مصاحبه با پروانه معصومی
صفحه اصلی  /  مصاحبه با پروانه معصومی
بیوگرافی پروانه معصومی و همسرش با عکس و علت فوت

فارغ التحصیل زبان های خارجی از دانشگاه ملی ایران می باشد که قبل انقلاب بدون حجاب جلوی دوربین رفت و تجربه سخنرانی در بیت رهبری را هم دارد

بیوگرافی پروانه معصومی

تازه ها