متن های زیبا و دلنشین + زیباترین متن های فلسفی درباره زندگی

عکس با زیباترین متن های فلسفی

متن های زیبا و دلنشین متن های فلسفی درباره زندگی جملات زیبا و دلنشین با  متن های طولانی در مورد زندگی زیباترین متن های فلسفی را در سایت فتوکده می خوانید

متن های زیبا و دلنشین با عکس

ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ

ﻭﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ؛

ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﯼ ﯾﮏ ﻣﻬﺎﺭﺗﻪ ﻭ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ

ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭﺱ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛

باﺳﻮﺍﺩﯼ ﯾﮏ ﻣﻬﺎﺭﺗﻪ ﺍﻣﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ

ﻫﻤﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺯﯾﺒﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﺩﺗﻪ ﺍﻣﺎ ﺯﯾﺒﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ…!

________________________

نگذارید گوش هایتان گواه چیزی باشد که چشم هایتان ندیده …

نگذارید زبانتان چیزی را بگوید که قلبتان باور نکرده

صادقانه زندگی کنید و صادقانه زندگی کنیم 

ما موجوداتی بهشتی هستیم

که از خاک سر براورده ایم

دکتر الهی قمشه ای

________________________

در تقدیر هر انسانی

معجزه ای خاص از طرف خدا تعیین شده

که قطعا در زندگی اش در زمان مناسب نمایان خواهد شد

یک شخص خاص ♥

یک اتفاق خاص ♥

یک موهبت خاص ♥

منتظر معجزه زندگی خود باشید

________________________

دو قطره آب که به هم نزدیک شوند، تشکیل یک قطره بزرگتر می دهند

اما دو تکه سنگ هیچگاه با هم یکی نمی شوند

پس هرچه سخت تر باشیم

فهم دیگران برایمان مشکل تر است

________________________

خودت را به هيچ زبانی برای كسی ترجمه نكن

آنكس كه دوستت دارد بايد همه آنچه كه هستی را

از لا به لای حرف های نگفته ات

از عمق نگاه ساده ات

از حسادت دستهاي مهربانت بفهمد

آدمها را از روی عکس هایشان نشناسید

آدمها از بی حوصلگی هایشان …

ازخستگی هایشان …

از دلتنگی هایشان 

از غصه هایشان … عکس نمی گیرند !

زیباترین متن های فلسفی درباره زندگی

عکس و متن های طولانی در مورد زندگی

درویشی به اشتباه فرشتگان به جهنم فرستاده میشود

پس از اندک زمانی داد شیطان در می آید

و رو به فرشتگان می كند و می گوید :

جاسوس می فرستید به جهنم!؟

از روزی كه این آدم به جهنم آمده

مداوم در جهنم در گفتگو و بحث است

و جهنمیان را هدایت می كند و …

حال سخن درویشی كه به جهنم رفته بود این چنین است:

با چنان عشقی زندگی كن

كه حتی بنا به تصادف اگر به جهنم افتادی

خود شیطان تو را به بهشت باز گرداند

________________________

سهراب سپهری چقدر زیبا گفته :

ﺧﺪﺍ ﮔﺮ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺯ ﺭﻭی ﻛﺎﺭ آﺩﻣﻬﺎ ! ﭼﻪ ﺷﺎﺩﻳﻬﺎ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﺮﻫﻢ

ﭼﻪ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎ ﺷﻮﺩ ﺭﺳﻮﺍ

یکی ﺧﻨﺪﺩ ﺯ آﺑﺎﺩی

یکی ﮔﺮﻳﺪ ﺯ ﺑﺮﺑاﺩی

یکی ﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﻛﻨﺪ ﺷﺎﺩی

یکی ﺍﺯ ﺩﻝ ﻛﻨﺪ ﻏﻮﻏﺎ

چه ﻛﺎﺫﺏ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﺻﺎﺩﻕ

چه ﺻﺎﺩﻕ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﻛﺎﺫﺏ

ﭼﻪ ﻋﺎﺑﺪﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﻓﺎﺳﻖ

ﭼﻪ ﻓﺎﺳﻖ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﻋﺎﺑﺪ

ﭼﻪ ﺯﺷﺘی ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﺭﻧﮕﻴﻦ

ﭼﻪ تلخی ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﺷﻴﺮﻳﻦ

ﭼﻪ ﺑﺎﻻﻫﺎ ﺭﻭﺩ پايين

ﭼﻪ ﺍﺳﻔﻠﻬﺎ ﺷﻮﺩ ﻋﻠﻴﺎ

ﻋﺠﺐ ﺻﺒﺮی ﺧﺪﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮ ﻧﻤﻴﺪﺍﺭد !

________________________

آدم خوبی باش ولی

وقتت رو برای اثباتش به دیگران تلف نکن …. !

همیشه آنچه که درباره من میدانی باور کن

نه آنچه که پشت سر من شنیده ای

من همانم که دیده ای نه آنکه شنیده ای

________________________

فقط خداست كه میشود با دهان بسته صدایش كرد…

میشود با پای شكسته هم به سراغش رفت.

تنها خریداریست كه اجناس شكسته را بهتر برمیدارد

تنها كسی است كه وقتی همه رفتند میماند…

وقتی همه پشت كردند آغوش میگشاید…

وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت میشود…

و تنها سلطانیست كه …

دلش با بخشیدن آرام می گیرد نه با تنبیه كردن…!

همیشه و همه جا …

________________________

خودت باش

نه تندیسی که دیگران می خواهند

وقتی روحت را قالب فکر دیگران میکنی

زیبا میشوی به چشمشان، اما، قبول کن

تمام مجسمه ها شکستنی هستند، در کمال زیبایی …

متن های طولانی در مورد زندگی

عکس با جملات زیبا و قشنگ

مثبت بیندیشیم

از مادر بزرگ پرسيدم : هيچوقت پدربزرگ برات گل خريد؟

گفت: همه دامن هایی كه برام خرید گلدار بود ….

به همین سادگی

________________________

فرهنگ یعنی بپذیریم که قیافه و ظاهر هرکس دو بخش دارد

بخش اول : چیزهایی که انتخاب خودش نیستند

و به طور طبیعی به او داده شده اند و نباید مسخره شوند

بخش دوم: چیزهایی که انتخاب خودش هستند

و به ما ربطی ندارند

________________________

کاش از انگشت های دستمان یاد می گرفتیم یکی کوچک، یکی بزرگ یکی بلند و یکی کوتاه یکی قوی تر و یکی ضعیف تر اما هیچکدام دیگری را مسخره نمیکند

هیچکدام دیگری را له نمیکند و هیچکدام برای دیگری تعظیم نمیکند

آنها کنار هم یک دست میشوند و کار میکنند

چرا ما انسانها اگر از کسی بالاتر بودیم، لهش میکنیم

و اگر از کسی پایینتر بودیم او را میپرستیم

شاید بخاطر همینکه یادمان باشد

نه کسی بنده ماست نه کسی خدای ما

آری، باید باهم باشیم

و کنار هم آنگاه لذت یک دست بودن را میفهمیم

________________________

در یکی از دبیرستان ها هنگام برگزاری امتحانات سال ششم دبیرستان به عنوان موضوع انشا: ا
ین مطلب داده شد که شجاعت یعنی چه ؟؟


دانش آموزی در قبال این موضوع فقط نوشته بود : (شجاعت یعنی این) ! و برگه خود را سفید تحویل داد 
و رفت!

برگه آن جوان دست به دست دبیران در دبیرستان گشت و همه به اتفاق و بدون 
استثنا به او ۲۰ داده بودند، فکر میکنید این دانش آموز کی بود ؟

(دکتر علی شریعتی)

________________________

اگه کثافت رو با خودکار معطر بنویسی هم

چیزی از معناش کم نمیشه !

درست مثه آدمهای گندی که

لباس و آرایش و موقعیت خوب دارن 

عکس با جملات زیبا و دلنشین از فلسفه زندگی

عکس و متن های فلسفی درباره زندگی

از رها کردن نترس

باور کن هيچ کس نمی تواند چيزی که مال توست را از تو بگيرد

و تمام دنيا نمی توانند چيزی که مال تو نيست را برايت حفظ کنند

همه چیز ساده است

زندگی ، عشق ، دوست داشتن، عادت کردن، رفتن ، آمدن

اما چیزی که ساده نیست باور این ساده بودن هاست

در حسرت گذشت ماندن، چیزی جز از دست دادن امروز نیست

________________________

به دنبال خدا نگرد

خدا در بیابان های خالی از انسان نیست

خدا در جاده های بی انتها نیست

به دنبالش نگرد …

خداوند در قلبیست که شاد میکنی

و در لبخندیست که هدیه میکنی

________________________

میدونی رفیق

هیچوقت آرزوهاتو فراموش نکن

حتی اگه ۴۰ سالت شد

آرزوهان که زندگی رو شاد و رنگی میکنن …

امید داشته باش به آرزوهات میرسی

همیشه حس کن یه شمع جلوته

تو هر ثانیه ای آرزو کن …

و با یه فوت شمعت رو خاموش کن

آرزوها میان و میرن

کوچیک بودی، کوچیک بودن

بزرگ میشی، بزرگ میشن

آرزوها مخصوص تو هستن

پس هرثانیه، شمعت رو فوت کن

________________________

فهمیدم که قدرت شیر

توی عضلاتش نیست توی وجودشه

وقتی میخواد چیزی رو بدست بیاره …

با تمام وجود بلند میشه

با تمام وجود دنبالش میکنه …

و با تمام وجود بدستش میاره.

رویاتو بدست بیار …

________________________

مسیرت که درست باشد ؛

نه از بی مهریِ آدم ها دلت می گیرد

نه با طعنه ها و کنایه ها ،

نا امید می شوی ….!
آدم ها ، خصلتشان است ؛

از تماشایِ سقوط ،

لذتِ بیشتری می برند ؛ تا پرواز!

نا امید نباش …!

سقوط، سرنوشتِ پرنده هایِ

ضعیف و بی دست و پاست ،

عقاب ها، فقط اوج می گیرند …!

متن های فلسفی درباره زندگی

عکس و جملات زیبا و قشنگ از زندگی و عشق

در مقابل یک فرد معلول

با سرعت کم راه بروید …!

در مقابل مادری که فرزندش را از دست داده ؛

بچه تان را کمتر ببوسید !

در مقابل پدر خانواده که داراییش به باد رفته ؛

از اقتصاد کم حرف بزنید !

در مقابل یک فرد تنها از لحظه های عاشقانه کمتر صحبت کنید

و خلاصه  …

در برابر کسی که کمبودی دارد

از داشته های خود حرف نزنید …

________________________

هیچ چیز در دنیا

بدتر از معمولی شدن برای کسی نیست

تبدیل به روزمرگی شدن

از اینکه حضورت برایِ یک نفر بِشود

مثلِ مسواک زدن …

مثلِ شانه کردن …

که اگر حوصله داشت ؛

سراغت را بگیرد …

و اگر نداشت ؛ بگوید بماند برای بعد؛ دیر نمیشود که …

به خودتان احترام بگذارید

با کسی بمانید که اولویتش باشید

که برایش دغدغه بشوید

کسی که هر لحظه یادتان در خاطرش رژه برود …

کسی که به کار، به خواب و استراحتش بگوید :

بایستید

________________________

برای من چیز های زیادی هستند

که از‌ دور ‌زیبایی های خودشان را دارند …

مثل دیدن چین چروکهای صورت عزیز

دیدن خنده های آقا جان

یا دیدن غروب آفتاب …

اما بعضی چیز ها هم هستند که از دور فقط گریه دارند

مثل، از‌ دور تماشا کردنت

مثل، دست تکان دادنت

موقع خداحافظی …

________________________

عمر زاهد همه طى شد به تمناى بهشت

او ندانست که در ترکِ تمناست بهشت

این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت

هر کجا وقت خوش افتاد همانجاست بهشت …!

دوزخ از تیرگی بخت درونِ من و توست …

دل اگر تیره نباشد

همه دنیاست بهشت …!

________________________

مکث کردن را تمرین کنید …

وقتی شک دارید

وقتی خسته‌ اید

وقتی عصبانی هستید

وقتی استرس دارید

وقتی بی حوصله‌ اید

مکث کنید …

سکوت کنید و هیچ حرفی نزنید!

و تصمیمی نگیرید …

متن های زیبا و دلنشین از عشق و دوستی

متن های بلند فلسفی زیبا در مورد زندگی

تا لحظه ی شکست

به خدا ایمان داشته باش

خواهی دید

که آن لحظه هرگز نخواهد رسید

هدف ها

رویا هایی هستند که باید

در زمان معینی عملی شوند

________________________

کسی که به یه خانم تحصیل کرده‌ی خانه دار میگه :

اون همه درس خوندی و آخرش هیچ !

معلومه که لذت علم و معرفت رو نفهمیده

و علم رو خلاصه میکنه در کاسبی؛

تصور درستی هم از نقش محوری یک مادر فهیم

در کانون خانواده نداره

________________________

گاهی تلاش برای اینکه ثابت کنی تو بهترین هستی

توهین به خودت است !

بله همیشه و همه جا لازم نیست

خودت را به همه ثابت کنی …

گاه سکوت بهترین پاسخ است

اگر اطمینان داری که

راه درست را انتخاب کردی ؛

به راهت ادامه بده

مهم نیست دیگران درباره ات

چه فکری می کنند …

________________________

زندگی را جشن بگیر

دیروز رفته است

فردا شايد هرگز نباشد …!

تنها چيزی که داری همین لحظه‌ هاست

و همین امشب …

پس قدر اين لحظه را بدان

و شکرگزار خدا باش

________________________

آموخته‌ ام كه مَردم

حرف‌هاى شما را فراموش مى‌ كنند

كارهاى شما را فراموش مى‌ كنند

ولى احساسى را كه در آنها  ايجاد كرده‌ ايد

هيچ وقت فراموش نمى‌ كنند …

جملات جدید با متن های زیبا و دلنشین فلسفی

زیباترین متن های دلنشین و قشنگ

دخترم آنقدر محکم قدم بردار تا زمین را به لرزه درآوری نگذار این زمانه‌ بی رحم تو را از پای درآورد

زیبا زندگی کن و از زیبایی‌ ها لذت ببر‌

سخت است اما تو می‌ توانی…! اینجا همه نقاب بر صورت می‌ زنند تا گرگ صفتی‌ شان پنهان بماند

می‌ دانی نازنینم بارها قلبم شکست بارها درد را احساس کردم اما هرگاه دلتنگ شدم به یاد آوردم من خدایی دارم که جبران تمام بی کسی‌ های من است

دخترم به یاد داشته باش آنکه دوستت داشته باشد به خاطرت خواهد جنگید و تو را به دست خواهد آورد پس هیچگاه به خاطر کسانی که به دروغ فریاد عاشقی سر می‌ دهند اشک نریز…

________________________

آدم‌ هایی‌ را که زیاد دوستت دارند

بیشتر دوست داشته باش

و آنهایی را که زود ترکت میکنند

زودتر فراموش کن

زندگی‌ همین است

تعادل میان عشق و نفرت

تعادل میان بودن‌ها و نبودن ها

تعادل میان آمدن‌ها و رفتن ها

زندگی‌ مرزیست که میگذاری تا کسی‌

هستی‌ تو را نیست نکند …

مرزی برای آنهایی که می‌ گویند

دوستت دارم و همیشه با تو خواهم ماند 

________________________

انسان آهسته آهسته عقب نشینی می کند

هیچکس یکباره معتاد نمی شود

یکباره سقوط نمی کند

یکباره وا نمی دهد

یکباره خسته نمیشود

رنگ عوض نمیکند

تبدیل نمیشود و ازدست نمی رود

زندگی بسیار آهسته از شکل می افتد

و تکرار خستگی بسیار موذیانه و پاورچین رخنه میکند؛

قدم اول را اگر به سوی حذف چیزهای خوب برداریم

شک نکن که قدم های بعدی را شتابان برخواهیم داشت

________________________

و یک روز

اگر در انتخاب میانِ

عقل و وجدانت ماندی …

وجدانت را انتخاب کن !

چون عقلت از قابلیت هایت

محافظت میکند

وجدانت از انسانیتت

متن های فلسفی درباره زندگی و عشق

متن های زیبا از روابط و زندگی و دوست داشتن و تجربه

اگر از زندگی یكدیگر رفتنی شدید

اندكی حرمت ‌یادگار بگذارید

همه اش‌ را نبَرید …

حرمت نان و نمک

حرمت دل

حرمت خنده ها

حرمت احساستان‌

شاید خاطره ای، عكسی، آهنگی ‌جا گذاشته باشید …

مجبور شوید برگردید.

________________________

به دنبال خدا نگرد !

خدا در بیابان های خالی از انسان نیست

خدا در جاده های بی انتها نیست

خدا در دستی است که به یاری میگیری

در قلبی است که، شاد میکنی

در لبخندی است که هدیه میدهی .‌‌..

________________________

قبلنا فکر ميكردم كه دنيا

از روى قبيله ها تقسيم ميشه

قبيله سياها و قبيله سفيدا

قبيله سرخ پوستا

و قبيله سفيد پوستا

ولى الان فهميدم درست نيست

دنيا فقط به دو تا قيبله تقسيم ميشه

قبيله آدمايى كه بى شعورن

قبيله آدمايى كه بى شعور نيستن

________________________

تقدیر به آن معنا نیست که

مسیر زندگیمان از پیش تعیین شده.

به همین سبب این که انسان گردن خم کند و بگوید :

چه کنم ، تقدیرم این بوده

نشانه‌ جهالت است !

تقدیر همه‌ راه نیست

فقط تا سرِ دو راهی‌ هاست

گذرگاه مشخص است

اما انتخاب گردش‌ ها و راه‌ های

فرعی در دست مسافر است

پس نه بر زندگی‌ ات حاکمی و نه محکوم آن …

________________________

ﺩﺭ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ نمی دانی ﺧﻠﺒﺎﻥ

ﺁﻥ ﮐﯿﺴﺖ !

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺁﺭﺍﻡ نمی گیری

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ میدانی

ﻣﺪﯾﺮ ﻭ ﻣﺪﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺳﺖ ؟

متن های فلسفی درباره زندگی دلنشین

جملات زیبا و دلنشین از عشق و دوست داشتن با عکس

دلت رابتکان

اشتباهاتت وقتی افتاد روی زمین

بگذار همانجا بماند

فقط از لابلای اشتباه هایت

یک تجربه را بیرون بکش

قاب کن وبزن به دیواردلت

اشتباه کردن اشتباه نیست

در اشتباه ماندن اشتباه است

________________________

تنور دلت که گرم باشد

نان مهربانی اش را می خوری

هرچه دلت گرمتر

مهربانی ات بیشتر

و روزگارت آبادتر است

متن زیبا در مورد زندگی

جملات زیبا و دلنشین فلسفی درباره زندگی | سایت فتوکده

مطلب مفید بود ؟ ۱۶۳ ۱۵

2 نظر برای این مطلب ثبت شده است:

جعفر صادقی

۲۸ فروردین ۱۳۹۹


بسیار عالی بود خیلی ممنون و متشکرم

fati joon

۰۲ خرداد ۱۳۹۸


خیلی خوب است باحاله واقعا کیف کردم دست سازنده درد نکنه

شما هم بخوانید