تعبیر خواب مکه و حج رفتن با شرایط مختلف از معبران

تعبیر خواب مکه و حج رفتن با شرایط مختلف از معبران

تعبیر خواب مکه رفتن دیگری و خانوادگی و دیدن خواب حج رفتن نشانه چیست و تعبیر خواب مکه و مدینه رفتن را می خوانید

تعبیر خواب مکه و حج رفتن

خواب بعد ماورایی زندگی ما انسان هاست و حاصل سفر روح در وراء زمان و مکان و تجزیه و تحلیل آن در مغز می باشد

خواب های مفهومی و رویاهای صادقه نشانه و تلنگری برای بیننده هستند تا نسبت به پیرامون خود آگاه تر و هوشارایانه تر عمل کند

از جمله خواب هایی که بسیاری از افراد در طول زندگی خود آن را ممکن است ببیند خواب مکه یا همان سفر به خانه خداست و ما نیز قصد داریم در ادامه این مطلب به تعابیر مختلف این خواب در حالت های مختلف بپردازیم پس با ما همراه باشید

تعبیر خواب مکه ابن سیرین

ابن سیرین می گوید: دیدن سفر حج در خواب نشانه آنست که شما در آینده از طرف خداوند لایق زیارت مکه خواهید شد و اگر در سفر این خواب را ببینید با صحت و سلامت به خانه بر می گردید

تعبیر خواب مکه از نظر یوسف پیامبر

یوسف پیامبر (ص) دیدن مکه و زیارت خانه خدا را شادی و خوشنودی می داند و همچنین نشانه ای از هم بستر شدن و تزویج می باشد

تعبیر خواب مکه جابر مغربی

جابر مغربی می گوید: کسی که ببیند به مکه، مدینه یا مسجد رفته است از ترس ها و اضظراب های خود رهایی می یابد و خداوند او را محفوظ می کند و در دنیا و آخرت به آرزوها و خواسته های قلبی خود می رسد

تعبیر خواب مکه ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می گوید: کسی که ببیند حج بر او واجب شده و آن را ادا نکرده است خیانتی از او سر خواهد زد و یا امانتی را به او می سپارند که به خوبی آن را امانت داری نمی کند و همچنین دیدن عبادت کردن در مکه نشانه کسب رونق بیشتر در زندگی بیننده به واسطه یک بزرگ و صاحب مقام است

همچنین کسی که خود را در کعبه ببیند به زودی از شر و خطر یک دشمن خلاص می شود و خداوند حافظ او است و نماز خواندن در مکه نیز گواه آنست که صاحبان قدرت و بزرگان با نفوذ باعث موفقیت شما خواهند شد

تعبیر خواب مکه محمد العنبری

محمد العنبری می گوید: راهی سفر حج و مکه شدن در خواب نشانه کسب آسایش و رفاه و مصون شدن از ترس و اضطراب می باشد

همچنین می تواند گواه اعمال حج و فراخی نعمت و کسب رزق و روزی باشد

تعبیر خواب مکه ابراهیم بن اشعث

کسی که ببیند در مکه است و موی او را می تراشند اگر مقروض باشد بدهی او پرداخت خواهد شد و اگر غمگین و ناراحت باشد شاد خواهد شد

تعبیر خواب مکه امام صادق (ع)

امام صادق (ع) نیز تعبیر خواب مکه را بر هفت وجه می داند که شامل موارد زیر می باشند

(۱) ازدواج کردن و صاحب خانواده شدن

(۲) خدمتکار و پرستار خرد سال و گرفته شدن شما به خدمت برای انجام امور

(۳) ملاقات با شخصی والا مقام و دارای قدرت

(۴) خوش رفتاریی و خوش رویی با نزدیکان و مردم و کسب احترام به خاطر این گشاده رویی

(۵) کسب سود از طریق نشست و برخاست با افرادی که دارای جایگاه علمی بالا و بلند مرتبه در دانش هستند

(۶) کسب اجر و پاداش در این دنیا از طرف کسی به خاطر کار خیر و ثوابی که انجام داده اید یا مزد آن در عاقبت از طرف خداوند

(۷) تلاش کردن برای یک کار خیر و امر نیکو و کسب سود به واسطه آن که می تواند کمک کردن به شخصی در فکر شما باشد

تعبیر خواب ایستادن بالای کعبه

ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی ببیند که بر بام کعبه یا مقابل آن ایستاده نشانه آن است که راه و اعتقادات او اشتباه است و باید در مسیر و عقاید خود تجدید نظر کند

تعبیر خواب مکه رفتن همسر

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر مردی در خواب ببیند که همسرش سفر مکه رفته و او را حاجیه می خوانند نشانه آن است که به زودی صاحب فرزندی درستکار و نیکو خواهند شد

تعبیر خواب مکه رفتن دیگری

دیدن به حج رفتن دیگران هم برای کسی که در خواب به حج رفته و هم برای شخص بیننده بسیار نیکوست و از خیر و صلاح و در مصونیت و امنیت بودن شما خبر می دهد

اگر آن شخص را بشناسید خبر از امنیت و سلامت او دارد و اگر غریبه باشد این تعبیر برای خود شما است

تعبیر خواب مکه رفتن با خانواده

اگر کسی در خواب ببیند که با خانواده خود سفر حج و زیارت کعبه رفته است نیکو می باشد و گواه اینست که ببیننده به زودی به مراد قلبی و هدف و نیت خود خواهد رسید

تعبیر خواب رفتن بع مکه و گریه

دیدن گریه کردن مقابل کعبه یا در مکه چند تعبیر مختلف دارد که به شرح زیر می باشند

(۱) توبه و بازگشت به سوی خدا

(۲) حاجت روا شدن و رسیدن به مراد

(۳) سرانجام و عاقبت به خیری

(۴) قرار داشتن در مسیر درست و درستی در دین و اعتقادات

(۵) خوشنودی و شادمانی

تعبیر خواب مکه برای شخص مریض

ابن سیرین می گوید: شخص بیماری که در خواب ببیند در سفر حج و زیارت مکه است از بیماری خود عافیت می یابد و اگر مقروض باشد بدهی او پرداخت خواهد شد

تعبیر خواب مردن در سفر مکه

ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که که در سفر مکه مرده نشانه این است که عمر او دراز خواهد بود و کارش نیز درست می شود

تعبیر خواب طواف کعبه

ابن سیرین می گوید: کسی که ببیند احرام بسته و به سمت کعبه می رود نشانه درستکارتر شدن او است و کسی که ببیند کعبه را طواف می کند نشانه ایمان و اعمال درست او می باشد و از طرف رهبر به او منفعتی می رسد

تعبیر خواب مکه رفتن دختر مجرد

ابن سیرین می گوید: دیدن مکه رفتن دختری که مرتکب فسق و اعمال حرام شده نشانه اینست که مرگ دائمی این گناهان و خطاها را گوشزد می کند و امام صادق (ع) این خواب را گشایش بخت می داند

همچنین علامه «النابلسی» معتقد است که چنین خوابی برای یک دختر ممتاز گواه رسیدن او به آرزوهای سختی است که در روزهای آخر می خواست برآورده شود خواب مکه برای دختر مجرد شهرت، پاکی و عفت است

از طرفی اگر بیننده خواب در زندگی خود دچار مشکلات عاطفی و اجتماعی باشد خواب مکه او را از رنج و شر این مشکلات نجات می دهد و آسایش می بخشد

تعبیر خواب مکه رفتن زن متاهل

تعبیر چنین خوابی برای زن متاهل نوید پایان یافتن مشکلات زناشویی، اصلاح شوهرش و رهایی از رنج و بحرانهای زندگی زناشویی می باشد و اگر باردار نمی شود امیدوار باشد که پس از این خواب در آینده نزدیک مراد می یابد و اگر بیمار است شفا پیدا می کند و امام صادق (ع) نیز این خواب نشانه بهبود وضع مالی بیننده می داند اگر در گرفتاری مالی باشد

تعبیر خواب مکه رفتن زن باردار

دیدن مکه در خواب برای زن باردار نشانه سلامت و امنیت زن و جنین او می باشد و بشارت تولد نوزاد سالم و یا به دنیا آمدن فرزند دلخواه از نظر پسر یا دختر بودن است

تعبیر خواب مکه رفتن مرده

اگر در خواب دیدید شخصی که مرده است به مکه رفته تعبیرش این است که روح آن شخص در تقرب و نزدیکی با خداوند است و گناهان او آمرزیده شده و مقرب درگاه الهی می باشد

تعبیر خواب مکه رفتن خانوادگی

فرقی نمی کند مرد باشد یا زن و فرزند کسی که ببیند همراه خانواده خود راهی سفر حج شده یا در زیارت مکه است حاجت روا می شود و به خواسته و مراد دل خود در آینده نزدیک می رسد

تعبیر خواب مکه رفتن پدر و مادر

کسی که در خواب ببیند پدر یا مادر او به مکه و سفر حج رفته است گواه عاقبت به خیری پدر و مادر می باشد همچنین نشانه حاجت روایی بیننده خواب نیز می باشد

تعبیر خواب برگشتن از مکه

اگر ببینید که از سفر مکه برگشته اید کار خیری را به سرانجام می رسانید که ثواب آن برابر با زیارت خانه خدا است

همچنین در کارهای شما آسانی افتد و آسایش می یابید و اگر بیمار باشید شفا خواهید یافت و اگر مقروض باشید بدهکاری شما پرداخت خواهد شد

تعبیر خواب مکه رفتن فرزند

فرقی نمی کند که بیننده خواب پدر باشد یا مادر کسی که خواب ببیند فرزندش به سفر حج و زیارت کعبه رفته نشانه آن است که فرزندش عاقبت به خیر و حاجت روا می شود

تعبیر خواب رفتن به مکه با هواپیما

اگر کسی ببیند که با هواپیما به سفر مکه می رود نشانه آن است که شر و بلایی به او نمی رسد و حاجات دنیوی و اخروی خود نیز می رسد

مطلب مفید بود ؟ ۴۷ ۸

7 نظر برای این مطلب ثبت شده است:

رویا نوروزی

۰۲ اسفند ۱۴۰۰


همسرم صبح بعداز نماز خواب دیده مکه بوده وبه زایراش میگه ما که محرم نشدیم هنوز و برمیگرده من و میبینه و میگه بریم محرم بشیم

نوظهور

۱۱ دی ۱۳۹۹


دخترم در خواب دیده من دارم میرم مکه راهیم میکنن و خاله اش میگه خوش به حال مامانت این بار سوم هس میره مکه و یه ماه پیش هم یکی از فامیل ها مون دیده بود من دارم میام از مکه تعبیراش چیه

حسین بیکی

۲۷ آذر ۱۳۹۹


من خواب دیدم که مکه میخواهم بروم ولی یه دوستی که قبلا تو اموالم به من خیانت کرده بود اینجا هم نگذاشت بروم

روناک

۲۷ مهر ۱۳۹۹


شوهرم در خواب دیده با پدرش که فوت کرده من به مکه فرستاده ومنو به فرودگاه برده که راهی مکه بشم لطف کنید بگید تعبیرش چیه

مریم

۰۹ آبان ۱۳۹۸


سلام . من ۲۱ سالمه و خواب دیدم ک میخوام برم مکه و تو راهم تا برم همش تو خواب دنبال مکه بودم ک دارم میرم اونجا

Sama

۰۴ مرداد ۱۳۹۸


سلام ببخشيد ميشه معني خواب من رو بگيد من خواب ديدم داخل مسجد الحرام هستم يك چادر سياه پوشيده بودم وارد يك اتاق شدم كه انگار از اون هايت كه توش كيفتو نگاه ميكنن بعد مرده به چادر سياه من يك پوزخند زد و من وارد قسمت اصليش شدم من با مادرم رفته بودم و روبه روي خانه كعبه حالت ابشار خيلي كوچيكي بود كه انگار ميدونستم تبرك هست واصرار داشتم از اون براي پدرم و خانواده ي پدرم ببرم تعبيرش چيه

عاطفه حسنی

۰۳ فروردین ۱۳۹۸


سلام خسته نباشید من دو سه بار خواب دیدم ک ب مشهد رفتم در حالی ک هیچوقت ب مشهد نرفتم یعنی قسمتم نشده ارزو مه ک برم اما بخاطر شرایطی ک دارم نمتونم برم من از وقتی که ۱۰ساله بودم همیشه شوق زوق ب زیارت امام رضا رو دارم اما قسمتم نمیشه ولی دوسه بار خاب دیدم ک رفتم من بیست ساله هستم و امیدوارم امسال قسمتم بشه امام منو بتلبه

شما هم بخوانید