سایت فتوکده

متن تبریک ولنتاین 2022 به انگلیسی با عکس نوشته

 

متن تبریک ولنتاین به انگلیسی با عکس نوشته تبریک ولنتاین 2022 به انگلیسی و جملات ولنتاین مبارک عشقم به انگلیسی را میخوانید

 

متن تبریک ولنتاین 2022 به انگلیسی

 

روز ولنتاین چیست

 

روز ولنتاین (Valentine’s Day) گرامیداشت عشق و دوست داشتن است

 

از آداب این روز کادو دادن اعم از عروسک ، شکلات و کادو از طرف هم دختر و هم پسر به یکدیگر است و صرفا یادآوری دوست داشتن و محبت به همدیگر می باشد

 

روز ولنتاین 2022 کی است

 

روز ولنتاین هر ساله به تقویم میلادی در 14 فوریه گرامیداشته می شود که امسال به تقویم شمسی مصادف با دوشنبه 25 بهمن 1400 است

 

I am glad that I have someone special in my life, which can be there by my side whenever I need the most. Honey i love you so much

 

Happy Valentine’s Day

 

من از اینکه فردی خاص در زندگی ام دارم که میتواند هرموقع که نیاز دارم در کنارم باشد بی نهایت احساس خشنودی میکنم. عزیزم من بی نهایت عاشقت هستم

 

والنتاین مبارک

 

____________________

 

You are the rose that never fades – fresh and fragrant every day. I am so lucky to be with you this Valentine’s Day and always

 

تو گل سرخی هستی که هرگز پژمرده نمی شود و هر روز شاداب و معطر است. خیلی خوش شانسم که در این ولنتاین و همیشه با تو هستم

 

متن های تبریک ولنتاین به انگلیسی

عکس و متن تبریک ولنتاین به انگلیسی

 

As busy as we get, we need to be reminded that we are still sweethearts

 

Valentine’s Day is a good day for me to stop and realize how wonderful you make me feel. Happy Valentine’s Day

 

هر چقدر بیشتر سرمان شلوغ میشود بیشتر به یادآوری اینکه چقدر عاشق هم هستیم نیاز داریم

 

روز ولنتاین برای من روز خوبیست تا لحظه ای دست نگه دارم و بفهمم وجود تو چه حس فوق العاده ای به من میدهد. ولنتاینت مبارک

 

____________________

 

I loved you, I love you and I will love you forever. Let’s celebrate many more Valentine’s Days. Love you

 

دوستت داشتم ، دارم و تا ابد نیز عاشقت خواهم بود . بیا باهم و در کنار یکدیگر والنتاین های بیشتری را جشن بگیریم . دوستت دارم

 

پیام تبریک ولنتاین به انگلیسی

متن ولنتاین مبارک عشقم به انگلیسی با عکس

 

Warmer than a summer breeze, hotter than the sun, more beautiful than a flower, but most importantly, the best thing that has ever happened to me

 

I love you. Happy Valentine’s Day

 

گرمتر از نسیم تابستان، جذاب تر از خورشید، زیباتر از گل و اما مهمتر از همه، بهترین اتفاقی هستی که تا به حال برای من افتاده!

 

دوستت دارم و ولنتاینت مبارک

 

____________________

 

Darling, you’re my one and only. I don’t know what I ever did to deserve a person as amazing as you. Happy Valentine’s Day!

 

عزیزم تو یکی یدونه و تنها محبوب من هستی . نمیدانم چه کار کرده ام که لایق داشتن فردی شگفت انگیز مثل تو شده ام . روز والنتاین مبارک

 

جملات ولنتاین مبارک عشقم به انگلیسی

عکس نوشته ولنتاین به انگلیسی با متن زیبا

 

You walked in, and the sun broke through the clouds. Suddenly, life was worth living, and it became this big adventure

 

Thank you for being part of my life

 

تو وارد شدی و گویی خورشید از میان ابرها سر بیرون آورد، ناگهان زندگی ام ارزش زیستن یافت و به این ماجراجویی بزرگ تبدیل شد!

 

ممنون که بخشی از زندگی من هستی!

 

____________________

 

 This Valentine’s Day and every other day of the year I want you to know just how special you are to me, darling. I love you!

 

عزیزم میخواهم بدانی که در این روز والنتاین و هر روز دیگری از سال تو برایم بسیار باارزش و خاص هستی . دوستت دارم

 

عکس نوشته ولنتاین به انگلیسی

عکس نوشته انگلیسی ولنتاین مبارک

 

Falling in love is like looking at the stars. If you pick one out of the billions and stare at it long enough, all the others will melt away

 

عاشق شدن مثل نگاه کردن به ستاره هاست. اگر یکی از بین میلیاردها ستاره را انتخاب کنید و به اندازه کافی به آن خیره شوید، بقیه ستاره ها به چشمتان نخواهد آمد!

 

____________________

 

 I love spending time with you. Whether we’re out for a romantic evening or just taking a walk together

 

I always feel best when I’m with you / Happy Valentine’s Day

 

من عاشق وقت گذراندن با تو هستم . فرقی ندارد که برای قراری عاشقانه کنار هم باشیم و یا یک پیاده روی ساده بیرون برویم

 

من همیشه کنارت بهترین احساس ها را دارم  / روز والنتاین مبارک

 

متن ولنتاین مبارک عشقم به انگلیسی

عکس نوشته انگلیسی ولنتاین با زیباترین جملات

 

I may not always say how special you are for me, I may not reach out to you because I am busy, but you are someone I love and care for.

 

درست است که همیشه به تو نمیگویم چقدر خاص هستی و یا همیشه وقت نمیکنم با تو وقت بگذرانم اما تو تنها کسی هستی که من عاشقشم و برایش اهمیت قائلم

 

____________________

 

When I’m with you every experience seems better

 

I’m so glad we’re able to share our lives together. I can’t wait to see what the future holds for us / Happy Valentine’s Day

 

وقتی با تو هستم هر تجربه ای به نظر بهتر و قشنگ تر می آید

 

من بی نهایت خشنودم که ما قادریم زندگی هایمان را باهم به اشتراک بگذاریم . بی نهایت مشتاقم تا ببینم آینده برایمان چه چیزی به ارمغان خواهد آورد / والنتاین مبارک

 

عکس نوشته انگلیسی ولنتاین مبارک

 

Life with you is like a dream come true. I never really understood what it meant to have a soul mate until I met you

 

Happy Valentine’s Day to my true love

 

زندگی با تو همانند برآورده شدن یک آرزو است . تا قبل از دیدن تو هرگز معنی واقعی نیمه گمشده را نفهمیده بودم

 

عشق حقیقی من والنتاینت مبارک

 

____________________

 

I have seen angels in the sky, I have seen snowfall in July, I have seen stars falling apart, but I haven’t seen anyone like you

 

Happy Valentine’s Day to the most special person in my life

 

من فرشتگان آسمان، برف تابستان و نابودی ستارگان را دیده ام، اما هرگز کسی مثل تو را ندیده ام

 

ولنتاین بر خاص ترین شخص زندگی ام مبارک

 

عکس نوشته ولنتاین به انگلیسی

عکس و متن ولنتاین 2022 به انگلیسی

 

You are my beautiful sunshine, the smile on my face and the beat in my heart! Happy Valentine’s Day my love

 

تو خورشید درخشان و زیبایم ، لبخند روی صورتم و ضربان قلبم هستی . والنتاین مبارک عشق من

 

____________________

 

Your love helps me find happiness in the most unexpected ways… life with you has been sheer bliss

 

عشقت به من کمک می کند تا شادی را در غیرمنتظره ترین چیزها پیدا کنم… زندگی با تو برای من خوشبختی محض بوده است!

 

 

devotion, and gratitude for you. Thank you for being the best person in the whole world! Happy Valentine’s Day

 

والنتاین بهترین روز برای ابراز عشق ، صمیمیت و سپاس گذاری ام برای توست . از اینکه بهترین فرد این جهانی از تو مشتکرم . والنتاین مبارک

 

____________________

 

If you ask me when shall I stop loving you, ask my heart, when will it stop beating

 

اگر از من بپرسی چه زمانی دست از دوست داشتنت بر خواهم داشت، مثل این است که از قلبم بپرسی چه زمانی دست از تپیدن میکشد!

 

عکس نوشته انگلیسی ولنتاین

پیام تبریک ولنتاین 2022 به انگلیسی

 

If staying in your heart is a prison, I would accept to be sentenced to life.

 

اگر ماندن در قلب تو مانند زندان باشد با کمال میل قبول میکنم محکوم به حبس ابد شوم.

 

____________________

 

You are a haven for my heart, a refuge for my soul. You are the reason I get out of bed every morning. I love you; happy Valentine’s Day

 

تو مأمن قلبم و پناه روحم هستی! تو دلیلی هستی که من هر روز صبح برایش از خواب بلند میشوم! عاشقتم و ولنتاینت مبارک!

 

پیام کوتاه ولنتاین مبارک عشقم به انگلیسی

 

I’m still alive because you’re in my world. I still dream big because you’re there to inspire me

 

I love you with all my heart! Happy valentines!

 

من همچنان زنده ام و دلیلش این است که تو در دنیای من هستی ، من همچنان آرزوهای بلند پروازانه میکنم چراکه تو در کنارمی تا الهام بخشم باشی

 

من با تمام قلبم عاشقتم . والنتاین مبارک

 

____________________

 

I don’t need a reason to love you. Seeing your smile for me is enough to fall in love with you a thousand times. I love you! Happy Valentine’s Day

 

من برای دوست داشتنت نیاز به دلیلی ندارم . دیدن لبخندت کافی است تا من هزاران بار عاشقت شوم . دوستت دارم . والنتاین مبارک

 

____________________

 

God has created you only for me because he knows no one can love you more than I do

 

خدا تو را مختص من آفریده است زیرا میداند هیچکس نمی‌تواند مثل من به تو عشق بورزد!

 

عکس و متن ولنتاین به انگلیسی

 

The reassuring smile on your lips, the soft touch of your hands, and the little ways in which you make me happy are what keep me alive every day.

 

لبخند دلگرم کننده لب‌ هایت، لمس لطیف دستانت، و کارهای کوچکی که با آن‌ ها مرا خوشحال می‌کنی، چیزهایی هستند که مرا هر روز زنده نگه می‌دارند.

 

____________________

 

My heart is a garden and the only thing it grows is love for you. I feel lucky every day because you’re in my life

 

Happy Valentine’s Day honey

 

قلب من همانند باغچه ای است و تنها چیزی که در آن رشد میکند عشق به توست . من هر روز به خاطر وجودت در زندگی ام احساس خوش شانسی میکنم 

 

روز والنتاین مبارک عزیزم

 

تبریک ولنتاین ۱۴۰۰

این مطلب کامل بود ؟ 15 6

مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران