سایت فتوکده

تبریک سال نو میلادی ۲۰۲۳ با متن و عکس نوشته زیبا

تبریک سال نو میلادی ۲۰۲۳ با متن و عکس نوشته زیبا

 

متن تبریک سال نو میلادی ۲۰۲۳ با پیام کوتاه انگلیسی سال نو میلادی مبارک عاشقانه و رسمی و عکس نوشته را می خوانید

 

متن تبریک سال نو میلادی ۲۰۲۳ با عکس

 

سال نو میلادی 2023 کی است

 

سال نو میلادی روز 1 ژانویه 2022 مصادف با (روز یکشنبه 11 دی 1401) هجری شمسی و برابر با روز 8 جمادی الثانی 1444 هجری قمری می باشد

 

در شب سال نو چه می کنند

 

در بسیاری از کشورها شب سال نو (31 دسامبر) هفتمین روز کریسمس در مسیحیت غربی شناخته می شود که توام با آتش بازی، رقص و بوسه است

 

 

May the joys of this New Year last today, tomorrow and forever / Happy New Year!

 

امیدوارم که لذت و شادمانی این سال نو امروز ، فردا و تا ابد در دلهایتان ماندگار شود / سال نو مبارک

 

عکس نوشته تبریک سال نو میلادی ۲۰۲۳

 

I can’t wait to see where the new year brings us! Wishing you nothing but happiness in the new year / Happy New year

 

به شدت مشتاقم تا ببینم که سال جدید ما را به کجا خواهد برد ! در سال جدیدی برایت آرزویی جز شادکامی و خوشی ندارم / سال نو مبارک

 

____________________

 

Happy New Year! Wishing you lots of love and laughter in 2021 and success in reaching your goals

 

سال نو مبارک ! برایتان آغوشی پر از عشق  خنده و موفقیت برای رسیدن به اهدافتان را آرزومندم

 

____________________

 

Wishing you beautiful moments, treasured memories, and all the blessings a heart can know / Happy New Year

 

برایت لحظه های زیبا، خاطرات با ارزش و تمامی موهبت و نعمت هایی که دل می تواند طالبشان باشد را آرزومندم / سال نو مبارک

 

عکس تبریک سال نو میلادی ۲۰۲۳

عکس و متن تبریک سال نو میلادی ۲۰۲۳

 

May the new sun of the new year bring Lots of happiness and joy to you, your family and loved ones / Happy New Year

 

امیدوارم خورشید سال جدید برای تو، خانواده و عزیزانت شادی و خوشی ها فراوانی را به ارمغان بیاورد / سال نو مبارک

 

____________________

 

Wishing every day of the new year to be filled with success, happiness, and prosperity for you / Happy New Year

 

آرزو میکنم که تمامی روزهای سال جدید برایتان سرشار از موفقیت، شادمانی و کامیابی و سعادت باشد / سال نو مبارک

 

____________________

 

As the New year is blossoming, I wish you great time ahead, and may u achieve all that u wish for / Happy New Year

 

درحالی که سال نو درحال شکوفه زدن است، برایت اوقات خوشی را آرزومندم، امیدوارم هرچیزی را که آرزویش را داری بدست بیاوری / سال نو مبارک

 

پیام کوتاه تبریک سال نو میلادی ۲۰۲۳

 

The seconds will turn into minutes, minutes will turn into hours but there will be no break to our friendship throughout the years.

 

Wishing you a very Happy New Year my friend

 

ثانیه ها تبدیل به دقیقه ها و دقیقه ها تبدیل به ساعت ها میشوند ولی هیچ چیزی مانعی برای دوستی ما طی سالها نیست

 

برات سال نو شادی را آرزومندم دوست عزیزم

 

 

wishing peace, love, and joy to you and your loved ones this New Year / Happy New Year

 

برای شما و عزیزانتان آرامش، عشق و خوشی را در این سال جدید آرزومندم / سال نو مبارک

 

____________________

 

Each year is a gift that holds hope for new adventures. May your New Year be filled with exploration, discovery, and growth

 

Happy New Year

 

هر سال همانند هدیه ای است که دربردارنده امید برای ماجراجویی های جدید است، امیدوارم که سال جدیدتان سرشار از اکتشاف، کشف و رشد و بلوغ باشد

 

سال نو مبارک

 

متن تبریک سال نو میلادی

کارت پستال تبریک سال نو میلادی ۲۰۲۳

 

May your fondness for me grow every year exponentially , Lots of love / Happy New Year!

 

امیدوارم که عشق و علاقه تو نسبت به من هرسال به طور صعودی افزایش یابد، با عشق فراوان / سال نو مبارک

 

____________________

 

Before your social media gets flooded, the calendar changes its leaf, the mobile networks get congested I want to wish you a very Happy New Year

 

Happy new year

 

خواستم قبل از پر شدن صفحه مجازی ات، عوض شدن برگ تقویمت و شلوغ شدن خطوط ارتباطی تلفن، برایت سال نو بسیار شادی را آرزو کنم

 

سال نو مبارک

 

عکس نوشته سال نو ۲۰۲۳ برای پروفایل

زیباترین پیام کوتاه تبریک سال نو میلادی ۲۰۲۳

 

Here’s the New Year giving you an opportunity to write a beautiful story for yourself on all 365 days of the Year / Happy New Year

 

سال جدید فرصتی دوباره به تو میدهد تا در 365 روز سال برای خودت داستانی زیبا بنویسی / سال نو مبارک

 

____________________

 

Let’s say goodbye to this year with a positive hope and smile on our faces. Wish you a wonderful and Happy New Year 

 

بیایید امسال را با امیدهای مثبت و لبخند برچهره هایمان بدرقه کنیم، برایتان سال نو بسیار شادی را آرزومندم

 

____________________

 

New year is all about New vistas, new aspirations, new promises, and new hopes.Wishing you a joyous New Year

 

سال نو به معنای چشم اندازها، آرزوها، وعده ها و امیدهای جدید است، برایتان سال جدید شادمانی را آرزو میکنم

 

عکس سال نو ۲۰۲۳ عاشقانه

تبریک سال نو میلادی ۲۰۲۳ به انگلیسی و فارسی

 

I am sure New Year is set to bring in a breath of fresh air in your life / Happy New Year

 

شک ندارم که سال جدید نفسی از هوای تازه را به زندگیتان خواهد دمید / سال نو مبارکتان باد

 

____________________

 

May lights of new year guide you to the most positive destination at the beginning of the year / Happy New Year!

 

 امیدوارم که پرتو ها و نورهای سال نو در همان ابتدا سال جدید شما را به سمت مثبت ترین اهداف هدایت کند / سال نو مبارک

 

____________________

 

Happy New Year! May your troubles be less, and your blessings be more, and nothing but happiness come through your door!

 

سال نو مبارک ! امیدوارم که مشکلاتت کمتر، نعمت ها و برکت ها در زندگی ات بیشتر و چیزی جز شادمانی در خانه ات را نزند

 

پیام تبریک سال نو میلادی ۲۰۲۳

تبریک سال نو میلادی 2023

 

Hope the New Year starts off bright, and continues to shine throughout the year. Wishes for you of peace and contentment that do not cease

 

Happy New Year To You

 

امیدوارم که سال نو برایتان روشن و درخشان آغاز شود و در طول سال نیز به درخشش ادامه بدهد، برایتان آرامش و خشوندی بی وقفه ای را آرزومندم

 

سال نو مبارکتان باد

 

____________________

 

This new year message is packed full of virus-free hugs and kisses just for you

 

We hope you have a very happy new year and that we can see you again soon. Until then, cheers to you from afar for your good health and happiness

 

این پیام تبریک سال نو دربردارنده بغل ها و بوسه های عاری از هرگونه ویروس برای توست

 

امیدواریم که سال نو شادی را داشته باشی و بتوانیم دوباره تو را ملاقات کنیم ، تا آن موقع از دور به افتخار تندرستی و سلامتی و شادکامی ات

 

متن تبریک سال نو میلادی 2023

عکس و متن تبریک سال نو میلادی 2023

 

Happy New Year! We might be apart today, but you’re always in our heart and mine . we love you so much

 

سال نو مبارک ! شاید از هم دور باشیم اما همیشه در قلب و خاطر ما هستید، بسیار دوستتان داریم

 

____________________

 

Happy New Year! May the coming year be full of grand adventures and golden opportunities for you

 

سال نو مبارک ! امیدوارم سال درپیش و رو سرشار از ماجراجویی های بزرگ و فرصت های طلایی برایتان باشد 

 

____________________

 

May the Lord ensure you get success in your career and resolve all conflicts this new year / Happy New Year

 

امیدوارم خداوند در این سال جدید موفقیت شما را در حرفه تان تضمین و تمامی درگیری ها و مشکلاتتان را حل کند / سال نو مبارک

 

کارت پستال سال نو میلادی مبارک

 

May God bless your family with prosperity, good health, and happiness in the New Year. / Happy New Year

 

امیدوارم خداوند خانودتان را در سال جدید با سعادت  سلامتی و شادکامی مورد لطف و عنایت قرار بدهد / سال نو مبارک

 

____________________

 

End each year with good lessons and start the new one by showing that you have learnt the lessons of the past well

 

Happy New Year

 

هرسال را با درس ها خوبی که از زندگی آموختی به اتمام برسان و سال جدید را با نشان دادن اینکه درس های گذشته ات را به خوبی فراگرفتی آغاز کن

 

سال نو مبارک

 

متن های تبریک سال نو میلادی ۲۰۲۳

 

Every end marks a new beginning. With courage, faith and great effort, you will achieve everything you desire. I wish you a Happy New Year

 

هر پایان نشانگر یک آغاز جدید است، با عزم راسخ ، امید و تلاش فوق العاده هر چیزی را که میخواهید به دست خواهید آورد، برایتان سال نو بسیار شادی را آرزومندم

 

____________________

 

As the New Year dawns, I hope it is filled with the promises of a brighter tomorrow / Happy New Year

 

درحالی که سال نو درحال آغاز شدن است، امیدوارم که سرشار از امید هایی به فردا روشن تر باشی / سال نو مبارک

 

 

May the new year bring you warmth, love, and light to guide your path to a positive destination / Happy New Year

 

امیدوارم که سال جدید برایتان گرمی و محبت، عشق و پرتوهای درخشانی برای هدایت به سمت اهداف مثبت و عالی به ارمغان بیاورد / سال نو مبارک

 

____________________

 

Let the old year end and the New Year begin with the warmest of aspirations / Happy New Year

 

بیایید اجازه بدهیم سال قدیمی به پایان برسد و سال جدید با گرمترین و شیرین ترین آرزوها و تمایلات قلبی آغاز گردد / سال جدید مبارک

این مطلب کامل بود ؟ 10 0

مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران