چهلم امام حسین
صفحه اصلی  /  چهلم امام حسین
عکس پروفایل اربعین حسینی ۱۴۰۲ خاص و زیبا

السلام ای وادی کربلا السلام ای سرزمین پر بلا السلام ای جلوه گاه ذوالمنن السلام ای کشته های بی کفن اربعین حسینی برشما تسلیت باد اربعین است و جهان یکسره هیأت شده است حرم یار مهیای زیارت شده است تو که حق به مددش کرده نصیب یاد ما باش که دلم یکس...

عکس پروفایل اربعین حسینی ۱۴۰۲

تازه ها