سایت فتوکده

تبریک روز جهانی زن 8 مارس 2022 با متن و عکس

عکس و متن تبریک روز جهانی زن 8 مارس

 

متن تبریک روز جهانی زن 8 مارس با عکس نوشته روز جهانی زن مبارک برای پروفایل با جملات ادبی و پیام انگلیسی تبریک 8 مارس را خوانید

 

متن تبریک روز جهانی زن 8 مارس

 

هدف از روز جهانی زنان

 

روز جهانی زنان بزرگداشتی است که هر ساله در روز 8 مارس برای دفاع از حقوق زنان و برگزاری جشنی برای دستاوردهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی زنان است

 

روز جهانی زن 2022 کی است

 

روز جهانی زن مصادف 8 مارس می باشد که امسال برابر  با روز سه شنبه 17 اسفند 1400 مصادف با 5 شعبان 1443 هجری قمری است

 

 

Our world would mean nothing without women. Their courage that exists in perfect harmony with amazing tenderness saves our world every day

 

Happy international Women’s Day

 

جهان ما بدون زنان بی معنی خواهد بود . شجاعت آنها که در هماهنگی کامل با لطافت شگفت انگیزشان است هر روز دنیای ما را نجات می دهد

 

روز جهانی زن مبارک

 

تبریک 8 مارس روز جهانی زنان

 

No matter from which angle I look at you, you appear to be an angel and Women’s Day is the perfect to say: I am so lucky to have you in my life

 

مهم نیست از چه زاویه ای به تو نگاه کنم، تو مثل یک فرشته هستی و روز زن بهترین مناسبت برای گفتن این است که من خیلی خوش شانسم که تو را در زندگیم دارم

 

______________________

 

Cheers to a woman who never stopped trying one more time Honey, You taught me what endurance and hard work are / Happy international Women’s Day

 

به افتخار زنی که هرگز از تلاش و کوشش دست نکشید ، عزیزم تو به من بردباری و تلاش را آموختی / روز جهانی زن مبارک

 

 

متن تبریک روز جهانی زن 8 مارس

متن تبریک روز جهانی زن 8 مارس با عکس نوشته

 

زن اگر عاشق شود

با عشق ، غوغا می کند…!

در کمال مهربانی

با دلش تا می کند..

در درونش موجی از احساس

جاری می شود…

قلب پاکش را به لطف عشق دریا می کند…

روز زن و مادر رو

به خانمهای عزیز تبریک میگم

 

______________________

 

Another day to show how much I love the amazing women in my life! Thank you for being one of them

 

امروز روز دیگریست برای نشان دادن اینکه چقدر زنان شگفت انگیز زندگی ام را دوست دارم! ممنون که یکی از آنها هستی!

 

متن تبریک روز جهانی زن 8 مارس با عکس نوشته

 

خدا سنگ تمام گذاشت

بهار موهایت

تابستان لبهایت

پاییز چشمانت

و زمستان دستهایت

می‌ توان یکسال بی وقفه تو را حس کرد

 

______________________

 

Your love and care make others blossom beautifully Thank you for always making a difference / Happy international Women’s Day

 

عشق، مراقبت و توجه تو باعث میشود دیگران به زیبایی شکوفا شوند از اینکه باعث تغییر میشوی از تو سپاس گذارم / روز جهانی زن مبارک

 

عکس نوشته تبریک روز جهانی زن 8 مارس

 

امروز آرزو دارم

عشق باشد

و یک دنیا سلامتی

و امضای خدا پای تمام آرزوهای

روز زن مبارک

 

______________________

 

This LIFE has no existence without you You are a mother a wife, a sister, and a daughter / Happy international Women’s Day

 

این زندگی هرگز بدون تو، وجود نخواهد داشت چراکه تو مادر همسر، خواهر و دختری و زندگی از وجود تو نشآت میگیرد / روز جهانی زن مبارک

 

عکس نوشته روز جهانی زن مبارک با متن

عکس نوشته تبریک روز جهانی زن 8 مارس

 

As a woman, always keep your dreams big and make your aspirations high / happy international women’s day

 

به عنوان یک زن همیشه آرزوهای بزرگی بکن و سطح توقعاتت را بالا ببر / روز جهانی زن مبارک

 

______________________

 

Being a woman is never easy but despite this you make it look effortless with your grace and patience. This International Women’s Day, I am celebrating you

 

زن بودن آسان نیست، اما با این وجود، تو با لطف و صبر و حوصله ات آن را بی دردسر نشان می دهی. در روز جهانی زن، من وجودت را جشن می‌گیرم!

 

متن تبریک روز جهانی زن با عکس نوشته پروفایل

 

Woman’s Day is an amazing opportunity to remind ourselves that fighting for our ladies is very important thing to do

 

Support every woman around you and respect everything they do, because they deserved it / happy international women’s day

 

روز زن فرصتی فوق العاده است تا به خودمان یاد آوری کنیم که مبارزه برای ارزش و حقوق زنان امری بسیار مهم است

 

فعالیت هایشان را حمایتشان کنید و به آنها احترام بگذارید چراکه سزاوارش هستند ، روز جهانی زن را به تو تبریک میگویم

 

متن تبریک روز جهانی زن با عکس نوشته پروفایل

 

All you need to do is to smile and then everything in the world changes What a wonderful creature you are / happy international women’s day

 

آنچه باید لازم داری انجام بدهی، لبخند است و سپس همه دنیا تغیر خواهد کرد به راستی که مخلوق بی نظیری هستی / روز جهانی زن مبارک

 

______________________

 

Every life begins with a woman. We tend to forget about that. On this day, let’s thank every woman in our life and show them some love

 

Happy Woman’s Day

 

هر زندگی با یک زن شروع می شود اما ما معمولا این را فراموش میکنیم، بنابراین بیایید در این روز، از تمام زن های زندگی خود تشکر کنیم و به آنها عشق دهیم!

 

روز جهانی زن مبارک

 

عکس نوشته روز زن جهانی 2022

 

There is no limitation to what woman can do for she is, within her nature, limitless / Happy international women’s day

 

هیچ محدودیتی برای کارهایی که یک زن قادر است انجام بدهد وجود ندارد چراکه طبیعت و ذات او بی حد و مرز است / روز جهانی زن مبارک

 

 

Wishing a very happy Woman’s Day to strong, intelligent, talented and simply wonderful women of this world

 

Don’t you ever forget that you are loved  

 

روز زن بسیار شادی را برای زنان قوی ، باهوش ، با استعداد یا به عبارتی ساده تر زنان شگفت انگیز و فوق العاده این جهان آرزومندم

 

هرگز فراموش نکنید که شما محبوب و باارزشید

 

عکس نوشته روز جهانی زنان

 

You make me the happiest man on earth. I don’t tell you enough. Happy International Women’s Day and thank you for making my life complete

 

من به اندازه کافی نمیگویم که تو مرا به خوشبخت ترین مرد روی زمین تبدیل می کنی! روز جهانی زن مبارک و ممنون که زندگی مرا کامل کردی

 

پیام تبریک 8 مارس روز جهانی زن

 

Happy Women’s day to my strong

beautiful, funny and incredible woman

I will never stop admire

your strength and intelligence

 

روز جهانی زن را به بانوی قدرتمند

زیبا، بامزه و فوق العاده ام تبریک میگویم

من هیچگاه از تحسین کردن

قدرت,، هوش و ذکاوتت خسته نخواهم شد

 

تبریک 8 مارس روز زن

 

You have always inspired me with your grace and cheerful nature and may you always remain with the sunny and passionate spirit

 

Happy international women’s day 

 

تو همیشه با ذات شاد و پرنشاطت به من انگیزه و امیدواری بخشیدی و امیدوارم که هرگز روح درخشان و پرشورت را گم نکنی

 

روز جهانی زن را به تو تبریک میگویم

 

متن تبریک روز جهانی زن 8 مارس با عکس نوشته

 

There would be a lot of emptiness on the Earth, if there weren’t light, love, hope and faith, which you spread around

 

Happy international women’s day

 

 بی شک اگر نور و درخشانی ، عشق ، امید و ایمانی که به اطرافت میپراکنی نبود پوچی بسیار زیادی به این دنیا حاکم میشد

 

روز جهانی زن مبارک

 

عکس نوشته تبری روز زن جهانی در 8 مارس

 

It’s international Women’s day! Feel special and unique on the top of the world! Not just today but everyday!

 

امروز روز جهانی زن است !! نه تنها امروز بلکه هر روز و همواره حس کن که بر فراز جهانی و بسیار منحصر به فرد و خاصی هستی

 

پیام تبریک روز جهانی زن 8 مارس

عکس و متن روز جهانی زن مبارک

 

Everything starts with a woman. Life starts with a woman. The greatest love of all starts with Her

 

Appreciating and loving everything that women give us each and every day is our duty. Happy Woman’s Day

 

همه چیز با زن شروع میشود ، زندگی با او آغاز میشود و بزرگ ترین عشق با او شروع میشود

 

وظیفه ما عشق ورزیدن و قدردانی کردن از تمامی چیزهایی است که زن همواره و هر روزه در اختیارمان میگذارد ، است . روز زن مبارک

 

عکس نوشته و متن تبریک روز زن جهانی

 

Happy Women’s Day to all the incredible women! Shine on…. Not just today but everyday!

 

روز جهانی زن را به تمامی زنان بی نظیر و فوق العاده تبریک میگویم . نه تنها امروز بلکه همواره و همیشه بدرخشید !

 

عکس نوشته روز زن جهانی 1400 با متن

 

Women are world’s greatest inspiration

 

Let’s praise them and never forget how amazing and wonderful they are. Respect and cherish them every single day / Happy Women’s day

 

زنان بزرگ ترین و اصلی ترین منبع الهام بخش دنیا هستند

 

بیایید آنها را ستایش کنیم و هرگز از یاد نبریم که چقدر بی نظیر و فوق العاده هستند . هر روز به آنها احترام بگذارید و عزیزشان بدارید / روز زن مبارک

 

تبریک روز جهانی زن 2022 با عکس نوشته و پیامک جذاب

 

From the day we met, I have admired your beauty and strength. Today is a celebration of the amazing woman you are. Happy Women’s Day

 

از همان روزی که همدیگر را دیدیم تا کنون، زیبایی و قدرتت را تحسین کرده ام و امروز روز زن شگفت انگیزی است که تو باشی! روز زن مبارک

 

______________________

 

Today is a celebration of women across the planet. Thank you for being such an incredible, caring and generous person, I love you

 

امروز جشنی برای زنان سراسر کره زمین است. ممنونم که فردی فوق العاده، دلسوز و بخشنده هستی، دوستت دارم!

 

تبریک روز جوان

این مطلب کامل بود ؟ 32 4

مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران