فوربس
صفحه اصلی  /  فوربس
۱۰ ثروتمندترین زنان جهان ۲۰۲۳ و میزان ثروت و دارایی

در حالی که فهرست ثروتمندترین افراد جهان عمدتاً توسط مردان سلطه دارد، چندین زن قدرتمند وجود دارند که از طریق پیگیری‌ های کارآفرینی و ارثیه‌ های خود ثروت قابل توجهی جمع‌ آوری کرده‌ اند

10 ثروتمندترین زنان جهان ۲۰۲۳

تازه ها