ۱۴۰۲ با ۱۰ میلیون تومان سهام

خاندوزی وزیر اقتصادی در گفتگویی اعلام کرد؛ امیدوار هستیم امسال برای ۴.۵ تا ۵ میلیون نفر مبلغی در حدود ۱۰ میلیون تومان سهام عدالت به هر جا مانده اختصاص یابد با این حال ساز و کار واگذاری این سهام ها پیش بینی نشده است و در هیچ سامانه ای ثبت نا...

جاماندگان سهام عدالت ۱۴۰۲ با ۱۰ میلیون تومان سهام

تازه ها