سایت فتوکده

متن غمگین کوتاه با عکس نوشته

.

 

  عکس نوشته با متن های کوتاه غمگین
 

 


 
سایت فتوکده : سایتی برای همه سلیقه ها
 

متن و عکس غمگین

 

متن غمگین کوتاه با عکس نوشته,متن کوتاه غمگین,متن با عکس نوشته غمگین,عکس نوشته های غمگین,عکس نوشته با متن گریه دار,عکس نوشته تلخ,متن های زخم دل و با عکس

 

آرام بخش ها
حافظه ام را پاک کرده اند …
اما
دلم می گوید
من کسی را
بسیار دوست می داشتم …!

PHOTOKADE.com


PHOTOKADE.com

تقصیر من نبود
که عاشقت شدم
من فقط
در مدار خودم می چرخم…
تقصیر تو بود که…
خورشیدی

 

متن غمگین کوتاه با عکس نوشته,متن کوتاه غمگین,متن با عکس نوشته غمگین,عکس نوشته های غمگین,عکس نوشته با متن گریه دار,عکس نوشته تلخ,متن های زخم دل و با عکس

 

جهنمی است جهان

وقتی سرم
روی شانه ات نیست …

PHOTOKADE.com


PHOTOKADE.com

باید قهر کردنمان تازه باشد
من خسته ام از قهرهای تکراری
از این قهرهایی باشد که من
با اخم ، یقه ی پیراهنت را صاف می کنم
تو با لبخند نگاهم می کنی
و یواش در ِ گوشم می گویی :
یقه که کنده شد هیچ
این دل هم ، از این همه اخم
تیکه تیکه شد …

 

 

متن غمگین کوتاه با عکس نوشته,متن کوتاه غمگین,متن با عکس نوشته غمگین,عکس نوشته های غمگین,عکس نوشته با متن گریه دار,عکس نوشته تلخ,متن های زخم دل و با عکس

 

جنون جنسیت نمی شناسد
من زنهایی دیده ام مجنون
و مردهایی که لیلی شده اند …
دیروز زنی
در خیابان پرواز می کرد
و فریاد می زد :
عاقبت بوسیدمش …!

PHOTOKADE.com


PHOTOKADE.com

آرام تر سکوت کن
صدای ِ ثانیه های ِ بی تو
بد جور آزارم می دهد …

 

 

متن غمگین کوتاه با عکس نوشته,متن کوتاه غمگین,متن با عکس نوشته غمگین,عکس نوشته های غمگین,عکس نوشته با متن گریه دار,عکس نوشته تلخ,متن های زخم دل و با عکس

 

آزرده دل از کوی تو رفتیم و نگفتی

کی بود ؟
کجا رفت ؟
چرا بود و چرا نیست ؟!

PHOTOKADE.com


PHOTOKADE.com

پنج انگشت دارم …
که از خودم
به تو وابسته ترند …!
نیستی که ببینی
چه اعتصاب ِ سردی از نبودنت کرده اند …

 

متن غمگین کوتاه با عکس نوشته,متن کوتاه غمگین,متن با عکس نوشته غمگین,عکس نوشته های غمگین,عکس نوشته با متن گریه دار,عکس نوشته تلخ,متن های زخم دل و با عکس

 

چه نسبت عجیبی دارند

دستان ِ تو با درد
که از لحظه گرفتنشان
سرم درد می کند
برای ِ تو …!

PHOTOKADE.com


PHOTOKADE.com

دیگر دارم مطمئن می شوم
آلزایمر گرفته ام !
تو هیچ وقت دیر نمی رسیدی
من گم شده ام …

 

متن غمگین کوتاه با عکس نوشته,متن کوتاه غمگین,متن با عکس نوشته غمگین,عکس نوشته های غمگین,عکس نوشته با متن گریه دار,عکس نوشته تلخ,متن های زخم دل و با عکس

 

هیچ چیز را

به گردن نمی گیرم
به جز
بوسه هایت …

PHOTOKADE.com


PHOTOKADE.com

تمام شدم …
برو
ولی به همه بگو
برای به دست آوردنت
کوه نکندم
جان کندم …

 


 

.

.

 متن غمگین کوتاه با عکس نوشته,متن کوتاه غمگین,متن با عکس نوشته غمگین,عکس نوشته های غمگین,عکس نوشته با متن گریه دار,عکس نوشته تلخ,متن های زخم دل و با عکس

این مطلب مفید بود؟ 1 0
مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران