سایت فتوکده

متن تبریک روز جهانی زن 8 مارس با عکس نوشته

 

روز جهانی زنان هر ساله در 8 مارس برابر با 18 اسفند ماه نقطه کانونی در جنبش حقوق زنان است، روز جهانی زن را با متن و عکس نوشته زیبا تبریک بگویید

 

روز جهانی زنان جشن بزرگداشت و دفاع از حقوق زنان و برگزاری جشنی برای دستاورهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان می باشد

 

تبریک روز جهانی زن 8 مارس

 

 

A graceful and strong woman

gets strength from troubles

smiles when distressed and grows

even stronger with prayers and hope

Wishing you a very happy Women’s Day

So be happy

because today is your day

 

یک زن برازنده و قوی

پا به پای مشکلاتش قوی تر و نیرومند تر میگردد

با وجود پریشانی و آشفتگی

همچنان به لبخند زدن ادامه میدهد

و با تکیه بر امید و توکل و دعا قوی تر میشود

برایت روز زن فوق العاده ای آرزو میکنم

امروز شاد و خرم باش

چراکه امروز، روز توست

 

متن تبریک روز جهانی زن 8 مارس با عکس نوشته

 

 

Cheers to a woman who

never stopped trying one more time

Honey, You taught me what endurance

and hard work are

Happy international Women’s Day

 

به افتخار زنی که هرگز از تلاش

و کوشش دست نکشید

عزیزم تو به من بردباری

و تلاش را آموختی

روز جهانی زن مبارک

 

متن تبریک روز جهانی زن 8 مارس با عکس نوشته

 

This world is a great place because

of outstanding women like you

Happy international Women’s Day

 

این جهان مکانی بی نظیر و فوق العاده است

چراکه زنان برجسته ای همچون تو را در خود دارد

روز جهانی زن مبارک

 

متن تبریک 8 مارس روز زن

متن تبریک روز جهانی زن 8 مارس با عکس نوشته

 

Your love and care make

others blossom beautifully

Thank you for always making a difference

Happy international Women’s Day

 

عشق، مراقبت و توجه تو باعث میشود

دیگران به زیبایی شکوفا شوند

از اینکه باعث تغییر میشوی از تو سپاس گذارم

روز جهانی زن مبارک

 

عکس نوشته تبریک روز جهانی زن 8 مارس

 

This LIFE has no existence without you

You are a mother

a wife, a sister, and a daughter

Happy international Women’s Day

 

این زندگی هرگز بدون تو، وجود نخواهد داشت

چراکه تو مادر

همسر، خواهر و دختری

و زندگی از وجود تو نشآت میگیرد

روز جهانی زن مبارک

 

عکس نوشته تبریک روز جهانی زن 8 مارس

 

As a woman, always keep your dreams big

and make your aspirations high

happy international women’s day

 

به عنوان یک زن همیشه آرزوهای بزرگی بکن

و سطح توقعاتت را بالا ببر

روز جهانی زن مبارک

 

عکس نوشته روز جهانی زنان مبارک

متن تبریک روز جهانی زن با عکس نوشته پروفایل

 

You have everything in you

and that’s the reason why

the world is celebrating you

A woman is an embodiment of elegance

beauty, and compassion

So belive in yourself

and follow your dreams

and make them come true

happy international women’s day

 

تو هرآنچه که نیاز است در وجود خودت داری

و به این دلیل است که جهان

امروز تو را گرامی داشته

و حضورت را جشن میگیرد

یک زن تجسم ظرافت

زیبایی و مهربانی است

پس خودت را باور کن

و به دنبال آرزوهایت برو

و آنها را به واقعیت تبدیل کن

روز جهانی زن را به تو تبریک میگویم

 

متن تبریک روز جهانی زن با عکس نوشته پروفایل

 

All you need to do is to smile and

then everything in the world changes

What a wonderful creature you are

happy international women’s day

 

آنچه باید لازم داری انجام بدهی، لبخند است

و سپس همه دنیا تغیر خواهد کرد

به راستی که مخلوق بی نظیری هستی

روز جهانی زن مبارک

 

 

There is no limitation

to what woman can do

for she is, within her nature, limitless

Happy international women’s day

 

هیچ محدودیتی برای کارهایی که

یک زن قادر است انجام بدهد وجود ندارد

چراکه طبیعت و ذات او بی حد و مرز است

روز جهانی زن مبارک

 

عکس و متن تبریک روز جهانی زن

 

Like stars, women can survive

in the darkest places

And honey you are one of that strong women

i am so proud of having you in my life

Thanks for every thing

Happy international women day

 

زن ها قادرند همانند ستاره ها

در تاریک ترین موقعیت ها و شرایط ها دوام بیاورند

و عزیزم تو یکی از همان زنان قدرتمند هستی

من به داشتنت در زندگی ام بی نهات افنخار میکنم

به خاطر همه چیز از تو ممنونم

روز جهانی زن را به تو تبریک میگویم

 

عکس نوشته روز جهانی زنان

 

A beautiful woman

best friend, and an amazing mother

You are all this to me

Proud to have you babe

Happy international Women’s Day

 

یک زن زیبا

دوستی صمیمی و مادری فوق العاده و بی نظیر

تو برایم به معنی همه ی این چیزها هستی.

عزیزم به داشتنت افتخار میکنم

روز جهانی زن مبارک

 

 

Happy Women’s day to my strong

beautiful, funny and incredible woman

I will never stop admire

your strength and intelligence

? Who runs the world

It turns out: women

 

روز جهانی زن را به بانوی قدرتمند

زیبا، بامزه و فوق العاده ام تبریک میگویم

من هیچگاه از تحسین کردن

قدرت,، هوش و ذکاوتت خسته نخواهم شد

دنیا دست چه کسی است ؟

معلوم است: زن ها

 

متن تبریک روز زن جهانی به انگلیسی

تبریک 8 مارس روز زن

 

You have always inspired me

with your grace and cheerful nature

.may you always remain with the sunny

and passionate spirit

Happy international women’s day 

 

تو همیشه با ذات شاد و پرنشاطت

به من انگیزه و امیدواری بخشیدی

و امیدوارم که هرگز روح درخشان و پرشورت را گم نکنی

روز جهانی زن را به تو تبریک میگویم

 

عکس پروفایل تبریک روز جهانی زن | سایت فتوکده

این مطلب مفید بود؟ 13 1
مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران