پیشنهاد پرسپولیس به الکساندر نوری
صفحه اصلی  /  پیشنهاد پرسپولیس به الکساندر نوری
بیوگرافی الکساندر نوری سرمربی فوتبال + سوابق فوتبالی

بیوگرافی الکساندر نوری و همسرش با عکس های الکس نوری سرمربی فوتبال و داستان زندگی شخصی و ورزشی اش را در سایت فتوکده می خوانید بیوگرافی الکساندر نوری سرمربی فوتبال الکساندر نوری متولد ۲۹ مرداد ۱۳۵۸ در آلمان، سرمربی فوتبال است فارغ التحصیل مطا...

بیوگرافی الکساندر نوری

تازه ها