تبریک شب یلدا به انگلیسی با عکس نوشته و متن زیبا

تبریک شب یلدا به انگلیسی با عکس نوشته و متن زیبا

عکس و متن تبریک شب یلدا به انگلیسی با چند جمله کوتاه درباره شب یلدا مبارک و نوشته های قشنگ یلدایی را می خوانید

متن تبریک شب یلدا به انگلیسی

Wishing you new hope, happiness and positivity on the occasion of Yalda and Warm wishes to you and your family on yalda 

Happy Yalda Day to you my dear friend

به مناسبت یلدا برایتان شادمانی ، انرژی های مثبت و امید های تازه آرزومندم , یلدا را به شما و خانواده تان تبریک میگویم

یلدا مبارک دوست عزیزم

____________________

Let us forget our sorrows keep our differences aside and join in the celebrations for Yalda

بیاید همه غم و مشکلاتمان را فراموش کنیم و تفاوت هایمان را کنار بگذاریم و به جشن شادمانی شب یلدا ملحق شویم

عکس نوشته شب یلدا انگلیسی با متن زیبا

Let us all keep the fire burning to bring warmth into the houses and hearts of our beloved friends and family

بیاید آتش را روشن نگه داریم تا گرما را به خانه ها و قلب های ما و دوستان و خانواده عزیزمان به ارمغان بیاورد

____________________

Wishing you and your family a very Happy Yalda Day May you are blessed with new hope and great success

برای شما و خانودتان یلدای پر از شادمانی را آرزو میکنم امیدوارم که سرشار از آرزوهای جدید و موفقیت های فوق العاده باشید

متن تبریک شب یلدا به انگلیسی

عکس نوشته پروفایل شب یلدا به انگلیسی

Sending you best wishes on Yalda Night May God blesses you with days full of high energies and positivity for a wonderful life ahead

آرزوی بهترین ها را در شب یلدا برایتان میکنم امیدوارم که خداوند روزهای پرانرژی و مثبتی را برای زندگی فوق العاده ی پیش رویتان عنایت کند

____________________

Yahda means

Let’s remember Life is too short That we should celebrate even one more minute of being together

Happy Yalda night

یلدا به این معنی است که :

بیاید به یاد داشته باشیم که زندگی به اندازه ای کوتاه است که ما باید حتی یک دقیقه زمان بیشتر برای باهم بودن را نیز باید جشن بگیریم

یلدا مبارک

پیام تبریک شب یلدا به انگلیسی

عکس نوشته انگلیسی شب یلدا با پیام کوتاه قشنگ

Let’s enjoy this magical night together and have a lot fun because this might be our last chance to be together

happy Yalda

بیاید باهم از این شب جادویی لذت ببریم و بسیار خوش بگذارنیم چرا که شاید این آخرین فرصت برای دورهم جمع بودنمان باشد

یلدا مبارک

________________________

Your flowery face be red as pomegranate your night be sweet as melon your smile be like pistachio & your age be long as Yalda

happy Yalda night

روی گل شما به سرخی انار شب شما به شیرینی هندوانه خندتون مانند پسته و عمرتون به بلندی یلدا

شب یلدا مبارک 

عکس نوشته انگلیسی شب یلدا

Your age be as long as 100 Yalda

Your heart be as huge as the world

In this cold nights

Keep your mind always with us

Have a well heart

Save the grief for tomorrow

عمرتون صد شب یلدا

دلتون قدر یه دنیا

توی این شبهای سرما

یادتون همیشه با ما

دل خوش باشه نصیبت

غم بمونه واسه فردا

____________________

Let us forget our sorrows, keep our differences aside and join in the celebrations for Yalda. Happy yalda

بیایید غم و اندوه هایمان را فراموش کرده و تفاوت و اختلاف نظهایمان را نیز به کنار بگذاریم و به جشن یلدا بپیوندیم و شاد باشیم . یلدا مبارک

جملات انگلیسی تبریک شب یلدا

عکس نوشته تبریک شب یلدا به انگلیسی Happy yalda night

Yalda celebrates the good winning over the bad and that is the best story to start a new Season

یلدا جشن پیروزی خوبی بر بدی و زشتی هاست و این بهترین داستان برای شروع یک فصل جدید است

____________________

May all the members of your family come together  and celebrate the longest night of the winter  with happyness and light

happy yalda

 

امیدوارم با همه  اعضای خانواده دور هم جمع بشوید و طولانی ترین شب شب زمستان را با شادی و نور جشن بگیرید

یلدا مبارک

عکس نوشته انگلیسی happy yalda night

May you are blessed with all the strength to fight against the evil and be victorious, Just like the way light kills the darkness ,on the auspicious occasion

of Yalda, I pray for your health, wealth and success, Happy Yalda Day to you

امیدوارم که با قدرت و نیرویی بی نظیر مورد لطف و عنایت قرار بگیرید تا بتوانید با نیروهای پلید و شیطان بجنگید و پیروز شوید همانطور که نور تاریکی ها را نابود میسازد

به مناسبت فرخنده یلدا برای افزون سلامتی ، ثروت و موفقیت دعا میکنم …یلدا مبارکتان باد

____________________

Love your family. Spend time, be kind

Make no room for regrets. Tomorrow is not promised & today is short.

به خانواده ات عشق بورز . با آنها وقت بگذران و مهربان باش

اجازه نده هیچگونه جای تاسف و پشیمانی بماند چراکه آمدن فرداها تضمین شده نیست و امروز نیز بسیار کوتاه و محدود است

عکس نوشته انگلیسی شب یلدا مبارک

The most important thing in the world is family and love. So lets celebrate them on this occasion . happy yalda

مهمترین چیزها در این دنیا عبارتند از عشق و خانواده ؛ پس بیایید در این مناسب آنها را گرامی بداریم . یلدا مبارک

____________________

I am wishing all Iranians and also other people who are aware of this celebration a very happy Yalda.

من به تمامی ایرانیان و همچنین تمام کسانی که از این مناسبت آگاه اند و آن را گرامی میدارند ، یلدا شادی را آرزومندم

کارت پستال تبریک شب یلدا به انگلیسی با متن زیبا و ترجمه فارسی

I wish everyone a very happy Yalda night and may your lives be full of wonderful experiences

برای همه شب یلدا بسیار شادی را آرزومندم و امیدوارم که زندگی هایتان سرشار از حوادث و اتفاقات بی نظیر و فوق العاده باشد

____________________

Let us all keep the fire burning to bring warmth into the houses and hearts of our beloved friends and family. Happy yalda

بیایید آتش را شعله ور نگهداریم تا گرما را به داخل خانه و قلب های خانواده و دوست های عزیز و گرامیمان به ارمغان بیاورد . یلدا مبارک.

جمله کوتاه انگلیسی درباره شب یلدا

عکس نوشته انگلیسی شب یلدا مبارک با پیام کوتاه

We celebrate Yalda with light, music, poetry, and fun but all these will not be meaningful if we do not understand what Yalda actually signifies.

ما یلدا را با نور ، موسیقی ، شعر و خوشی میگذارنیم اما هیچکدام از اینها تا زمانی که نفهمیم یلدا حقیقتا به چه معنا و مفهومیست ، ارزشی نخواهد داشت.

____________________

Let us forget our past grudges and let us celebrate this beautiful Yalda night togheter . Happy yalda

بیایید کینه و کدورت ها را به کنار بگذاریم و باهمدیگر این شب زیبا یلدا را جشن بگیریم . یلدا مبارک

عکس متن انگلیسی یلدا مبارک

عکس نوشته تبریک شب یلدا به انگلیسی

May the positivity in you triumph over the negativity in you just like the light wins over the darkness in Yalda . Happy yalda

امیدوارم همانظور که در شب یلدا نور بر تاریکی ها پیروز میشود ، انرژی های مثبت درونیتان نیز بر احساسات منفی چیره شود . یلدا مبارک

کارت پستال شب یلدا انگلیسی

متن تبریک شب یلدا به انگلیسی

 

Yalda marks the advent of winters and victory of light over darkness…

I wish that you are blessed with new light in this new season which bring victory and happiness to you

Happy Yalda Day

یلدا نشانگر ظهور زمستان ها و پیروزی روشنایی بر تاریکی هاست …

امیدوارم که با نور و پرتو های درخشان فصل جدید که موفقیت و شادی را با خود به ارمغان می آورند مورد لطف و عنایت فرار بگیرید

یلدا مبارک

____________________

May you and your loved ones are blessed with happiness and glory as we celebrate Yalda Day

May your life shine bright with positivity, goodness and brightness of this auspicious day / Happy Yalda Day to you and your family

امیدوارم درحالی که یلدا را جشن میگیریم شما و کسانی که دوستاشان دارید با شادی و سربلندی مورد لطف و توجه واقع شوید

امیدوارم زندگیتان با انرژی های مثبت، نیکی و البته روشنایی این روز خجسته همواره بدرخشد / یلدا را به شما و خانوادتان تبریک میگویم

 As the longest night of the year ends, we are hopeful that beautiful, bright and successful days are going to come our way

With that thought, I wish you a very warm and Happy Yalda Day

در حالی که طولانی ترین شب سال روبه اتمام است، امیدواریم که روزهای زیبا، روشن و موفق در انتظار ما هستند …

با این آرزو وتفکر، یلدا گرم و شادی را برایتان آرزومندم

____________________

May your Yalda night be as bright as the stars shining in the sky / Happy yalda

امیدوارم که شب یلدایتان همانند ستاره هایی که در آسمان درحال درخشش هستند، روشن و نورانی باشد / یلدا مبارک

متن تبریک شب یلدا انگلیسی

Let us forget our sorrows, keep our differences aside and join in the celebrations for Yalda / Happy yalda

بیایید غم و اندوه هایمان را فراموش کرده و تفاوت و اختلاف نظهایمان را نیز به کنار بگذاریم و به جشن یلدا بپیوندیم و شاد باشیم / یلدا مبارک

____________________

Let us forget our past grudges and let us celebrate this beautiful Yalda night togheter / Happy yalda

بیایید کینه و کدورت ها را به کنار بگذاریم و باهمدیگر این شب زیبا یلدا را جشن بگیریم / یلدا مبارک

متن تبریک شب یلدا

مطلب مفید بود ؟ ۱۰۰ ۴۵

9 نظر برای این مطلب ثبت شده است:

روژین

۲۳ آذر ۱۴۰۰


خوب بود ولی من ی متن کوتاه میخواستم 💚

??lady bug

۳۰ آذر ۱۳۹۹


????

ناشناس

۳۰ آذر ۱۳۹۹


خوب بود ولی راستش اون چیزی که من میخواستم نبود??

علی

۲۸ آذر ۱۳۹۹


عالی متن های عالی دارد استفاده کنید

تاس كباب

۲۷ آذر ۱۳۹۹


اين كامنت بالايي با حال تر از بقيه بود .

Chosu

۲۶ آذر ۱۳۹۹


A noiseless fart with a dirty smell is an interesting present to get rid of a troublesome person in Yalda night

سید احسان جواد حسینی

۲۲ آذر ۱۳۹۹


خیلیییییییییییییی عالیه ??

مرینت

۱۹ آذر ۱۳۹۹


عالی

نعیمه

۲۶ آذر ۱۳۹۸


خیلی ممنون

شما هم بخوانید