پزشکی
صفحه اصلی  /  پزشکی
متن تبریک روز پزشک ۱۴۰۲ رسمی و عاشقانه با عکس

روز پزشک در ایران روز پزشک در ایران مصادف با زادروز «ابوعلی سینا» پزشک، ریاضیدان، اخترشناس، فیزیکدان و شیمیدان پرآوازه ایست که آثارش در فلسفه و پزشکی اهمیت زیادی دارد روز پزشک ۱۴۰۲ روز پزشک ۱۴۰۲ در ایران مصادف با روز چهارشنبه ۱ شهریور برابر...

متن تبریک روز پزشک ۱۴۰۲ رسمی و عاشقانه با عکس

تازه ها