تعبیر خواب انگشتر از طلا و نقره تا انواع رنگ و شرایط

تعبیر خواب انگشتر با انواع شرایط و مفهوم ها

تعبیر خواب انگشتر از طلا و نقره با کامل ترین تعابیر خواب انگشتر عتیقه و مسی و دیدن خواب انگشتر چه تعبیری دارد را می خوانید

تعبیر خواب انگشتر از طلا و نقره

خواب ها بعد عجیب و ماورائی از مغز و روح هستند، برخی از خواب ها به نام رویای صادقه خبر از مکان و زمان هایی می دهند که روح در آن بوده یا قرار است باشد

نمی توان از کنار برخی از خواب های واضح و مفهومی براحتی گذشت اگرچه بعضی از خواب های آشفته حاصل تجزیه رویدادهای روزمره و مرور آن ها در مغز است

تعبیر خواب کلی انگشتر

خواب انگشتر به تعهد و مسوولیت پذیری فرد بیننده خواب اشاره دارد

دیدن انگشتر در خواب میتواند نمادی از مال و زن  و وفاداری نیز باشد که بسته به جنس و حالت آن با تعابیر متفاوتی همراه است

‌تعبیر روانشناسانه خواب انگشتر

کارل گوستاو یونگ میگوید: دیدن یا دریافت انگشتر در خواب نمادی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است

اگر حلقه در انگشتان شما باشد نشان دهنده تعهد شما به رابطه یا تلاش جدید است و بیانگر این است که شما به ایده آل هایتان ،مسوولیت هایتان و یا باورهایتان وفادارید

از دیدگاه معبران مشهور

امام صادق میفرماید: دیدن انگشتر سیمین در خواب چهار وجه دارد که شامل قدرت و سلطنت، همسر، فرزند و ثروت است

یوسف نبی می فرماید: دیدن حلقه انگشتر نشانه وجود فرزند است و دیدن انگشتر نقره نشانه آن است که رفتارتان به اطرافیان خود بهتر خواهد شد

تعبیر خواب انگشتر طلا

امام صادق میفرماید: دیدن خواب انگشتر طلا خوب و پسندیده است و نشان دهنده خوشبختی شماست

خالد العنبری میگوید: اگر مردی در خواب انگشتر طلا بیند در حالی که زنش هم حامله باشد صاحب فرزند پسری خواهد شد

تعبیر انگشتر نگین دار

امام صادق میفرماید: گر زنی در خواب ببیند که انگشتر نگین دار خود را از دست داده بیانگر اینست که جاه و مقام خود را از دست خواهد داد و یا اینکه فرزند و یا همسرش از دنیا خواهند رفت

ابن سیرین میگوید: اگردر خواب ببینید که انگشتر نگین دار تان شکسته ولی نگینش آسیب ندیده بیانگر این است که جاه و مقام شما از بین میرود اما آبروی شما پابر جا خواهد بود

اما اگر ببیند که انگشترتان آسیب ندیده و فقط نگینش شکسته نشان دهنده این است که آبروی شما از بین خواهد رفت اما جاه و مقام شما باقی خواهد ماند

تعبیر خواب انگشتر الماس

معبیرن غربی میگویند: اگر در خواب ببینید که انگشتر الماس می پوشید بیانگر تعهدی است که در آینده به آن پایبند خواهید شد

اگر در خواب ببیند که کسی به شما انگشتر الماس هدیه میدهد نشان دهنده ثروتمند شما در آینده است

اگر انگشتر الماس خود را گم کردید نشانه این است که رابطه عادی شما به رابطه ای دردسر آفرین تبدیل خواهد شد

تعبیر انگشتر فیروزه

حضرت یوسف میفرماید: اگر در خواب انگشتر فیروزه ببینید نشانه اینست که مردم و اطرافیانتان با شما مهربان خواند شد و به شما محبت خواهند کرد

ابن سیرین میگوید: داشتن انگشتر فیروزه در خواب نشانه رسیدن به قدرت روحی و روانی بالاست و هم چنین نشانه تسلط بر اعصاب و خویشتن داری نیز میتواند باشد

تعبیر خواب انگشتر عقیق (سبز،قرمز، خاکستری)

انگشتر عقیق در خواب نشانه وسعت روزی شماست، اگر انگشتر عقیق را گم کردید نشانه این است که ثروت خود را از دست خواهید داد و متضرر میشوید

تعبیر خواب انگشتر زمرد (سبز، سفید، آبی،و …)

ابن سیرین میگوید:خواب انگشتر زمرد سبز در خواب نشانه داشتن فرزند و یا بردار و یا افزوده شدن مال و ثروت برای شماست

تعبیر خواب انگشتر نقره

نمیتوان گفت دیدن انگشتر نقره در خواب تا چه اندازه میتواند مثبت باشد اما در کل داشتن یا پیدا کردن و یا خریدن انگشتر نقره در خواب خوب است

تعبیر خواب انگشتر یاقوت

خالد العنبری میگوید: اگر کسی که هنوز ازدواج نکرده در خواب ببینید که انگشتر یاقوت در دست دارد با همسری زیبا رو ازدواج خواهد کرد زیرا خدا حوریان بهشت را به یاقوت تشبیه کرده است

تعبیر خواب انگشتر شکسته

جابر ابن مغربی میگوید: اگر فرد متاهلی در خواب ببینید که انگشترش شکسته نشانه این است که بین خودش و همسرش جدایی و طلاق رخ خواهد داد

تعبیر گم شدن انگشتر

منوچهر مطیعی میگوید: گم شدن انگشتر در خواب خوب نیست و اگر زنی این خواب را ببیند نشانه اینست که بیننده خواب کسی را از دست میدهد

تعبیر خواب بخشیدن انگشتر

ابن سیرین میگوید: اگر در خواب ببینید که به کسی انگشتر بخشیدید نشانه اینست که در واقعیت بخشی از ثروت خود را خواهید بخشید

جابر مغربی میگوید: اگر مردی در خواب ببیند که به کسی انگشتر بخشیده اما آن فرد انگشتر را قبول نکرد نشانه این است که به خواستگاری زنی میرود اما قبول نمیکنند

تعبیر خواب انگشتر نامزدی و عروسی

کارل گوستاو یونگ میگوید: دیدن حلقه عروسی در خواب نشانه کامل بودن و عشق ابدی است، اگر ازدواج نکردید و حلقه ازدواج پیدا کردید نشانه آنست که رابطه شخصی شما به سطح جدیدی رسید است

دیدن حلقه نامزدی در خواب بیانگر اینست که به ازدواج فکر میکنید و نمادی از عشق است

مطلب مفید بود ؟ ۲ ۰

شما هم بخوانید