تاریخ انتشار : 3 شهریور 1396

عکس نوشته و متن تبریک روز کارمند + نوشته زیبا

عکس نوشته و متن تبریک روز کارمند + نوشته زیبا

.

 

  عکس نوشته و متن روز کارمند مبارک


 
سایت فتوکده : سایتی برای همه سلیقه ها
 
 

عکس نوشته و متن تبریک روز کارمند + نوشته زیبا

 

 

کارمند کسی است که به ازای انجام کار فکری در دستگاهی اداری، حقوق دریافت می‌کند و بناست که به طور درازمدت اشتغال داشته باشد

 

کارمندان به دو بخش کارمندان دولتی و کارمندان خصوصی تقسیم می‌ شوند، ویژگی‌های خاص کارمندان، کارمندان بخش خصوصی را از کارمندان بخش دولتی و این دو قشر را از طبقه کارگر جدا می‌ کند

 

 
عکس نوشته تبریک روز کارمند + متن و عکس روز کارمند مبارک
 
 
 
بزرگترین نابکاری آن است که بپنداریم برای آنکه برترین باشیم

باید دست به ویرانگری چهره دیگران بزنیم

 

روز کارمند مبارک باد

 

 

عکس نوشته تبریک روز کارمند + متن و عکس روز کارمند مبارک

 

  نامداری بی نیک نامی ، به پشیزی نمی ارزد .
روز کارمند مبارک باد

 

 

عکس نوشته تبریک روز کارمند + متن و عکس روز کارمند مبارک

 

  فرمانروایان نیرومند

رایزنانی باهوش و کارآمد در کنار خود دارند

 

روز کارمند مبارک باد

 

 

عکس نوشته تبریک روز کارمند + متن و عکس روز کارمند مبارک

 

جایگاه ارزیابی و نقد شما بر کارکرد دیگران

می تواند آغازگاه نخستین گام شما برای سازندگی باشد

 

روز کارمند مبارک باد

 

عکس نوشته و متن زیبای تبریک روز کارمند | سایت فتوکده

 

مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران