علت قطع شدن تلگرام
صفحه اصلی  /  علت قطع شدن تلگرام
تلگرام فیلتر شد

.     تلگرام در ایران رسما فیلتر شد (بیانیه تلگرام)     این مطلب کامل بود ؟ ۳ ۰

تلگرام فیلتر شد

تازه ها