مدرسه
صفحه اصلی  /  مدرسه
روز بازگشایی مدارس در مهر ۱۴۰۲ با اطلاعیه آموزش و پرورش

شروع اول مهر امسال به دلیل قرار گرفتن بین دو تعطیلی شرایط متفاوتی را برای حضور دانش آموزان در مدرسه ایجاد کرده و بسیاری هنوز در حال جستجوی تعطیلی هستند

روز بازگشایی مدارس در مهر ۱۴۰۲ با اطلاعیه آموزش و پرورش

تازه ها