تعبیر خواب گل رز + ۴۰ تعبیر دیدن انواع گل رز در خواب

خواب دیدن گل رز در خواب + تعبیر خواب خرید گل رز

تعبیر خواب گل رز چیست ۴۰ تعبیر دیدن انواع گل رز در خواب دیدن گل رز رنگی در خواب برای دختر مجرد تعبیر خواب خرید گل رز را در سایت فتوکده می خوانید

تعبیر خواب گل رز چیست

گل رز به عنوان ملکه گل ها آوازه دارد و نماد عشق، شور و اشتیاق، تمایل زنانگی، عاشقی و محبت است و بطور کلی نشانه رسید به سعادت و خوشبختی می باشد

تعبیر خواب هدیه گرفتن گل رز

گر در خواب ببینید که کسی به شما گل رز هدیه می دهد به این معنی است که به زودی خبر خوشی می شنوید و یا منتظر شنیدن خبر خوشی هستید.

ممکن است شما صاحب فرزندی شده اید؛ همچنین این خواب نشان میدهد که شما فردی با نشاط و زنده دل هستید.

تعبیر خواب خرید گل رز

اگر در رویا ببینید که در حال خریدن گل رز هستید تعبیرش این است که شما به خانه جدیدی اسباب کشی کرده اید و یا پس از مدت ها مالک خانه می شوید.

ممکن است وسایل خانه خود را تعویض کنید و یا حتی ممکن است در محل کار خود ترفیع رتبه بگیرید و حقوقتان افزایش یابد.

کاشتن بذر گل رز

اگر در خواب ببینید که در حال کاشتن بذر گل رز در گلدان و یا باغچه هستید تعبیرش این است که شما آرزوها یا اهدافی در دل دارید که برای دستیابی به آن امیدوار هستید.

در مجموع، کاشتن دانه و بذر هر چیزی نشانه امید داشتن به آینده ای نیکو است، اگر ببینید که دانه را کاشتید و زود رشد کرد یعنی اینکه شما به یکی از خواسته های خود دست یافته اید

گلخانه گل رز در خواب

در صورتی که در خواب ببینید تعداد بسیاری گل در گلخانه خود دارید و به آنها رسیدگی می نمایید به این معنی است که شما به حرفه خوبی اشتغال دارید و طرح ریزی های شما برای کسب درآمد مطلوبتان نتیجه داده است و حس می کنید آینده شما از نظر مالی تامین است.

اگر مجردید زمانش رسیده است که از خانواده جدا شده و خانه مستقلی برای ادامه زندگی مجردیتان فراهم نمایید.

تعبیر خواب لباس گلدار (گل گلی)

این خواب را بیشتر خانم ها تجربه می کنند.

اگر زنی در خواب ببیند که لباس گل دار یا لباس گل گلی پوشیده است نشان دهنده این است در میان اطرافیان و مردم مورد تحسین قرار می گیرد و اعتماد به نفس زیادی دارد

همچنین در زندگی حقیقی از بابت ظاهر و زیبایی خود کاملا رضایت دارد و حتی شاید کمی مغرور است.

خواب دیدن خریدن گل رز مصنوعی

اگر در خواب ببینید که گل رز مصنوعی خریده اید به این معنی است که شما شخصیت یا هویت حقیقی خودتان را به اطرافیان بروز نداده اید.

ممکن است انسان دورویی باشید و با این روش می خواهید کسی را گول بزنید.

از سویی ممکن است شما انسان ایثارگری هستید و برای مثال غصه های خود را از خانواده و عزیزانتان مخفی می کنید تا آنها نگرانتان نشوند. به احتمال زیاد شما فرد قابل اعتمادی نخواهید بود.

تعبیر خواب گل رز حضرت یوسف

حضرت یوسف (ع) می فرمایند: مشاهده گل رز در خواب به معنای امنیت و آرامش است.

تعبیر خواب گل رز از دیدگاه ابن سیرین

ابن سیرین می گوید: دیدن گل رز در خواب دو حالت دارد اگر که گل روی درخت قرار گرفته است که در این حالت خوب و نیکو می باشد اگر که گل از درخت و شاخه خود سوا باشد به معنی غم و غصه خواهد بود.

دیدگاه جابر مغربی در مورد گل رز

اگر خواب دیدید که درخت گل رز در خانه دارید ، به زودی صاحب اولاد می شوید.

دیدن گل رز از دیدگاه امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می فرمایند : ديدن گل رز در خواب سه وجه دارد

● زن

● خیر و منفعت از سوی زن

● رنج و غم و اندوه

دیدن گل رز نقره ای در خواب

گل رز نقره ای در خواب نشان دهنده دوست خوب یا معشوق است که با او رابطه ای سرشار از عشق و صمیمیت خواهید داشت

تعبیر گل رز طلایی

دیدن خواب گل رز طلایی در خواب به معنای داشتن موفقیت مالی و سرمایه گذاری بسیار خوب می باشد

گل رز سفید در خواب

مشاهده گل رز سفید در خواب نشان دهنده بکارت و پاکدامنی و عشقی پاک است که هیچ کسی نمی تواند به آن صدمه وارد کند

تعبیر گل رز بنفش در خواب

تعبیر خواب گل رز بنفش، به معنای زندگی شاد و آسوده و داشتن موقعیتی عالی خواهد بود

گل رز آبی

تعبیر دیدن گل رز آبی در خواب، نشان از سوگ و غم کسی است که او را برای همیشه از دست داده اید.

گل رز سبز

دیدن رز سبز در خواب نماد داشتن زندگی ایده آل و فوق العاده است، بیننده رویا همه کمالات را در زندگی خود خواهد داشت.

گل رز نارنجی

دیدن گل رز نارنجی در خواب به معنی خوش بینی بیش از اندازه بیننده رویا می باشد

گل رز صورتی

اگر کسی گل رز صورتی در خواب ببیند، یعنی خواب برای شخص، عشقی تازه و روابط عاشقانه جدید را نوید می دهد

گل رز سیاه

دیدن گل رز سیاه در خواب تعبیر خوبی ندارد و از آن جایی که رز سیاه سمبل زندگی مشترک می باشد ممکن است به زودی در رابطه عشقی خود شکست را تجربه کنید

بوته گل رز

گر در خواب بوته گل رز ببینید، یعنی زندگی شما در رفاه و خوشبختی قرار دارد

رز زرد

تعبیر دیدن گل رز زرد در خواب به معنی خیانت و حسادت می باشد

تخم گل رز

اگر در خواب تخم گل رز ببینید تعبیرش این است که شما دوست دارید عاشق شوید و زمان بسیاری را صرف غلبه کردن بر مشکلات زندگی خود می کنید و در آینده خوشبخت و سعادتمند می گردید

باغ گل رز

تعبیر داشتن یا دیدن باغ گل رز در خواب، به معنی داشتن رابطه عاشقانه در زندگی است

شاخه بدون گل

اگر در خواب شاخه ای بدون گل مشاهده کردید، بخاطر وجود گره یا مشکلی در کارتان، زندگی برای شما سخت شده است اما شما برای تغییرات مثبت در زندگی آماده اید و مسیر دیگری برمی گزینید

عطر گل رز

اگر در خواب بوی گل رز را حس کردید، تعبیر آن وجود همیشگی عشق و وفاداری است

گل رز شیشه ای

دیدن گل رز شیشه ای در خواب به معنی بی حوصلگی و بی توجهی شما به مسائل پیرامونتان است پس باید زودتر دست به کار شوید و تلاش کنید که در انتخاب های خود سریع تر عمل نمایید

زیرا که از دست دادن فرصت ها ممکن است باعث شود برای همیشه بی پول و تنها بمانید

گلبرگ های گل رز

دیدن گلبرگ گل رز در خواب، به معنی عشق و شادی کوتاه مدت می باشد و هم چنین فشار روحی زیادی روی شما قرار دارد که مانع پیشرفتتان می شود

ساقه گل رز

تعبیر ساقه گل رز در خواب، به معنای تعهد در زندگی زناشویی می باشد بهتر است روی رابطه های خود بیشتر کار کنید تا عشق و خوشی در زندگیتان بهبود یابد

تخت پر از گل رز

دیدن تخت پر از گل رز در خواب، نشان دهنده علاقه شما به کسی است که او نیز شما را دوست دارد و شما از این موضوع خرسندید و دلتان می خواهد که این رابطه ادامه دار باشد

گل رز پژمرده

دیدن گل رز پژمرده در خواب نماد شکست در رابطه عشقی و بیماری خواهد بود

هدیه دادن گل

اگر شما در خواب به کسی گل رز هدیه بدهید تعبیرش پیشنهاد ازدواج کسی به شما است

سوزاندن گل رز

سوختن یا سوزاندن گل رز در خواب تعبیرش به هم خوردن رابطه عشقی میباشد

خوردن گل رز

خوردن گل رز در خواب تعبیر خوبی ندارد و نشان می ‌دهد که شما دچار مشکلات عاطفی و رنج زیادی می گردید با وجود اینکه هر کاری برای رابطه عشقی خود کرده اید اما با شکست روبرو خواهید شد

بو کردن گل رز

اگر در خواب گل رز را بو کنید تعبیر آن رسیدن به شادی و لذت های زندگی می باشد

تعبیر خواب خرید گل رز برای دختر مجرد

تعبیر هدیه گرفتن یا دیدن گل رز در خواب برای دختر مجرد این است که به زودی ازدواج می کند و به خانه بخت می رود

چیدن گل رز

نشان دهنده خواستگاری و پیشنهاد ازدواج می باشد بهتر است در انتخاب شریک زندگی خود کمتر سخت گیری کنید

گل رز خشک

گل رز در خواب اگر خشک شده باشد یا پژمرده شود یا ساقه اش شکسته شده است به معنی پایان یافتن همه چیز است ممکن است ارتباط شما با کسی باشد که دوستش دارید و دیگر به انتها رسیده است

بهتر است دیگر سعی نکنید زیرا با این کار خود را کوچک می کنید

خال کوبی گل رز

اگر در خواب روی بدنتان تتو یا خالکوبی گل رز زده باشید، یعنی اینکه به خانواده یا عشقتان بسیار علاقه دارید و شما دوست ندارید بین آن ها فاصله ای ایجاد نمایید و خانواده نیز در کنار معشوقتان بسیار اهمیت دارد

گل رز بزرگ

گل رز بزرگ در خواب، به معنای اشتیاق زیاد شما به شریک زندگیتان است یا اینکه شما به هر کاری دست می زنید تا به عشق خود برسید

غنچه گل رز

تعبیر خواب دیدن غنچه گل رز این است که شما برای معشوق خود کار های کوچک زیادی انجام می دهید

تعبیر خواب دیدن خرید گل رز | سایت فتوکده

مطلب مفید بود ؟ ۸۵ ۲۹

11 نظر برای این مطلب ثبت شده است:

دنیا

۱۷ فروردین ۱۴۰۱


سلام من خواب دیدم گل رز چیدم دو دانه یکی سفید و دیگری قرمز . و آنرا لای کتاب گذاشتم برای عشقم . هر بار که باز میکنم میبینم تازه است هیچ پژمره نشده . تعبیرش چیه؟؟؟

دنیا

۱۷ فروردین ۱۴۰۱


شلام من خواب دیدم گل رز چیدم دو دانه یکی سفید و دیگری قرمز . و آنرا لای کتاب گذاشتم برای عشقم . هر بار که باز میکنم میبینم تازه است هیچ پژمره نشده

پری

۰۵ بهمن ۱۴۰۰


خواب دیدم یه آقایی که نمی‌شناسمش بهم گل رز زرد داده، گل زیبایی بود.

Parisa

۱۵ آبان ۱۴۰۰


توی گل رز صورتی دانه های انار می ریختم لقمه میکردم و به یه دختر بچه میدادم و او میخورد

کیمی

۰۳ آبان ۱۴۰۰


سلام من خواب دیدم نامزدم بهم گل رزمشکی هدیه داد تعبیرش چیه؟

پریا

۲۳ مرداد ۱۴۰۰


سلام من خواب دیدم که زایمان کردم با شوهرم رفتم برای خودم گل بگیرم از بین گل ها گل رز سفید رو انتخاب کردم تعبیرش چیه

Nazanin

۱۸ فروردین ۱۴۰۰


‌ تو خواب میخواستم برم خونشون، بعد تو خواب میدونستم مامان بابای واقعیش کی هستن. اما باز خواب کسایی دیگه مادر بود.بعد من تنهایی داشتم میرفتم سمت خونشون،اما تو خواب اونم اومد سوار تریلی شد من پیاده بودم اونم خواست بیاد طرف خونشون بعد با تریلی داشت راه میوفتاد رفت یکم تو جوب ،من داد بیداد کردم گفتم چیزیت نشه این حرفا اونم گفت نه جیزی نیست ،ماشین کشید عقب از طرف خیابون رفت بعد من یه اتوبوس بود از طرف جوب که بغلش اوتوبدس بود داشتم میرفتم سمت خونشون اونجا کسی نبود تنها بودم گفت چه اشتباهی کردم از اینجا اومدم هیجکس نیست ته دلم میگفت اون شخص مراقبته ،بعد اون دوباره با تریلی داشت میرفت سمت خونه مانع بود حلوش تهش ماشین پارک کرد میگم بازار عربا هستن همه جاش شلوغه باید از اونجا میگذشتم ، داشتم میرفتم،گفتم وایستم تا اون بیاد اون یک از پاهاش لنگ میزد یه ذره با یه مرد داست میومد به من نگاه کرد اما طرف من نیومد تو خواب گفتم شاید نمیخواد مثلا اون مرده بفهمه من میخوام برم خونشون . بعد اون بازار شد بیمارستان که طبقه بالاشون پر خونه زندگی که مردم زندگی میکنن اونام اونجان من رفتم دیدم اشتباه اومدم. بعد اون شهص یهو اومد رفت توی اتاق یه خونه نیمه درسته بود ،توخواب به خودم میگفتم این خونه قرار واسه من واون بشه قرار بود بسازتش بعد اون عصابش خورد بود رو تخت نشست دستشو روسرش گر فت منم نمیدونستم چشع میخواستم آرومش کنم مچشو گرفتم گفتم بریم خونتون بعد من میدونستم تو خواب مامان باباش واقعیش کین اما توخواب یه مامان دیگه بود مامان خودش نبود

زهرا

۲۰ بهمن ۱۳۹۹


من خواب دیدم شوهرم از یک باغچه که پر گل روز ...زرد بو د یک شاخه چید و به من داد تعبیرش چی

ابوالفظل

۲۴ دی ۱۳۹۹


سلامخواب دیدم گل رز بهم دادن و من اونو خوردم تعبیرش چیه

زهرا

۰۷ دی ۱۳۹۹


خاب دیدم گل رز مشتم پره یه خرده به مادرم میدم مادرم قبلا فوت کرده خودم هم مجردهستم ممنون ازشما

سام

۲۲ شهریور ۱۳۹۹


کی تو خوابش گل رز میخوره آخه

شما هم بخوانید