تعبیر خواب قبرستان + دیدن قبرستان در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب قبرستان رفتن در خواب + دیدن قبرستان بقیع در خواب و مرده

تعبیر خواب قبرستان رفتن دیدن قبرستان در خواب چه تعبیری دارد تعبیر خواب قبرستان و مرده سر قبر نشستن و قبر خودم و بقیع را در سایت فتوکده می خوانید

تعبیر خواب قبرستان و مرده + گورستان

قبرستان ها محل آرامش و خواب ابدی انسان هایی است که به سفری ناشناخته رفته اند محلی که هیچ کسی از آن با خبر نخواهد بود

این موضوع برای برخی ترسناک و برای برخی جذاب و جالب توجه می باشد ، نگرش ها درمورد تعبیر مرگ بسیار متفاوت است که در زیر به بررسی جامع آن ها می پردازیم

تعبیر کلی دیدن قبرستان در خواب

دیدن قبرستان در خواب به معنای ارتباط و هم نشینی با انسانهای نادان و جاهل و احمق خواهد بود این انسان ها دین و دنیا را در بطالت و پوچی سپری می کنند

ابراهیم کرمانی می گوید : زیارت انسان های فوت شده یا اهل قبور در خواب نوعی دلداری و دل جویی از آنها است زیرا که این افراد اهل زندان هستند

* اهل زندان به معنای افرادی است که در زندگی خود دچار مضیقه و تنگنا شده‌اند

در مجموع دیدن قبرستان در خواب بر خلاف وحشتی که برای افراد ایجاد می کند تعبیری مثبت دارد برای بیننده از جمله عمر طولانی، زندگی شاد، سالم، موفقیت در کسب و کار، خوشبختی و سعادت خواهد داشت

خواب قبرستان از دیدگاه امام صادق

دیدن قبرستان در خواب از نظر امام صادق (ع) بر سه وجه میباشد :

● غم

● زندان

● محنت

ساختن قبرستان در خواب

اگر در خواب ببینید که قبرستانی را بنا کرده‌ اید، تعبیر آن خیر و برکت فراوان است همچنین به معنای کوشش برای آخرت خواهد بود

ابراهیم کرمانی معتقد است اگر در خواب لباس قبر بپوشی یعنی به خدمت مردی پست و کوتاه فکر مشغول کار خواهی شد

تعبیر خواب رفتن به قبرستان

تعبیر خواب رفتن به قبرستان نشانه موفقیت در برنامه‌ها و اهداف می باشد و رسیدن به خشنودی و شادی می باشد

شیخ طوسی می فرماید :

اگر ببینی بالای سر قبری نشستی اما برای مرده فاتحه نخوانی به زودی از سوی شخصی برای شما دردسر خواهد شد یا شما قصد دارید دست به کاری خطرناک و بدون منفعت بزنید

تعبیر خواب رفتن به قبرستان در شب

اگر خواب ببینید که شب ، به قبرستان رفته اید دلیل بر آن است که تلاش شما برای رسیدن به هدف ها و آرزوهایی که دارید به ثمر نمی رسد

تعبیر خواب قبرستان سرسبز

اگر در خواب قبرستانی سرسبز و زیبا ببینید خبر سلامتی شخصی از عزیزانتان را می شنوید که از زنده ماندن او قطع امید کرده بودید و زمین هایی که به طور اشتباهی یا نادرست دیگران آن را اشغال کرده بودند از آن ‌ها پس بگیرید

دیدن قبرستان متروکه

دیدن قبرستان متروک و پر از بوته های خار ، دلیل بر عمر طولانی خواهد بود شما مرگ همه عزیزان خود را می بینید اما از سوی شخصی بیگانه مراقبت می شوید

دیدن مادری در قبرستان

اگر در خواب مادری ببینید که گلهای تازه به قبرستان برده باشد شما، آرزومند پایداری خانواده و سلامتی آنها هستید و این موضوع مداوم فکر شما را درگیر کرده است

دیدن زن بیوه در قبرستان

تعبیر خواب ددن زن بیوه در فبرستان که در تاریکی شب به قبرستان برود دلیل بر آن است که لباس عزاداری را از تن درآورده و به بزودی لباس عروس خواهد پوشید

دیدن شخصی پیر و سالخورده در قبرستان

اگر در خواب شخص مسن یا سالخورده را در قبرستان ببینید به زودی مسافرتی طولانی در پیش خواهید داشت که برای شما آرامش و آسودگی به همراه دارد

دیدن کودک خردسال در قبرستان

اگر در خواب ببینید کودکی در قبرستان گل می چیند و به دنبال پروانه ها میرود، تعبیر آن اینست که شما هیچگاه عزادار نخواهید شد و شادی و آرامش همراه همیشگی شما خواهد بود

دیدن قبرستان بقیع در خواب

دیدن قبرستان بقیع در خواب از نظر تعداد زیادی از معبران نشانه آنست که در آینده خبرهای خوبی دریافت می کنید و زندگی شما همیشه رو به پیشرفت و موفقیت خواهد بود

تعبیر خواب گریه کردن در قبرستان

گریه کردن در خواب تعبیر خوبی ندارد اما برخی از معبرین می گویند :

گریه کردن بر سر قبر اگر به خاطر خودتان باشد کسب و کار شما رونق خواهد گرفت و روزی حلال به دست خواهید آورد

تعبیر خواب قبرستان از دیدگاه دانیال نبی

دیدن قبر در خواب به معنای زندان است اگر در خواب ببینی که برای خودت قبر کنده باشی در زندگی ، معاش و معیشتت درتنگنا و مضیقه قرار می گیرد

قدم زدن یا راه رفتن در میان قبرها

اگر در خواب ببینید که در میان قبر ها ها راه می روید یا پرسه می زنید : به زودی دلسرد و ناراحت خواهید شد و تلاش های شما را برای ابراز عشق و علاقه به شخصی با شکست روبه‌ رو می‌شود

همچنین ممکن است ترفیع رتبه ای از سوی رئیس خود انتظار داشتید به شخص دیگری داده شود این ماجرای تلخ و ناکام کننده احساس ناامیدی و بدبینی در زندگی شما به وجود خواهد آورد

تعبیر خواب قبر خالی

اگر داخل قبر خالی باشد متاسفانه در زندگی حقیقی پیامی شوم و ناخوشایند به همراه دارد به زودی یکی از عزیزان و نزدیکان خود را از دست می‌دهید یا رابطه عشقی و دوستی شما از بین خواهد رفت

تعبیر خواب قبرستان و مرده داخل قبر

اگر شخصی از آشنایان یا نزدیکان را در قبر ببینید نشان‌ دهنده هشدار یا اخطاری خواهد بود آن شخص یا خود شما در خطرید و به زودی با سختی های زیادی روبرو می شوید

این نشانه ای است از ذهن شما کع هشدار می‌ دهد بیشتر از قبل مراقب باشید

تعبیر خواب قبر خودتان

اگر قبر خودتان را در خواب ببینید یعنی دشمنان نقشه ‌های جدی و شوم برای شما کشیده اند یا قصد دارند محبوبیت شما را لکه‌ دار کنند و فرصت هایتان را نابود کنند

اگر قبر خود را میکنید به معنای حمله شخصی به شما خواهد بود بیشتر مراقب باشید اگر قبر را کندید و کارتان تمام شد به احتمال زیاد از خودتان، در برابر معترضان و افرادی که به شما حمله کرده‌اند دفاع خواهید کرد

دیدن قبر سرگشوده

دیدین قبر بازی و سرگشوده به معنای رسیدن خبرهای خوب در ارتباط با رابطه اجتماعی و تعاملات خواهد بود

ممکن است با یکی از دوستان نزدیک یا محرمان خود به اختلاف نظر یا مشکل بخورید و درگیر شوید یا خسارتی جبران ناپذیر به شما وارد شود

قبر مخروبه و ویران شده

نشان‌ دهنده خطری برای سلامتی یا وضع مالی شخص خواهد بود

دفن انسان زنده در قبر

دیدن زنده به گور کردن خود یا دفن انسان زنده در قبر پیامی خوشایند دارد

بزودی به مال و ثروت فراوان و موفقیت زیادی می رسید هرچه خاک روی شما بیشتر بریزند پیشرفت بیشتری در زندگی تجربه می کنید

در کل ریختن خاک روی قبر به معنای اتفاقاتی مثبت خواهد بود ونشان از این دارد که بزودی همه مشکلات به پایان می رسند

اما اگر قبر با خاک پوشیده نشود نشان‌ دهنده شومی و بد یمنی است، اگر قبر کاملا خالی باشد به زودی خبر بد و ناخوشایندی به گوش شما می رسد

کندن قبر در خواب از نظر روانشناختی

نشان دهنده از دست دادن مال یا چیز با ارزشی خواهد بود

از دیدگاه روانشناختی دیدن خواب قبرستان ، حالات روحی و برخی از بیماری‌های احتمالی را به ما نشان می دهد و بعضی معبران می گویند : دیدن خواب قبرستان برای آنها خبرهایی از آینده به همراه دارد

تعبیر خواب زیارت

دیدن قبرستان در خواب نشانه چیست | سایت فتوکده

مطلب مفید بود ؟ ۷ ۶

شما هم بخوانید