تعبیر خواب بارداری و حامله بودن + ۳۸ تعبیر انواع حاملگی

تعبیر خواب حاملگی و زایمان و خواب بارداری دیدن

تعبیر خواب بارداری خود یا دیگران تعبیر خواب حامله بودن دیدن خواب حاملگی و زایمان دوقلو دیدن خواب حامله بودن دختر باکره را در سایت فتوکده می خوانید

تعبیر خواب بارداری و حامله بودن

خواب حاملگی و حامله دیدن، از جمله خواب هاییست که برای آن  تعبیر و تفاسیر زیادی وجود دارد برخی معبران، اعتقاد دارند که خواب حاملگی به مهارت های درونی و بخشی از زندگی فرد اشاره می کند

تعبیر خواب بارداری از نظر یونگ

اگر شما در خواب ببینید که باردار هستید جنبه ای از خودتان یا زندگی شخصیتان در حال رشد و توسعه است حامله بودن در خواب نشانه ایده یا پروژه یا هدف جدید می باشد

اگر در خواب ببینید که نفهمیده اید حامله می باشید، تعبیر خواب این است که شما در زندگی خود موضوعی را انکار میکنید یا تا اتفاقی را با چشمان خود نبینید آن را نادیده می گیرید و باور نمی کنید

اگر شما دوست دارید که بچه دار شوید این خواب بیانگر آرزوی شما می باشد ولی اگر نمی‌ خواهید حامله شوید این خواب نماد ترس و نگرانی شما در مورد حاملگی است

تعبیر خواب حاملگی از دیدگاه روانشناختی

حاملگی در خواب نشان دهنده؛ ایده یا هدف های جدید برای زندگی می باشد، همچنین می تواند اشاره به سفری معنوی داشته باشد که بزودی در پیش دارید

اگر در خواب همسری که از آن باردار هستید را بشناسید با بصورت کلی آشنایان دیگری چون پدر و مادر، اطرافیان و دوستان حضور داشته باشند نشان دهنده قسمتی از افکار و شخصیت ما هستند

در واقع علت اصلی دیدن این خواب، خاطراتی است که با همسر یا خانواده یا دوستان خود گذرانده ایم و تصوراتی است که ما از آن ها داریم زیرا که خاطره ها، تاثیر عمیقی روی روح و روان و افکار ما می گذارند تا حدی که بخشی از شخصیت و هویتمان می شوند

در کل رویای حاملگی ما را با شخصیت، هویت و اهدافمان روبرو می سازد

واکنش افراد به شخص باردار

اگر در خواب ببینید که حامله هستید و افراد نزدیکتان از حاملگی شما خوشحال هستند، بدین معنی است که شما اهداف خود را دوست دارید و مایل به ادامه آن هستید

اما اگر آن ها از بارداری شما، عصبانی و ناراحت شوند، یعنی اهداف خود را دوست ندارید و نمی توانید به آن ادامه بدهید

حاملگی ناخواسته در خواب

اگر در خواب ببینید که ناخواسته حامله هستید و بچه را نمی خواهید :

به این معنیست که شما در زندگی حقیقی خود یک فکر یا عقیده ای خاص یا رشته تحصیلیتان یا شغل خود را می خواهید برای همیشه کنار بگذارید، زیرا که با ارزش های شما هم خوانی ندارد.

خواب حاملگی برای زنان خانه دار

مهم ترین علت دیدن حاملگی برای زنان خانه دار این است که تمایل به برای داشتن فرزند دارد اما شاید برای این امر دچار استرس و اضطراب است

تعبیر خواب بارداری دیگران

دیدن بارداری دیگران در خواب می تواند نشانه شکل گیری شخصیت جدیدی در وجود بیننده خواب باشد

اگر در خواب کسی را حامله ببینید که او را می شناسید نشانه این است ک بزودی شما با او ارتباط نزدیکی برقرار می کنید

تعبیر خواب فرزند مرده

اگر در خواب حامله باشید و فرزندتان مرده از شکم شما بیرون می آید نشان دهنده تلاش زیاد شما برای پروژه‌ ای است که با شکست روبرو شده یا می دانید که آینده خوب و مطلوبی ندارد

در کل تعبیر آن به این معنیست که کارهای شما آنطور که می خواستید پیش نمی رود

بارداری معشوق یا شخصی مهم

اگر در خواب دیدید که دوست دختر یا شخصی مهم در زندگی شما از کسی باردار شده است، نشانه اینست که او کاری را انجام می دهد که بر خلاف پیش بینی شما خواهد بود و دیگر بین شما ، اهداف مشترکی وجود نخواهد داشت

خواب بارداری برای زن حامله

اگر شما حامله هستید و خواب حاملگی را ببینید، تعبیرش این است که در واقعیت زندگی روزمرگی خود نگران حاملگی می باشید

معمولاً در سه ماه اول حاملگی، خواب حیوانات ریز و پشمالو یا گل ها و میوه ها را ممکن است زیاد ببینید ولی در سه ماهه دوم حاملگی اکثر خواب ها بازتابی از نگران مادر خوبی بودن و نگران مشکلات احتمالی تولد بچه می باشد 

تعبیر دیگر خواب بارداری برای زنان حامله، نشان‌ دهنده زایمان راحت و بی خطر می باشد

خواب به دنیا آوردن فرزند غیرانسانی

اگر در خواب ببینید فرزندی شبیه موجودات فضایی یا حیوانات به دنیا آوردید، جای نگرانی نیست زیرا که این خواب بسیار رایج است  مخصوصاً برای زنان باردار در سه ماهه سوم که این گونه خواب ها را بیش تر تجربه می کنند

در طی دوران حاملگی، هر چقدر فرزند شما تغییر می کند و بزرگ می شود بیشتر خواب حیواناتی بزرگ مانند وال یا فیل یا دانیاسور و دیگر موجودات بزرگتر را تجربه می کنید

خواب جنسیت بچه

دیدن خواب جنسیت بچه چه دختر چه پسر، نشانه دغدغه شما نسبت به جنسیت بچه می باشد یا اینکه شما تمایل به جنسیت خاصی دارید برای مثال فقط فرزند دختر می خواهید یا بالعکس

هم چنین خواب جنسیت بچه می تواند شواهدی در مورد جنسیت فرزندتان در آینده باشد

دیدن خواب تست بارداری

اگر در خواب ببینید که تست بارداری انجام می دهید یعنی شما وارد مرحله جدیدی از زندگیتان می شوید مانند شغل یا رابطه عاطفی جدید و دیگر موارد اما شما نمیدانید که برای این تغییرات آماده هستید یا خیر

خواب تست بارداری ممکن است به نگرانی شما در مورد حامله شدن نیز اشاره داشته باشد

تعبیر خواب حاملگی برای دختر باکره

آنلی بیتون : اگر دختری پاکدامن و باکره باشید و خواب حامله شدن ببینید به معنای بدبختی و رسوایی در زندگی می باشد

خواب حاملگی برای زن متاهل

اگر زن متاهلی خواب ببیند که حامله شده است، تعبیر خواب این است که با همسر خود زندگی آسوده و آرامی ندارد و فرزندان او مطیع نخواهند بود

تعبیر خواب حامله بودن خود

تام چت ویندرا می‌ گوید: اگر در خواب خودتان حامله باشید یا حیوان یا انسانی حامله ببینید به معنای انست که آرزو زندگی جدیدی دارید

همچنین به معنای تلاش فرد برای رسیدن به موقعیت و امکانات بیشتر خواهد بود خواب طالع و بخت بلند شما را نشان می دهد اما با اراده ای قوی در راه آرزوهای خود قدم بر می دارید

تعبیر خواب حامله بودن مرد

لیلا برایت؛ اعتقاد دارد اگر مردی خواب ببیند که حامله شده است به زودی به پول و ثروت فراوان می رسد

دیدن زن حامله در خواب

مطیعی تهرانی می گوید: مشاهده زن حامله در خواب، به معنی روبرو شدن با گناه و غم خواهد بود اگر همسر شما حامله باشد یعنی تکلیف و وظیفه ای سنگین بر دوش شما گذاشته می شود که شما دوست ندارید آن را انجام دهید و عمل به آن برای شما سخت و طاقت فرسا است

اگر در خواب خود را حامله احساس کردید به شما غمی بزرگ خواهد رسید که به اندازه حمل جنین طولانی است اما این تعبیر برای زنان خواهد بود

گر در کوچه زن حامله گذر کند نشان از خبری ناخوشایند است

دیدن شکم بزرگ

ابن سیرین می گوید : اگر شکم شخص در خواب بزرگ شود مانند زنان حامله، تعبیرش این است که به همان اندازه مال دنیا و نعمت برای او حاصل شود و هر چقدر شکمش بزرگ تر باشد مال و ثروت بیشتر خواهد بود

حامله شدن فرزند نابالغ

ابراهیم کرمانی می گوید : اگر فرزند نابالغ خود را در خواب حامله ببینیم، اگر پسر باشد نعمت برای پدر و اگر دختر باشد نعمت و مال برای مادر حاصل می شود

خواب حاملگی برای کسی که نمی تواند باردار شود

اگر کسی در زندگی حقیقی خود به هر علتی نتواند حامله شود ولی خواب زایمان ببیند، از دیدگاه اکثر معبرین غربی نشانه نگرانی و استرس زیاد برای تصمیماتی است که گرفته شده و نمی توان تغییر در آن ایجاد کرد یا در مورد پروژه یا آزمونی است که از نتیجه آن می ترسند

لوک اویتنهاو می گوید : خواب زایمان برای کسی که در زندگی حقیقی خود، باردار نمی باشد به معنای برآورده شدن آرزوها است

تعبیر خواب حاملگی امام صادق (ع)

امام جعفر صادق می فرمایند : اگر زنی ببیند که پسر زاییده است و پس از تولد با فرزند پسر خود صحبت میکند نشانه دفع بلا و حل گرفتاری و مشکلات می باشد

سقط جنین در خواب

تعبیر سقط جنین در خواب، نشانه بدی و گرفتاری خواهد بود یا اگر شما در زندگی حقیقی خود هدفی داشتید که برای آن تلاش زیادی کرده اید با شکست مواجه می شوید و به اهدافتان نمی رسید ولی باید قوی و مثبت بمانید

اگر باردار باشید و ببینید که جنین‌ خود را از دست دادید، به معنی بازتابی از افکار شما خواهد بود ولی جای نگرانی نیست

خواب نوزاد

دیدن نوزاد در خواب نشان از بی گناهی یا پاکدامنی شما و شروعی جدید در زندگیتان خواهد بود و شما جزو آن دسته افرادی هستید که به حمایت دیگران نیاز دارید

اگر نوزاد در خواب به شما لبخند می زند نشانه خوبی است و به زودی وارد دوره ای از اتفاقات خوب و مثبت در زندگی خود می شوید

خواب زایمان زودرس

دیدن زایمان زودرس در خواب برای زن باردار، بازتاب ترس های او خواهد بود اما اگر کسی باردار نباشد این گونه خواب ها، به معنی تغییرات جدیدی در زندگی خواهد بود که شخص بیننده رویا برای مواجهه با این تغییرات، احساس آمادگی ندارید

عمل سزارین در خواب

اگر کسی عمل سزازین را در خواب ببیند یعنی او به کمک شخصی نیاز دارد تا بتوانید پروژه و ایده های خود را عملی بسازد

دیدن بند ناف

اگر بند ناف در خواب دیدید؛ یعنی شما هیچ گاه در روابطی که دارید خودتان نیستید و نقش بازی می کنید و همچنین در زندگی خود، همیشه نیاز به حمایت دیگران دارید

دیدن خواب بند ناف، ممکن است بازتاب رابطه شما با مادرتان باشد

خواب بارداری دوقلو

اگر جفت در خواب ببینید، یعنی بار سنگینی به دوش می کشید که بهتر است هرچه زودتر آن را زمین بگذارید یا اینکه کاری بیهوده را انجام می دهید

خواب انتظار برای باردار شدن

اگر در خواب ببینید که در انتظار بارداری هستید به معنای بلوغ شما می باشد و در زندگی حقیقی خود دوره ای از رشد شخصی فزاینده را تجربه می نمایید

همچنین در آرزوی امتحان کردن چیزهایی هستید که ارزش و اهمیت بیش تری برای شما دارند

حمام کردن زن حامله

اگر زن حامله در خواب ببیند که حمام می کند تعبیر این خواب، بدشگون است و نشانه دشواری و پیچیدگی های دوران بارداری در زندگی حقیقی است

این دشواری ها می تواند مرتبط با سقط جنین یا زایمان زودرس باشد اگر مادر آینده به تکرار این خواب را ببیند ، مشکلات او در طی بارداری ، افزایش می یابد

خواب اژدها برای زن حامله

اگر زن بارداری خواب اژدها ببیند، فرزند او  آینده ای درخشان دارد و به یکی از چهره های معروف و تاثیرگذار جامعه تبدیل می شود

خواب ستاره برای زن باردار

اگر زن باردار خواب ستاره ها را ببیند ، به معنای داشتن فرزند چند قلو می باشد یا نماد رمز و راز های غافل گیر کننده زندگی خواهد بود

احساس حرکت کردن جنین

اگر شما در خواب حرکت جنین خود را احساس کردید  این خواب هشداری برای شما خواهد بود و نشان از سرنوشت شومی خواهد بود که تنها با تغییر در مسیر زندگی، می تواند عوض می شود

خواب بارداری و بی خانمانی

دیدن بارداری و بی خانمان بودن در خواب، تعبیرش به نا امیدی های زندگی و مشکل خانوادگی یا جابجایی اشاره دارد

حسادت به حاملگی دیگران

اگر در خواب به حامله بودن دوستتان حسودی کنید ، تعبیر آن، بازتاب نگرانی در مورد انتخاب تصمیمی جدید در زندگی می باشد

حاملگی بدون شکم بزرگ

اگر در خواب حامله اید ولی علائمی ندارید مانند داشتن شکم بزرگ که مهم ترین نشانه حاملگی است، تعبیر آن این است که شما بارداری سالم و زایمان بی دردسری را تجربه خواهید کرد

خورشید برای زن حامله

اگر زن حامله در خواب خورشید را مشاهده می کند، تعبیرش این است که فرزند او دختر خواهد بود معنی دیگر آن، دستیابی به شادمانی و امید و هم چنین دریافت محبت دیگران می باشد

خواب حاملگی بر اثر تجاوز

اگر شخصی در خواب ببیند که مورد تجاوز قرار گرفته و بر اثر آن، حامله می شود به این معناست که شخص در زندگی خود پس از سپری کردن دورانی سخت به وضع خوب و مطلوبی خواهد رسید

همچنین مهارت جدیدی می آموزد که بسیار کمک حال زندگی او خواهد بود

حاملگی و درد کشیدن

اگر در خواب درد حاملگی را تجربه کنید، بدین معنی است که شما تمایل دارید فرزندی داشته باشید اما از بارداری و سختی هایی که در طی دوران حاملگی باید تحمل کنید ، می ترسید

تعبیر خواب بچه دار شدن

تعبیر خواب حاملگی و زایمان دیگران | سایت فتوکده

مطلب مفید بود ؟ ۵ ۵

شما هم بخوانید