عید قربان
صفحه اصلی  /  عید قربان
عکس نوشته تبریک عید قربان ۱۴۰۳ برای کپشن و استوری

عکس نوشته عید قربان ۱۴۰۳ عید قربان است ای یاران گل افشانی کنید در منای دل وقوف از حج روحانی کنید تا نیفتاده است جان در پنجه گرگ هوا گوسفند نفس را گیرید و قربانی کنید ای خلیل الله اسماعیل تو از آن ماست تا قیامت زنده این سنت به صحرای مناست غم...

عکس نوشته تبریک عید قربان ۱۴۰۳ برای پروفایل با متن
اشعار عید قربان ۱۴۰۳ با دوبیتی و شعر عید قربان مبارک

شعر عید قربان ۱۴۰۳ عید قربان زنده دارد یاد قربان گشتگان را پاسداران و اسیران و به خون آغشتگان را خیز و در این عیدقربان سوی قربانگاه رو کن معنی بیت و حرم را در شهادت جست و جو کن عید است و زمان دوب ایمان شدن است در راه خدا زبیح و قربان شدن اس...

اشعار عید قربان ۱۴۰۳ با دوبیتی و شعر عید قربان مبارک
پیام تبریک عید قربان ۱۴۰۳ با عکس و جملات کوتاه

پیام تبریک عید قربان ۱۴۰۳ ز اسماعیل جان تا نگذری مانند ابراهیم به کعبه رفتنت تنها نماید شاد شیطان را کسی کو روز قربان، غیر خود را می کند قربان نفهمیده است هرگز معنی و مفهوم قربان را عید شما مبارک بندگی کن تا که سلطانت کنند تن رها کن تا همه ...

پیام تبریک عید قربان ۱۴۰۳ با عکس و جملات زیبا
متن تبریک عید قربان ۱۴۰۳ عاشقانه و با جملات رسمی

متن تبریک عید قربان ۱۴۰۳ فلسفه عید قربان چیست عید قربان روز ابراز تمایل حضرت ابراهیم (ع) برای قربانی کردن پسرش اسماعیل بعنوان عملی پیروی شده از فرمان خدا ارج می نهد با این حال قبل از قربانی خداوند بره ای فراهم کرد تا به جای پسرش قربانی شود ...

متن تبریک عید قربان ۱۴۰۳ عاشقانه و با جملات رسمی

تازه ها