مرگ آبی
صفحه اصلی  /  مرگ آبی
مضرات نوشیدن بیش از حد آب: اگر بیش از حد آب بنوشید چه اتفاقی می افتد؟

نوشیدن بیش از حد آب می‌تواند باعث افزایش حجم خون و فشار بر قلب و کلیه‌ها شود و در موارد شدید، می‌تواند باعث تورم مغز و حتی مرگ شود

مضرات نوشیدن بیش از حد آب: اگر بیش از حد آب بنوشید چه اتفاقی می افتد؟

تازه ها