سایت فتوکده

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر با جملات دوست داشتن

 

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر با جملات عاشقانه انگلیسی دوست داشتن و پیام کوتاه انگلیسی عشقولانه در مورد عشق را می خوانید

 

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

 

 

A life without your love is miserable, without you, I have no hope, I am empty within. Thanks for being my love. I love you

 

زندگی بدون عشق تو چیزی جز بدبختی نیست , بدون حضور تو من پوچ و نا امید هستم. از اینکه عزیز دلم و عشقم هستی از تو ممنونم. دوستت دارم

 

______________________

 

Nothing in this world could ever be as wonderful as the love you’ve given me. Your love makes my days so very bright and sunny

 

در این دنیا هیچ چیزی نمیتواند فوق العاده تر از عشقی که تو به من بخشیده ای باشد. عشق تو روزهای مرا درخشان و روشن میسازد

 

______________________

 

Your love is like the sun, it shines my world, like the rainbow after the rain, and like a diamond, it sparkles and it glows

 

عشق تو همانند خورشید است و بر فراز زندگی ام میدرخشد ، همانند رنگین کمان بعد از باران ، همانند الماسی درحالی درخشش و برق زدن است

 

______________________

 

Loving you is one of the most magical feelings I have ever felt. I want to feel this magic for the rest of my life

 

دوست داشتنت یکی از جادویی ترین احساساتی بود که حس کرده ام و همچنان میخواهم این جادو را تا آخر عمرم حس کنم

 

متن های عاشقانه انگلیسی با ترجمه

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر با عکس زیبا

 

You know what’s happen when you look at me

Your eye kisses mine

Your breath feels mine

And my heart loves you more

 

ميدونى وقتى نگام ميكنى چى ميشه

چشمات چشمامو ميبوسن

نفست نفسمو حس ميكنه

و قلب من بيشتر عاشقت ميشه

 

______________________

 

You pass by me

like a spectrum of colours

you’re the most rich coloured

memory of me

 

از من عبور می کنی

مثل طیفی از رنگ ها

تو پر رنگ ترین خاطره منی …

 

______________________

 

I love you without knowing how, or when, or from where

 

I love you simply, without problems or pride, i love you in this way because I do not know any other way of loving but this

 

من عاشقتم، نمیدونم چرا یا از کی و از کجا

 

من به سادگی دوست دارم، بدون مشکل و غرور، من به این روش دوستت دارم چون راه دیگه ای جز دوست داشتنت ندارم

 

______________________

 

Without you

I don’t want spring with it blooms

I don’t want summer with it sun

And autumn with it leaves

and even winter with it snow

 

بدون تو

من بهار و شکوفه هاشو نمیخوام

تابستون و آفتابشو نمیخوام

و پاییز و برگهاشو …

و حتی زمستون و با برفاش نمیخوام

 

متن انگلیسی در مورد عشق

عکس و متن انگلیسی در مورد عشق

 

My love for you is a journey

starting at forever and ending at never

 

عشق من برای تو یک سفر است

شروع شده برای همیشه و هرگز پایان نمی یابد

 

______________________

 

I understand you

I feel you

And also I love you

And I want the best for you.

 

من درکت میکنم

من احساست میکنم

و همچنین من دوستت دارم

و واسه تو بهترین ها رو میخوام

 

______________________

 

My whole world changed the second I looked into your eyes

 

تمام دنیای من اون لحظه ای که به چشم هات نگاه کردم تغییر کرد

 

__________________________

 

Making a hundred friends is not a miracle

 

The miracle is to make a single friend who will stand by your side even when hundreds are against you

 

داشتن صدها دوست معجزه نيست

 

معجزه اينه كه يه دوست داشته باشی تا وقتی صدنفر بر ضد تو هستند كنارت باشه

 

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

عکس متن عاشقانه انگلیسی برای همسرم

 

You are the most lovely My sense

 

دوست داشتی ترین حسِ من تویی …

 

______________________

 

Maybe we don’t have a future together but I’m happy that we made our past together

 

شاید باهم آینده ای نداشته باشیم اما خوشحالم که گذشتمونو باهم ساختیم

 

______________________

 

you’ll forget me someday

but I’ll have you in my heart forever

 

یه روزی فراموشم میکنی

ولی من همیشه تو رو تو قلبم نگه می دارم

 

______________________

 

let’s think about more beautiful things

+ like what

– your eyes

 

بيا به چيزاى قشنگتر فكر كنيم

+ مثل چى؟

– چشات …

 

جملات عاشقانه انگلیسی با معنی

عکس متن عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی

 

And you said that you love me

and i don’t know the details but

I’ve been sleeping with your short lullaby

for many years

 

و تو گفتی دوستت دارم

بقیه اش را نمی دانم

من سال هاست که با آن لالاییِ کوتاهت

به خواب رفته ام

 

______________________

 

Have u ever looked at someone

and hope they stay in your life forever

 

تا به حال شده به کسی نگاه کنی

و آرزو کنی کاش، همیشه تو زندگیت بمونه؟

 

 

 

Never ignore a person who loves you and cares for you one day you may realize you have lost the moon while counting the stars

 

هرگز فردی که دوستت دارد و‌ بهت اهمت میدهد را نادیده نگیر ، یک روز متوجه میشوی که ماه را در هنگام شمردن ستاره‌ها از دست داده‌ ای

 

 

 

Maybe i’m the worst person in the universe

but i always try my best for you

 

شايد من بدترين آدم توی دنيام

ولی من هميشه بهترين سعيمو برات می‌ كنم

 

متن عاشقانه انگلیسی دونفری

عکس نوشته عاشقانه با متن های انگلیسی جدید

 

And some nights that i was and i was

with some musics that they were crying

 

و چه شبها که من بودم و من بودم

و آهنگ هایی که گریه می کردند

 

______________________

 

You know it’s love when all you want is that person to be happy even if you’re not part of their happiness

 

وقتى ميفهمى عاشقى كه همه اونچيزى كه ميخواى شادى طرف مقابلته حتى اگه تو در اون شادى سهيم نباشى

 

______________________

 

I fall for you the way the leaves fall

without explanation

Without justifiction

without apology

 

من برات میمیرم جوری که برگا به عشقِ پاییز میریزن

بدونِ هیچ توضیح

و بدون هیچ توجیح

و هیچ اعتراضی

 

______________________

 

You don’t have any idea that

how much you mean to me

 

نميتونى تصورشم بكنى

كه چقدر برام مهمى

 

______________________

 

Being far away from you is a pain for me

that its remedy is in you…!

 

مرا دردى ست دور از تو

كه نزد توست درمانش …!

 

جملات دوست داشتن عاشقانه

 

Morning : thinking of you

Afternoon : thinking of you

Evening : thinking of you

Night : thinking of you

Life means thinking of you

 

صبح : فکر کردن به تو

بعدازظهر : فکر کردن به تو

غروب : فکر کردن به تو

شب : فکر کردن به تو

زندگی یعنی فکر کردن به تو

 

 

 

You’re the pain

You’re the cure

You’re the only thing I want

 

تو دردى

تو درمانى

تو تنها چيزى هستى كه من ميخوام

 

______________________

 

In the world full of hugs, kisses and cuddles I just wanna hold your hand and play with your hair

 

در دنیایی پر از در آغوش کشیدن ها، بوسه ها و نوازشها من فقط میخوام که دستهایت را بگیرم و با موهات بازی کنم

 

______________________

 

The words that come out of my heart

will never be spoken, they are throbbing

and they are read only in the eyes

 

كلماتى كه از دل بر مى آيند

هرگز بيان نمى شوند، در گلو گير میكنند

و تنها در چشم ها خوانده مى شوند

 

______________________

 

Do you want to know a secret

Every night before I sleep

I think of you

 

میخوای یه رازی رو بدونی

هر شب قبل از خواب

به تو فکر می‌ کنم

 

متن عاشقانه انگلیسی برای عشقم

عکس نوشته love با متن های زیبای عاشقانه انگلیسی

 

Life begins right there

where a person laughs and laughs

differently from others

 

زندگی دقیقا از همانجایی شروع میشود

که یک نفر میخندد و خنده‌ او برایَت با

دیگران فرق دارد

 

 

 

My mood will be

changed only with the

smile of whom I love

 

‏حال من فقط با ‏خنده

اونی که دوسش دارم

خوب میشه

 

______________________

 

This heart beating in my chest is no longer mine It is truly and entirely yours, and it will be

 

این قلبی که درون سینه من در حال تپیدن است دیگر مالِ من نیست؛ براستی و کاملا برای توست، و برای تو خواهند ماند

 

 

 

I love all the stars in the sky but they are nothing compared to the ones in your eyes!

 

همه ستاره های آسمون را دوست دارم ولی همشون در مقابل اونی که توی چشمهاته هیچ هستن

 

__________________________

 

He wants the wineof kiss from me

To my hopeful heart what shall I say

He is solely interested in pleasure , bu!

I am in search of eternal pleasure if I may!

 

او شراب بوسه می‌ خواهد ز من

من چه گویم قلب پر امید را

او به فکر لذت و غافل که من

طالبم آن لذت جاوید را

 

جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه

جملات عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی

 

‌I may be not your first love

your first date

or your first kiss

but I just want to be your last

 

من شاید اولین عشقت نباشم

اولین قرارت

یا اولین بوسه ات

اما فقط میخوام که آخرینت باشم

 

______________________

 

I can’t be controlled so all i want is someone who can watch me do my things and say : “that’s my baby”

 

من غیر قابل کنترلم فقط یکیو میخام که بتونه کارامو تماشا کنه و بگه “این عزیز منه”

 

 

 

They’re right

Each action has a reaction

Like when you laugh

and i die for your laugh

 

درست می گویند

هر عمل عکس العملی دارد

مثلا تو میخندی

و من می میرم برای خنده هایت ?

 

______________________

 

Her hair was curly my hand was stucking in it passed a long time until i realized the thing that has stucked in it was my heart not my hand

 

موهاش فِر بود دستام لاش گير ميكرد طول كشيد تا بفهمم اونكه گير كرد، دستم نبوده دلم بوده

 

 

 

You seems like an oxygen to me

without you its hard for me to breath

 

تو مثل اکسیژنی برام

بدونِ تٌ نفس كشيدن برام سخته

 

متن های جدید انگلیسی در مورد عشق

جملات عاشقانه انگلیسی با عکس زیبا

 

I don’t want everyone

To love me

I just want you

to love me

 

من نمیخوام همه

دوسم داشته باشن

من میخوام فقط تو اندازه

همه دوسم داشته باشی

 

______________________

 

Each seconds, each minutes, each hour I become more sure that I’ll never forget you

 

هر ثانیه؛ هر دقیقه؛ هر ساعت من بیشتر مطمئن میشم که هیچوقت نمیتونم فراموشت کنم

 

______________________

 

I’m dying to be in your arms again it’s the closest to heaven I can get

 

دارم جون میدم واسه دوباره تو آغوشـت بودن چونکه آغوشت نزدیکترین جا به بهشتِ دست یافتنیه

 

______________________

 

I don’t fight for seizing you!

I wont surrender you till you’ll be mine

Love is about belonging , not possessing

 

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺼﺎﺣﺒﺖ ﻧﻤﯽ‌ ﺟﻨﮕﻢ

ﺍﺣﺎﻃﻪ‌ ﺍﺕ ﻧﻤﯽ‌ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﻮﯼ

ﻋﺸﻖ ﺗﻤﻠﮏ ﻧﯿﺴﺖ، ﺗﻌﻠﻖ ﺍﺳﺖ 

 

______________________

 

My mood will be

changed only with the

smile of whom I love

 

‏حال من فقط با ‏خنده ی

اونی که دوسش دارم

خوب میشه…

 

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

 

It’s so hard to explain for someone who has burned not to run But harder than that is explaining for my heart to stop loving you

 

سخت است برای کسی که آتش گرفته توضیح بدهی که نباید بدود و سخت تر از آن این است که به قلبم توضیح بدم که از دوست داشتنت دست بکشد ?

 

 

 

And suddenly you arrived and happiness was an perfume that fell from my hands and Spread in whole of my life

 

ناگهان رسیدی و خوشبختی شیشه عطری بود که از دستم افتاد و در تمام زندگیم پخش شد!

 

______________________

 

Kiss me

Its been so long

since I have seen stars,my shiny moon

 

مرا ببوس

مدت طولانی ای گذشته است

که ستاره ها را ملاقات نكرده ام،ماه تابان من

 

______________________

 

My heart wants kind of captivity like “you”

Like being in a jail inside your cuddle

 

دلم

اسارتی میخواهد

از جنس تُ

مثل حبس شدن گوشه آغوشت !

 

______________________

 

The light in your eyes as you gaze at me is like looking at the sunrise. I can’t look away for a second

 

نور چشمانت وقتی که به من خیره می شوی مانند تماشای طلوع آفتاب است. نمی توانم یک لحظه نگاهم را از آن دور کنم

 

جملات عاشقانه انگلیسی دونفری

عکس و متن های عاشقانه زیبا و دلبری

 

Happiness start with you

not with your relationships

not with your job

not with your money

but with you

 

خوشبختی با تو شروع‌ میشود

نه با روابطتت

نه‌ با‌ شغلت

نه با پولت

بلکه با خودت

 

______________________

 

I achieve the happiness

when I see you

each morning

 

به خوشبختی میرسم

همین که هر صبح

تو را میبینم

 

جملات زیبای انگلیسی

این مطلب کامل بود ؟ 31 10

مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران