سایت فتوکده

عکس نوشته و متن تبریک روز جهانی زن 8 مارس مبارک

 

عکس نوشته روز جهانی زن 8 مارس مبارک برای پروفایل با متن تبریک روز زن جهانی به انگلیسی در ستایش از بانوان ایرانی را می خوانید

 

تبریک روز جهانی زن 8 مارس

 

 

روز جهانی زنان هر ساله در 8 مارس برابر با 18 اسفند ماه نقطه کانونی در جنبش حقوق زنان است

 

روز جهانی زنان جشن بزرگداشت و دفاع از حقوق زنان و برگزاری جشنی برای دستاورهای سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی زنان می باشد

 

 

Our world would mean nothing without women. Their courage that exists in perfect harmony with amazing tenderness saves our world every day

 

Happy international Women’s Day

 

جهان ما بدون زنان بی معنی خواهد بود . شجاعت آنها که در هماهنگی کامل با لطافت شگفت انگیزشان است هر روز دنیای ما را نجات می دهد

 

روز جهانی زن مبارک

 

 

Cheers to a woman who never stopped trying one more time Honey, You taught me what endurance and hard work are

 

Happy international Women’s Day

 

به افتخار زنی که هرگز از تلاش و کوشش دست نکشید ، عزیزم تو به من بردباری و تلاش را آموختی

 

روز جهانی زن مبارک

 

متن تبریک روز جهانی زن 8 مارس با عکس نوشته

 

This world is a great place because of outstanding women like you

 

Happy international Women’s Day

 

این جهان مکانی بی نظیر و فوق العاده است چراکه زنان برجسته ای همچون تو را در خود دارد

 

روز جهانی زن مبارک

 

متن تبریک روز جهانی زن 8 مارس

متن تبریک روز جهانی زن 8 مارس با عکس نوشته

 

Your love and care make others blossom beautifully Thank you for always making a difference

 

Happy international Women’s Day

 

عشق، مراقبت و توجه تو باعث میشود دیگران به زیبایی شکوفا شوند از اینکه باعث تغییر میشوی از تو سپاس گذارم

 

روز جهانی زن مبارک

 

عکس نوشته تبریک روز جهانی زن 8 مارس

 

This LIFE has no existence without you You are a mother a wife, a sister, and a daughter

 

Happy international Women’s Day

 

این زندگی هرگز بدون تو، وجود نخواهد داشت چراکه تو مادر همسر، خواهر و دختری و زندگی از وجود تو نشآت میگیرد

 

روز جهانی زن مبارک

 

عکس نوشته تبریک روز جهانی زن 8 مارس

 

As a woman, always keep your dreams big and make your aspirations high

 

happy international women’s day

 

به عنوان یک زن همیشه آرزوهای بزرگی بکن و سطح توقعاتت را بالا ببر

 

روز جهانی زن مبارک

 

متن تبریک روز جهانی زن با عکس نوشته پروفایل

 

Woman’s Day is an amazing opportunity to remind ourselves that fighting for our ladies is very important thing to do

 

Support every woman around you and respect everything they do, because they deserved it / happy international women’s day

 

روز زن فرصتی فوق العاده است تا به خودمان یاد آوری کنیم که مبارزه برای ارزش و حقوق زنان امری بسیار مهم است

 

فعالیت هایشان را حمایتشان کنید و به آنها احترام بگذارید چراکه سزاوارش هستند ، روز جهانی زن را به تو تبریک میگویم

 

عکس نوشته روز زن جهانی 2021

متن تبریک روز جهانی زن با عکس نوشته پروفایل

 

All you need to do is to smile and then everything in the world changes What a wonderful creature you are

 

happy international women’s day

 

آنچه باید لازم داری انجام بدهی، لبخند است و سپس همه دنیا تغیر خواهد کرد به راستی که مخلوق بی نظیری هستی

 

روز جهانی زن مبارک

 

 

There is no limitation to what woman can do for she is, within her nature, limitless

 

Happy international women’s day

 

هیچ محدودیتی برای کارهایی که یک زن قادر است انجام بدهد وجود ندارد چراکه طبیعت و ذات او بی حد و مرز است

 

روز جهانی زن مبارک

 

 

Wishing a very happy Woman’s Day to strong, intelligent, talented and simply wonderful women of this world

 

Don’t you ever forget that you are loved  

 

روز زن بسیار شادی را برای زنان قوی ، باهوش ، با استعداد یا به عبارتی ساده تر زنان شگفت انگیز و فوق العاده این جهان آرزومندم

 

هرگز فراموش نکنید که شما محبوب و باارزشید

 

عکس نوشته روز جهانی زنان

 

If life is art, then a woman is a masterpiece. She’s an embodiment of beauty, kindness, pride, tenderness, self-sacrifice and dignity

 

She’s a real masterpiece that we all admire. Happy international Women’s Day

 

اگر زندگی هنر باشد بی شک زن شاهکار است ، او تجسم زیبایی ، مهربانی ، غرور ، لطافت ، فداکاری و وقار است 

 

او حقیقتا شاهکاری است که همه ما تحسینش میکنیم ، روز جهانی زن مبارک

 

پیام تبریک 8 مارس روز زن

 

Happy Women’s day to my strong

beautiful, funny and incredible woman

I will never stop admire

your strength and intelligence

 

روز جهانی زن را به بانوی قدرتمند

زیبا، بامزه و فوق العاده ام تبریک میگویم

من هیچگاه از تحسین کردن

قدرت,، هوش و ذکاوتت خسته نخواهم شد

 

تبریک 8 مارس روز زن

 

You have always inspired me with your grace and cheerful nature and may you always remain with the sunny and passionate spirit

 

Happy international women’s day 

 

تو همیشه با ذات شاد و پرنشاطت به من انگیزه و امیدواری بخشیدی و امیدوارم که هرگز روح درخشان و پرشورت را گم نکنی

 

روز جهانی زن را به تو تبریک میگویم

 

متن تبریک روز جهانی زن 8 مارس با عکس نوشته

 

There would be a lot of emptiness on the Earth, if there weren’t light, love, hope and faith, which you spread around

 

Happy international women’s day

 

 بی شک اگر نور و درخشانی ، عشق ، امید و ایمانی که به اطرافت میپراکنی نبود پوچی بسیار زیادی به این دنیا حاکم میشد

 

روز جهانی زن مبارک

 

عکس نوشته تبری روز زن جهانی در 8 مارس

 

It’s international Women’s day! Feel special and unique on the top of the world! Not just today but everyday!

 

امروز روز جهانی زن است !! نه تنها امروز بلکه هر روز و همواره حس کن که بر فراز جهانی و بسیار منحصر به فرد و خاصی هستی

 

متن تبریک روز جهانی زن 8 مارس

عکس و متن روز جهانی زن مبارک

 

Everything starts with a woman. Life starts with a woman. The greatest love of all starts with Her

 

Appreciating and loving everything that women give us each and every day is our duty. Happy Woman’s Day

 

همه چیز با زن شروع میشود ، زندگی با او آغاز میشود و بزرگ ترین عشق با او شروع میشود

 

وظیفه ما عشق ورزیدن و قدردانی کردن از تمامی چیزهایی است که زن همواره و هر روزه در اختیارمان میگذارد ، است . روز زن مبارک

 

عکس نوشته و متن تبریک روز زن جهانی

 

Happy Women’s Day to all the incredible women! Shine on…. Not just today but everyday!

 

روز جهانی زن را به تمامی زنان بی نظیر و فوق العاده تبریک میگویم . نه تنها امروز بلکه همواره و همیشه بدرخشید !

 

عکس نوشته روز زن جهانی

 

Women are world’s greatest inspiration

 

Let’s praise them and never forget how amazing and wonderful they are. Respect and cherish them every single day

 

Happy Women’s day

 

زنان بزرگ ترین و اصلی ترین منبع الهام بخش دنیا هستند

 

بیایید آنها را ستایش کنیم و هرگز از یاد نبریم که چقدر بی نظیر و فوق العاده هستند . هر روز به آنها احترام بگذارید و عزیزشان بدارید

 

روز زن مبارک

مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران