همسران محمدرضا شریفی نیا
صفحه اصلی  /  همسران محمدرضا شریفی نیا
بیوگرافی محمدرضا شریفی نیا و همسرش از اعدام تا شهرت

فارغ التحصیل لیسانس رشته تربیت بدنی می باشد که با نوشتن برای کودک شروع کرد تا اینکه به جهت فعالیت های سیاسی در اوایل انقلاب به اعدام محکوم شد اما توبه کرد و عفو شد

بیوگرافی محمدرضا شریفی نیا از اعدام تا شهرت

تازه ها