متن روز درختکاری ۱۵ اسفند مبارک با عکس نوشته پروفایل

متن زیبا درباره روز درختکاری ۱۵ اسفند مبارک به همراه عکس نوشته پروفایل روز درخت کاری و جملات انگلیسی روز درخت کاشتن را می خوانید

عکس نوشته و متن روز درختکاری

با درختی سبز گردد این زمین

شادی گل آورد این نازنین

خوش بکاریم هردرحتی یادگار

با درختی زندگی زیبا وزین

روز درختکاری را گرامی می داریم

عکس و متن روز درختکاری 15 اسفند

Arbor Day is our chance

To preserve the nature without any fuss

Remember if you don’t take responsibility

Nothing on this earth will be left for us.happy arbor da

روز درختکاری شانس ما برای حفظ طبیعتمان

بدون تلاش و هزینه ی فراوان است

به یاد داشته باش که اگر مسئولیتی را قبول نکنی

چیزی بر روی این زمین برایمان به جا نخواهد ماند

روز درختکاری مبارک

عکس نوشته و متن روز درختکاری 15 اسفند

 

هر درختی که به دست خاک می سپاری

لبخند عمیق آسمان

و حال خوب زمین را در پی دارد

۱۵ اسفند روز درختکاری گرامی باد

جملات زیبا برای روز درختکاری

عکس نوشته پروفایل روز درختکاری 15 اسفند

On this special Arbor Day

There’s just one thing I wish to say

Plant one tree every year

And happiness is here to stay on the earth

Happy Forest Day

در این روز مخصوص و ویژه درختکاری

فقط یک چیزی هست که مایل به گفتنش هستم

و آن اینست که هر سال یک درخت بکار

چراکه شادمانی در اینجا روی زمین باقی می ماند

روز درختکاری مبارک

عکس نوشته پروفایل روز درختکاری 15 اسفند

اگر درخت نمیکارید

حداقل به درختان احترام بگذارید

پانزده اسفند ماه روز درختکاری مبارک

عکس نوشته پروفایل روز درختکاری 15 اسفند

Trees are the relationships

Of one generation to another

Trees are living souls

Our nature and our weather

Happy Arbor Day

درخت ها ارتباط

بین نسل ها با یکدیگر هستند

درخت ها همانند روح های زنده اند

و طبیعت و هوای ما هستند

روز درختکاری مبارک

متن انگلیسی درباره روز درختکاری

جملات زیبا برای روز درختکاری با متن انگلیسی

درخت است سرمایه اهل راست

بکارید درختی که، گفته خداست

بود نعمتی سایه دلپذیر

بکارید درختی که زر بهر ماست

جملات زیبا برای روز درختکاری با عکس پروفایل

Every tree is a life in itself

A life of richness and bright future.

Plant trees for a better tomorrow

Happy Tree Day

 هر درخت به تنهایی یک زندگی است

یک زندگی غنی و سرشار از آینده درخشان

برای آینده و فرداهای بهتر درخت بکارید

روز درختکاری مبارک

۱۵ اسفند روز درختکاری

مناسبتی که به یادمان می‌ آورد

هر یک از ما در داشتن زمینی سبزتر سهمی داریم

Preserving forests is our responsibility

Make a difference while you live

A world your children deserve to see

No one else but only you can give

Plant a tree today

مسئولیت مراقبت از جنگل ها بر عهده ی ماست

در طول زندگی ات یک تغییر ایجاد کن

تا دنیایی خلق کنی که کودکانت سزاوار دیدنش هستند

چراکه این تو هستی که میتوانی این تغیر را ایجاد کنی

پس امروز یک درخت بکار

عکس نوشته روز درختکاری برای پروفایل

عکس تبریک روز درختکاری

هر درختی که به دست خاک می سپاری

لبخند عمیق آسمان و حال خوب زمین را در پی دارد

۱۵ اسفند روز درختکاری گرامی باد

عکس روز درختکاری مبارک با پیام تبریک زیبا

Trees are poems

that earth writes upon the sky

We fell them down and turn them into paper

That we may record our emptiness

join us in planting a tree

Happy Arbor Day

درخت ها همچون شعر هایی هستند

که زمین آن ها بر فراز آسمان مینویسد

ولی ما  آنها را قطع کرده و به کاغذ تبدیل میکنیم

تا بتوانیم پوچی های نوع بشر را بر رویشان ثبت کنیم

پس در کاشت درخت به ما ملحق شو

روز درختکاری مبارک

جملات انگلیسی در مورد روز درختکاری با ترجمه و عکس

If we have trees, we have life in abundance

Nature will take care of this earth

Plant a tree this Arbor Day

Remember

it is more than worth

اگر درختان باشند زندگی ما غرق در فراوانی و برکت میشود

و طبیعت مراقب زمین خواهد بود

پس در این روز درختکاری یک درخت بکار

و به یاد داشته باش

که این کار با ارزش تر از هرچیزی در دنیاست

پیام تبریک روز درختکاری جدید

جملات انگلیسی در مورد روز درختکاری با ترجمه و عکس

 

Imagine if trees gave off WiFi signals

We’d be planting so many trees

we’d probably save the planet

Too bad

they only produce the oxygen we breathe

Happy arbor day

تصور کن که درخت ها سیگنال وای فای برایمان تولید میکردند

در آن صورت احتمالا ما درختان بسیاری میکاشتیم

و زمین را نجات میدادیم

ولی خیلی بد شد که

آنها فقط اکسیژن برای تنفسمان را تولید میکنند

روز درختکاری مبارک

________________________

Trees are the lungs of our world

purifying the air

and giving power to people

That is why we need them

So Plant a tree and help your world

Happy tree day

 

درخت ها همانند ریه های دنیای ما هستند

چراکه آنها هوا را تصفیه میکنند

و به انسان ها قدرت( هوای تمیز) میدهند

به این علت است ما به آنها نیاز داریم

پس یک درخت بکار و در نجات دنیایت سهیم شو

روز درختکاری مبارک

متن تبریک روز پدر

عکس و اس ام اس روز درختکاری | سایت فتوکده

مطلب مفید بود ؟ ۳۱ ۵

شما هم بخوانید