عکس چزاره مالدینی
صفحه اصلی  /  عکس چزاره مالدینی
چزاره مالدینی درگذشت

.     فوت چزاره مالدینی بازیکن و سرمربی مشهور ایتالیایی    

چزاره مالدینی درگذشت

تازه ها