فرازمینی ها
صفحه اصلی  /  فرازمینی ها
اولین عکس آدم فضایی های کشف شده در مکزیک با فیلم

کنگره مکزیک روز 12 سپتامبر 2023 میزبان یک رویداد غیرمعمول در مورد موجودات فرازمینی بود اما اینبار نه صحبت و ادعا بلکه اولین بار در تاریخ، تصاویر موجوادت غیر انسانی نیز به نمایش درآمدند

اولین عکس آدم فضایی های کشف شده در مکزیک با فیلم

تازه ها