تبریک سال نو میلادی ۲۰۲۲ با متن انگلیسی و کارت

کارت تبریک سال نو میلادی 2022 دوستان و شیک

متن تبریک سال نو میلادی ۲۰۲۲ به انگلیسی با کارت پستال سال نو مبارک و جملات تبریک رسمی سال نو قشنگ و زیبا را می خوانید

متن تبریک سال نو میلادی ۲۰۲۲ با کارت

سال نو میلادی کی است

سال نو میلادی روز ۱ ژانویه ۲۰۲۱ مصادف با (روز شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰) و روز ۲۷ جمادی الاولی ۱۴۴۳ در هجری قمری می باشد

در شب سال نو چه می کنند

در بسیاری از کشورها شب سال نو (۳۱ دسامبر) هفتمین روز کریسمس در مسیحیت غربی شناخته می شود که توام با آتش بازی ، رقص و بوسه است

May the joys of this New Year last today, tomorrow and forever / Happy New Year!

امیدوارم که لذت و شادمانی این سال نو امروز ، فردا و تا ابد در دلهایتان ماندگار شود / سال نو مبارک

____________________

I can’t wait to see where the new year brings us! Wishing you nothing but happiness in the new year / Happy New year

به شدت مشتاقم تا ببینم که سال جدید ما را به کجا خواهد برد ! درسال جدیدی برایت آرزویی جز شادکامی و خوشی را ندارم / سال نو مبارک

کارت سال نو میلادی مبارک

کارت پستال تبریک سال نو میلاد 2022 زیبا و خاص

Happy New Year! Wishing you lots of love and laughter in 2021 and success in reaching your goals

سال نو مبارک ! برایتان آغوشی پر از عشق ، خنده و موفقیت برای رسیدن به اهدافتان را آرزومندم

____________________

Wishing you beautiful moments, treasured memories, and all the blessings a heart can know / Happy New Year

برایت لحظه های زیبا ، خاطرات باارزش و تمامی موهبت و نعمت هایی که دل میتواند طالبشان باشد را آرزومندم / سال نو مبارک

کارت تبریک سال نو میلادی ۲۰۲۲

تبریک سال نو میلادی ۲۰۲۲ عاشقانه با متن و کارت

May the new sun of the new year bring Lots of happiness and joy to you, your family and loved ones / Happy New Year

امیدوارم خورشید سال جدید برای تو ، خانواده و عزیزانت شادی و خوشی ها فراوانی را به ارمغان بیاورد / سال نو مبارک

____________________

Wishing every day of the new year to be filled with success, happiness, and prosperity for you. Happy New Year

آرزو میکنم که تمامی روزهای سال جدید برایتان سرشار از موفقیت ، شادمانی و کامیابی و سعادت باشد . سال نو مبارک

متن تبریک سال نو میلادی ۲۰۲۲ به انگلیسی و فارس

As the New year is blossoming, I wish you great time ahead, and may u achieve all that u wish for… Happy New Year

درحالی که سال نو درحال شکوفه زدن است ، برایت اوقات خوشی را آرزومندم . امیدوارم هرچیزی را که آرزویش را داری بدست بیاوری. سال نو مبارک

____________________

I can’t believe another year has passed with some pandemic situation 

Time fly like flies and i wish u new year brings us a some new and good memories / Happy New Year

باورم نمیشود که سال دیگری با وجود این شرایط پاندمی سپری شد

زمان به سرعت میگذرد و من آرزومندم که سال نو برایت خاطرات خوب و جدیدی را به ارمغان بیاورد / سال نو مبارک

جملات تبریک سال نو میلادی ۲۰۲۲

عکس و متن تبریک سال نو میلادی ۲۰۲۲

The seconds will turn into minutes, minutes will turn into hours but there will be no break to our friendship throughout the years.

Wishing you a very Happy New Year my friend

ثانیه ها تبدیل به دقیقه ها و دقیقه ها تبدیل به ساعت ها میشوند ولی هیچ چیزی مانعی برای دوستی ما طی سالها نیست

برات سال نو شادی را آرزومندم دوست عزیزم

____________________

wishing peace, love, and joy to you and your loved ones this New Year. Happy New Year

برای شما و عزیزانتان آرامش ، عشق و خوشی را در این سال جدید آرزومندم . سال نو مبارک

Each year is a gift that holds hope for new adventures. May your New Year be filled with exploration, discovery, and growth

Happy New Year

هر سال همانند هدیه ای است که دربردارنده امید برای ماجراجویی های جدید است ، امیدوارم که سال جدیدتان سرشار از اکتشاف ، کشف و رشد و بلوغ باشد

سال نو مبارک

____________________

May your fondness for me grow every year exponentially , Lots of love / Happy New Year!

امیدوارم که عشق و علاقه تو نسبت به من هرسال به طور صعودی افزایش یابد . با عشق فراوان / سال نو مبارک

متن انگلیسی سال نو میلادی مبارک

تبریک سال نو میلادی ۲۰۲۲ رسمی و خاص

Before your social media gets flooded, the calendar changes its leaf, the mobile networks get congested I want to wish you a very Happy New Year

Happy new year

خواستم قبل از پر شدن صفحه مجازی ات ، عوض شدن برگ تقویمت ، و شلوغ شدن خطوط ارتباطی تلفن برایت سال نو بسیار شادی را آرزو کنم

سال نو مبارک

____________________

Here’s the New Year giving you an opportunity to write a beautiful story for yourself on all 365 days of the Year / Happy New Year

سال جدید فرصتی دوباره به تو میدهد تا در ۳۶۵ روز سال برای خودت داستانی زیبا بنویسی / سال نو مبارک

Let’s say goodbye to this year with a positive hope and smile on our faces. Wish you a wonderful and Happy New Year 

بیایید امسال را با امیدهای مثبت و لبخند برچهره هایمان بدرقه کنیم . برایتان سال نو بسیار شادی را آرزومندم

____________________

New year is all about New vistas, new aspirations, new promises, and new hopes.Wishing you a joyous New Year

سال نو به معنا چشم انداز ها ، آرزو ها ، وعده ها و امید های جدید است . برایتان سال جدید شادمانی را آرزو میکنم

پیامک تبریک سال نو میلادی ۲۰۲۲

تبریک سال نو میلادی ۲۰۲۲ برای دوست و رفیق

I am sure New Year is set to bring in a breath of fresh air in your life.Happy New Year

شک ندارم که سال جدید نفسی از هوای تازه را به زندگیتان خواهد دمید . سال نو مبارکتان باد

____________________

May lights of new year guide you to the most positive destination at the beginning of the year.Happy New Year!

 امیدوارم که پرتو ها و نورهای سال نو در همان ابتدا سال جدید شما را به سمت مثبت ترین اهداف هدایت کند . سال نو مبارک

Happy New Year! May your troubles be less, and your blessings be more, and nothing but happiness come through your door!

سال نو مبارک ! امیدوارم که مشکلاتت کمتر ، نعمت ها و برکت ها در زندگی ات بیشتر ، و چیزی جز شادمانی در خانه ات را نزند

____________________

Hope the New Year starts off bright, and continues to shine throughout the year. Wishes for you of peace and contentment that do not cease

Happy New Year To You

امیدوارم که سال نو برایتان روشن و درخشان آغاز شود و در طول سال نیز به درخشش ادامه بدهد ، برایتان آرامش و خشوندی بی وقفه ای را آرزومندم

سال نو مبارکتان باد

اس ام اس تبریک سال نو میلادی ۲۰۲۲

پیام تبریک سال نو میلادی ۲۰۲۲

This new year message is packed full of virus-free hugs and kisses just for you

We hope you have a very happy new year and that we can see you again soon. Until then, cheers to you from afar for your good health and happiness

این پیام تبریک سال نو دربردارنده بغل ها و بوسه های عاری از هرگونه ویروس برای توست

امیدواریم که سال نو شادی را داشته باشی و بتوانیم دوباره تو را ملاقات کنیم . تا آن موقع از دور به افتخار تندرستی و سلامتی و شادکامی ات

____________________

Happy New Year! We might be apart today, but you’re always in our heart and mine . we love you so much

Take care and stay home in this hard times. We miss you

سال نو مبارک ! شاید از هم دور باشیم اما همیشه در قلب و خاطر ما هستید  ، بسیار دوستتان داریم

دراین زمان های سخت و مشکل مراقب خود باشید و در خانه بمانید . دل تنگتان هستیم 

Happy New Year! May the coming year be full of grand adventures and golden opportunities for you

سال نو مبارک ! امیدوارم سال درپیش و رو سرشار از ماجراجویی های بزرگ و فرصت های طلایی برایتان باشد 

____________________

May the Lord ensure you get success in your career and resolve all conflicts this new year. Happy New Year

امیدوارم خداوند در این سال جدید موفقیت شما را در حرفه تان تضمین و تمامی درگیری ها و مشکلاتتان را حل کند . سال نو مبارک

کارت و متن تبریک سال نو میلادی ۲۰۲۲

جملات تبریک سال نو میلادی ۲۰۲۲ با عکس نوشته زیبا

May God bless your family with prosperity, good health, and happiness in the New Year. Happy New Year

امیدوارم خداوند خانودتان را در سال جدید با سعادت ، سلامتی و شادکامی مورد لطف و عنایت قرار بدهد . سال نو مبارک

____________________

End each year with good lessons and start the new one by showing that you have learnt the lessons of the past well. Happy New Year

هرسال را با درس ها خوبی که از زندگی اموختی به اتمام برسان و سال جدید را با نشان دادن اینکه درس های گذشته ات را به خوبی فراگرفتی آغاز کن . سال نو مبارک

____________________

Every end marks a new beginning. With courage, faith and great effort, you will achieve everything you desire. I wish you a Happy New Year

هر پایان نشانگر یک آغاز جدید است . با عزم راسخ ، امید و تلاش فوق العاده هر چیزی را که میخواهید به دست خواهید آورد . برایتان سال نو بسیار شادی را آرزومندم

As the New Year dawns, I hope it is filled with the promises of a brighter tomorrow. Happy New Year

درحالی که سال نو درحال آغاز شدن است ، امیدوارم که سرشار از امید هایی به فردا روشن تر باشی . سال نو مبارک

____________________

May the new year bring you warmth, love, and light to guide your path to a positive destination . Happy New Year

امیدوارم که سال جدید برایتان گرمی و محبت ، عشق و پرتوهای درخشانی برای هدایت به سمت اهداف مثبت و عالی به ارمغان بیاورد . سال نو مبارک

____________________

Let the old year end and the New Year begin with the warmest of aspirations. Happy New Year

بیایید اجازه بدهیم سال قدیمی به پایان برسد و سال جدید با گرمترین و شیرین ترین آرزوها و تمایلات قلبی آغاز گردد . سال جدید مبارک

پیام تبریک سال نو میلادی ۲۰۲۲

مطلب مفید بود ؟ ۲۱ ۲

شما هم بخوانید