لوزالمعده
صفحه اصلی  /  لوزالمعده
ابتلای آرش میراحمدی به سرطان پانکراس و مسیر تشخیص

آرش میراحمدی یکی از بازیگران طنز تلویزیون که بیشتر او را با خنده بازار و محله گل و بلبل به یاد می آوریم این روزها در حال جدال با بیماری سختی است

ابتلای آرش میراحمدی به سرطان پانکراس و مسیر تشخیص

تازه ها