عکس های تاثیرگذار متضاد هم از ترکیب جنگ و صلح

عکس های متضاد هم از جنگ و صلح

عکس های مفهومی تاثیرگذار متضاد هم از ترکیب جنگ و صلح از اوگور گالنکوس با مضمون غم و اندوه تا خوشبختی و بدبختی تا خنده و گریه را در سایت فتوکده می خوانید

عکس های تاثیرگذار متضاد هم

اوگور گالنکوس هنر اهل ترکیه تصاویر تاثیرگذاری خلق کرده است

این هنرمند ۲۹ ساله  مدیر تجارت الکترونیک می باشد که بدون نمایشگاه و تبلیغات عکس های ترکیبی از صلح و جنگ را کار کرده که مفاهیم عجیبی در خود دارد

او سال ۲۰۱۵ در بحران پناهجویان سوری با دیدن بدن بی جان کودک سوری بنام آیلان اولین کلاژ را ساخت و کم کم به سمت تصاویر با مضمون جنگ و صلح رفت

عکس های مفهومی تاثیرگذار متضاد

دو دنیای متفاوت تصاویر

این هنرمند با قرار دادن دو تصویر متضاد در یک قاب سعی دارد بی عدالتی، جنگ و صلح را در یک عکس نشان دهد، اثری که به وضوح نشان می دهد چقدر دو تصویر می تواند دنیای متفاوتی داشته باشد

اوگور حالا می گوید خوشحال است که برای رساندن پیغام خود نیازی به دانستن زبان های دیگر ندارد بلکه تصاویری می سازد که حتی با صدای بسته نیز قابل مفهوم است

عکس های مفهومی تاثیرگذار متضاد

صلح در خانه تا جهان

آرزوی اوگور اینست که در دنیای چون به گفته آتاتورک صلح در خانه تا صلح در جهان زندگی کنیم، او سعی دارد با این تصاویر اهمیت توجه به این موضوع را بیان کند

تاملی در تصاویر

با نگاه عمیق به این تصاویر مفهومی می توان دید زندگی دو نفر، دو گروه یا دو ملت چقدر می تواند متفاوت باشد که شاید خود در شکل دهی آن نقشی نداشته است

اما در نهایت این حاکمان سنگ دل هستند که می توانند زندگی را برای ملت خود یا دیگر ملت ها به تلخی، شکست و بدبختی بکشانند

این بی رحمی ها و بی عدالت ها از گذشته ها بوده و حالا در دنیای پیرامون ما بخصوص در خاورمیانه نمود بیشتری دارد

عکس های ترکیب جنگ و صلح متضاد هم

عکس های متضاد هم مفهومی

عکس های ترکیب جنگ و صلح متضاد هم

عکس های مفهومی تاثیرگذار متضاد

عکس جنگ و صلح در یک قاب مشترک

عکس جنگ و صلح در یک قاب مشترک

عکس جنگ و صلح در یک قاب مشترک

تصاویر مفهومی و جالب متضاد با یکدیگر

تصاویر مفهومی و جالب متضاد با یکدیگر

تصاویر مفهومی و جالب متضاد با یکدیگر

عکس های تاثیرگذار از جنگ یا صلح

عکس های تاثیرگذار از جنگ یا صلح

عکس های تاثیرگذار از جنگ یا صلح

عکس های اوگور گالن

عکس های اوگور گالن

عکس های اوگور گالن

عکس های ترکیبی جنگ و صلح از اوگور گالنکوس

عکس های ترکیبی جنگ و صلح از اوگور گالنکوس

عکس های ترکیبی جنگ و صلح از اوگور گالنکوس اوگور گالنکوس

عکس های ترکیب جنگ و صلح از هنرمند ترکیه | سایت فتوکده

مطلب مفید بود ؟ ۴۹ ۱

2 نظر برای این مطلب ثبت شده است:

رضا

۱۵ خرداد ۱۴۰۰


عالیه تضاد جنگ و صلح جنگ آفرینان در سرزمینای دیگر در فکر آسایش در سرزمین خویشند

ریحانه

۰۷ مرداد ۱۳۹۹


عالیه

شما هم بخوانید