گفتگوی ویژه رئیس جمهور حسن روحانی با مردم
صفحه اصلی  /  گفتگوی ویژه رئیس جمهور حسن روحانی با مردم
زمان گفتکوی تلویزیونی روحانی با مردم

. زمان گفتکوی تلویزیونی روحانی با مردم در مرداد ۹۴    . . . H – Rouhani .

زمان گفتکوی تلویزیونی روحانی با مردم

تازه ها