متن تبریک ولنتاین به انگلیسی ۲۰۲۴ با عکس نوشته

تبریک ولنتاین عاشقانه به انگلیسی

متن تبریک ولنتاین به انگلیسی

روز ولنتاین چیست

ولنتاین (Valentine’s Day) گرامیداشت دوست داشتن است که از آداب این روز کادو دادن دو عاشق و معشوق به یکدیگر است برای یادآوری دوست داشتن هست

روز ولنتاین ۲۰۲۴ کی است

روز ولنتاین هر ساله به تقویم میلادی در ۱۴ فوریه گرامیداشته می شود که امسال به تقویم شمسی مصادف با روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ است

I am glad that I have someone special in my life, which can be there by my side whenever I need the most. Honey i love you so much

Happy Valentine’s Day

من از اینکه فردی خاص در زندگی ام دارم که میتواند هرموقع که نیاز دارم در کنارم باشد بی نهایت احساس خشنودی میکنم. عزیزم من بی نهایت عاشقت هستم

ولنتاین مبارک


You are the rose that never fades – fresh and fragrant every day, I am so lucky to be with you this Valentine’s Day and always

تو گل سرخی هستی که هرگز پژمرده نمی شود و هر روز شاداب و معطر است، خیلی خوش شانسم که در این ولنتاین و همیشه با تو هستم

متن های تبریک ولنتاین به انگلیسی

متن تبریک ولنتاین به انگلیسی با عکس نوشته

As busy as we get, we need to be reminded that we are still sweethearts

Valentine’s Day is a good day for me to stop and realize how wonderful you make me feel / Happy Valentine’s Day

هر چقدر بیشتر سرمان شلوغ میشود بیشتر به یادآوری اینکه چقدر عاشق هم هستیم نیاز داریم

روز ولنتاین برای من روز خوبیست تا لحظه ای دست نگه دارم و بفهمم وجود تو چه حس فوق العاده ای به من میدهد/ ولنتاینت مبارک


I loved you, I love you and I will love you forever, Let’s celebrate many more Valentine’s Days / Love you

دوستت داشتم ، دارم و تا ابد نیز عاشقت خواهم بود، بیا باهم و در کنار یکدیگر ولنتاین های بیشتری را جشن بگیریم / دوستت دارم

پیام تبریک ولنتاین به انگلیسی

زیباترین تکست تبریک ولنتاین به زبان انگلیسی با عکس نوشته

Warmer than a summer breeze, hotter than the sun, more beautiful than a flower, but most importantly, the best thing that has ever happened to me

I love you. Happy Valentine’s Day

گرمتر از نسیم تابستان، جذاب تر از خورشید، زیباتر از گل و اما مهمتر از همه، بهترین اتفاقی هستی که تا به حال برای من افتاده!

دوستت دارم و ولنتاینت مبارک


Darling, you’re my one and only. I don’t know what I ever did to deserve a person as amazing as you. Happy Valentine’s Day!

عزیزم تو یکی یدونه و تنها محبوب من هستی . نمیدانم چه کار کرده ام که لایق داشتن فردی شگفت انگیز مثل تو شده ام . روز ولنتاین مبارک

جملات ولنتاین مبارک عشقم به انگلیسی

پیام تبریک ولنتاین به انگلیسی با عکس نوشته

You walked in, and the sun broke through the clouds. Suddenly, life was worth living, and it became this big adventure

Thank you for being part of my life

تو وارد شدی و گویی خورشید از میان ابرها سر بیرون آورد، ناگهان زندگی ام ارزش زیستن یافت و به این ماجراجویی بزرگ تبدیل شد!

ممنون که بخشی از زندگی من هستی!


 This Valentine’s Day and every other day of the year I want you to know just how special you are to me, darling. I love you!

عزیزم میخواهم بدانی که در این روز ولنتاین و هر روز دیگری از سال تو برایم بسیار باارزش و خاص هستی . دوستت دارم

عکس نوشته ولنتاین به انگلیسی

متن ولنتاین مبارک به انگلیسی با عکس نوشته

Falling in love is like looking at the stars. If you pick one out of the billions and stare at it long enough, all the others will melt away

عاشق شدن مثل نگاه کردن به ستاره هاست. اگر یکی از بین میلیاردها ستاره را انتخاب کنید و به اندازه کافی به آن خیره شوید، بقیه ستاره ها به چشمتان نخواهد آمد!


 I love spending time with you. Whether we’re out for a romantic evening or just taking a walk together

I always feel best when I’m with you / Happy Valentine’s Day

من عاشق وقت گذراندن با تو هستم . فرقی ندارد که برای قراری عاشقانه کنار هم باشیم و یا یک پیاده روی ساده بیرون برویم

من همیشه کنارت بهترین احساس ها را دارم  / روز ولنتاین مبارک

کپشن ولنتاین مبارک عشقم به انگلیسی

جملات تبریک ولنتاین به انگلیسی با عکس نوشته

I may not always say how special you are for me, I may not reach out to you because I am busy, but you are someone I love and care for.

درست است که همیشه به تو نمیگویم چقدر خاص هستی و یا همیشه وقت نمیکنم با تو وقت بگذرانم اما تو تنها کسی هستی که من عاشقشم و برایش اهمیت قائلم


When I’m with you every experience seems better

I’m so glad we’re able to share our lives together. I can’t wait to see what the future holds for us / Happy Valentine’s Day

وقتی با تو هستم هر تجربه ای به نظر بهتر و قشنگ تر می آید

من بی نهایت خشنودم که ما قادریم زندگی هایمان را باهم به اشتراک بگذاریم . بی نهایت مشتاقم تا ببینم آینده برایمان چه چیزی به ارمغان خواهد آورد / ولنتاین مبارک

عکس نوشته انگلیسی روز ولنتاین مبارک

جمله زیبا و احساسی ولنتاین مبارک به انگلیسی با عکس نوشته

Life with you is like a dream come true, I never really understood what it meant to have a soul mate until I met you

Happy Valentine’s Day to my true love

زندگی با تو همانند برآورده شدن یک آرزو است، تا قبل از دیدن تو هرگز معنی واقعی نیمه گمشده را نفهمیده بودم

عشق حقیقی من ولنتاینت مبارک


I have seen angels in the sky, I have seen snowfall in July, I have seen stars falling apart, but I haven’t seen anyone like you

Happy Valentine’s Day to the most special person in my life

من فرشتگان آسمان، برف تابستان و نابودی ستارگان را دیده ام، اما هرگز کسی مثل تو را ندیده ام

ولنتاین بر خاص ترین شخص زندگی ام مبارک

عکس نوشته ولنتاین ۲۰۲۴ به انگلیسی

متن انگلیسی ولنتاین مبارک با عکس نوشته

You are my beautiful sunshine, the smile on my face and the beat in my heart! Happy Valentine’s Day my love

تو خورشید درخشان و زیبایم، لبخند روی صورتم و ضربان قلبم هستی / ولنتاین مبارک عشق من


Your love helps me find happiness in the most unexpected ways… life with you has been sheer bliss

عشقت به من کمک می کند تا شادی را در غیرمنتظره ترین چیزها پیدا کنم… زندگی با تو برای من خوشبختی محض بوده است!

عکس ولنتاین مبارک به انگلیسی با عکس نوشته

devotion, and gratitude for you. Thank you for being the best person in the whole world! Happy Valentine’s Day

ولنتاین بهترین روز برای ابراز عشق ، صمیمیت و سپاس گذاری ام برای توست . از اینکه بهترین فرد این جهانی از تو مشتکرم . ولنتاین مبارک


If you ask me when shall I stop loving you, ask my heart, when will it stop beating

اگر از من بپرسی چه زمانی دست از دوست داشتنت بر خواهم داشت، مثل این است که از قلبم بپرسی چه زمانی دست از تپیدن میکشد!

عکس نوشته انگلیسی ولنتاین

عکس نوشته تبریک ولنتاین انگلیسی

If staying in your heart is a prison, I would accept to be sentenced to life.

اگر ماندن در قلب تو مانند زندان باشد با کمال میل قبول میکنم محکوم به حبس ابد شوم.


You are a haven for my heart, a refuge for my soul. You are the reason I get out of bed every morning. I love you; happy Valentine’s Day

تو مأمن قلبم و پناه روحم هستی! تو دلیلی هستی که من هر روز صبح برایش از خواب بلند میشوم! عاشقتم و ولنتاینت مبارک!

پیام کوتاه ولنتاین مبارک عشقم به انگلیسی

کپشن تبریک ولنتاین به انگلیسی با عکس نوشته

I’m still alive because you’re in my world. I still dream big because you’re there to inspire me

I love you with all my heart! Happy valentines!

من همچنان زنده ام و دلیلش این است که تو در دنیای من هستی ، من همچنان آرزوهای بلند پروازانه میکنم چراکه تو در کنارمی تا الهام بخشم باشی

من با تمام قلبم عاشقتم . ولنتاین مبارک


I don’t need a reason to love you. Seeing your smile for me is enough to fall in love with you a thousand times. I love you! Happy Valentine’s Day

من برای دوست داشتنت نیاز به دلیلی ندارم . دیدن لبخندت کافی است تا من هزاران بار عاشقت شوم . دوستت دارم . والنتاین مبارک


God has created you only for me because he knows no one can love you more than I do

خدا تو را مختص من آفریده است زیرا میداند هیچکس نمی‌تواند مثل من به تو عشق بورزد!

عکس و کپشن ولنتاین به انگلیسی ۲۰۲۴

کپشن ولنتاین مبارک به انگلیسی با عکس نوشته

The reassuring smile on your lips, the soft touch of your hands, and the little ways in which you make me happy are what keep me alive every day.

لبخند دلگرم کننده لب‌ هایت، لمس لطیف دستانت، و کارهای کوچکی که با آن‌ ها مرا خوشحال می‌کنی، چیزهایی هستند که مرا هر روز زنده نگه می‌دارند.


My heart is a garden and the only thing it grows is love for you. I feel lucky every day because you’re in my life

Happy Valentine’s Day honey

قلب من همانند باغچه ای است و تنها چیزی که در آن رشد میکند عشق به توست . من هر روز به خاطر وجودت در زندگی ام احساس خوش شانسی میکنم

روز ولنتاین مبارک عزیزم


Sometimes we forget to say just how much we love each other

but Valentine’s Day is a subtle reminder of how much you mean to me / happy valentine’s day

متن روز ولنتاین مبارک به انگلیسی

کارت تبریک روز ولنتاین مبارک انگلیسی 2023

بعضی وقت ها ما فراموش میکنیم به هم بگویم که چقدر همدیگر را دوست داریم

ولی روز ولنتاین یک یادآوری ضریف و مناسبی برای این است که چقدر برایم باارزش و مهم هستی / روز ولنتاین مبارک


I couldn’t imagine life without you; the sun would never rise without you in my life. I’m glad that I get to spend every Valentine’s Day with you

من نمیتوانستم زندگی بدون تو را تصور کنم چراکه بدون حضور تو خورشید در زندگیم هرگز طلوع نمیکرد، من بسیار شاد و خرسندم که میتوانم هر روز ولنتاین را با تو بگذرانم


Every day is Valentine’s Day when I am with you.Every day away from you tests my soul and spirit

My only wish today is for us to be together until the end of time / Happy Valentine’s Day to you

هر روزی را که با تو میگذارنم همانند روز ولنتاین است. هر روز دور از تو روح و روان مرا مورد سنجش و آزمایش قرار میدهد

تنها آرزوی من برای امروزمان این است که تا ابد کنار هم و باهم باشیم / روز والنتاینت مبارک

متن تبریک ولنتاین انگلیسی به عشقم

قشنگ ترین تبریک ولنتاین به انگلیسی با عکس نوشته

Love is a lifetime commitment, which I wish to commit with you. Wish us a lots & lot of love on this special day of Valentine’s

عشق یک تعهد مادام العمر است, تعهدی که من آرزو میکنم با تو داشته باشم. برایمان در روز مخصوص والنتاین آرزوی عشقی بینهایت را دارم


Loving you is like a roller coaster; the adventures with you never end. Thanks for making each day special / Happy Valentine’s Day!

دوست داشتن تو همانند یک ترن هوایی است; ماجراجویی های با تو هیچگاه پایانی ندارد، ممنونم که هر روز را به روزی ویژه تبدیل میکنی / روز والنتاین مبارک

کپشن تبریک ولنتاین به انگلیسی ۲۰۲۴

زیباترین تبریک ولنتاین به انگلیسی با عکس نوشته

The day we met is a day I will never ever forget, I have never been so happy since they day I found you / Happy Valentine’s Day my love!

من هرگز روزی که همیدیگر را ملاقات کردیم, فراموش نخواهم کرد، من تا قبل از پیدا کردنت هرگز این همه خوشحال و شاد نبوده ام / روز ولنتاین مبارک عشقم


You are like a beautiful painting, a dream come true. I love you more than words can say, more than the stars in the sky. Happy Valentine’s Day!

تو مثل یک تابلوی نقاشی زیبا هستی، مثل یک رویا که به حقیقت پیوسته. دوستت دارم بیشتر از کلمات، بیشتر از ستاره‌ها در آسمان. روز ولنتاین مبارک!

With every breath I take, I fall more in love with you. You are the reason for my smile, the reason for my joy. Happy Valentine’s Day

با هر نفس که می‌کشم، بیشتر عاشق تو می‌شوم. تو دلیل لبخند من، دلیل شادی من هستی. روز ولنتاین مبارک!


You are like a shining sun that brightens my life. I am so lucky to have you in my life. Happy Valentine’s Day

تو مثل یک خورشید درخشان هستی که زندگی من را روشن می‌کنی. من خیلی خوش شانس هستم که تو را در زندگی من دارم. روز ولنتاین مبارک!

متن تبریک ولنتاین

مطلب مفید بود ؟ ۲۱ ۷

شما هم بخوانید