نوبل
صفحه اصلی  /  نوبل
۱۰ جوان ترین برندگان جایزه نوبل در تمام دوران تاریخ

از سال 1901 تا 2023 در مدت 122 سال 975 برنده جایزه نوبل برای 25 سازمان و 950 فرد اهدا شده است که در بین آنها چندین جوان برنده جایزه نوبل وجود داشته‌ اند

10 جوان ترین برنده جایزه نوبل در تمام دوران تاریخ

تازه ها