پلیس
صفحه اصلی  /  پلیس
دریافت پیامک کشف حجاب خودرو ۱۴۰۲ و نحوه اعتراض

پیامک کشف حجاب برای آن دسته از مالکین خودروهایی که هنگام تردد در خیابان حجاب و پوشش مورد انتظار پلیس امنیت اخلاقی را داخل خودرو رعایت نمی کنند ارسال می شود

دریافت پیامک کشف حجاب خودرو و نحوه اعتراض و پیگیری

تازه ها