تعبیر خواب مار + دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد

.تعبیر خواب مار + دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد

 

  دیدن مار در خواب نشانه چیست

 


 
سایت فتوکده : سایتی برای همه
 
 

دکتر سایان کیست + بیوگرافی محمد حسین پور امام زمان

یکی از خواب های پر تکراری که همه ما تجربه دیدن آن را داریم، دیدن مار در خواب است که بیشتر معبران آنرا نشانه وجود یک دشمن می دانند

رنگ مار  و بزرگی و کوچکی آن برای تعبیر مهم است، در این مطلب سایت فتوکده، بصورت کامل با “تعبیر خواب مار” آشنا خواهید شد، انشالله با دادن صدقه دفع بلا و شر کنید

در دیدن مار همین بس که در روایت مختلفی نیز به اهمیت آن اشاره شده است

دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد

دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر کلی دیدن مار در خواب

بطور کلی دیدن مار در خواب نشانه دشمنی پنهان است

این دشمن پنهان با کمک از رنگ مار قابل تشخیص می باشد، مار بزرگ نشانه دشمن بزرگ بوده و هر گونه شکست مار نشانه پیروزی و غلبه بر دشمن است

تعبیر خواب جنگیدن با مار

اگر در خواب با ماری بزرگ روبرو شدید و با او وارد جنگ شده و شکستش دادید، تعبیر آن این است که با دشمن خود جنگ و نبرد می کنید و او را شکست می دهید

تعبیر مار در  آلت و مقعد

جابر مغربی می گوید اگر فردی در خواب ببینید مار از آلت تناسلی، سوراخ دهان و گوش وی خارج می شود نشانه این است که فرزندتان دشمن شما خواهد بود

و اگر ببینید که مار وارد مقعد شده، یعنی شما به ضرر و زیان دچار خواهید شد

تعبیر خواب مار در خانه

خالدبن محمد العنبری می گوید :

اگر در خواب ببینید ماری را به خانه آورده اید، یعنی دشمن شما را فریب داده است و اگر چندین مار وارد خانه شما شده و بدون آسیب به شما آنجا را ترک کنند نشانه این است که دشمنان شما از اقوام و خویشاوندان می باشند

تعبیر خواب مار زرد

دیدن مار زرد در خواب نشانه ای ظاهری از دشمن می باشد، این یعنی دشمن شما آدم زره چهره و مریض و احتمالا پیر و ناتوان از نظر فیزیکی می باشد

تعبیر خواب مار سبز

دیدن مار سبز در خواب نشانه این است که دشمن شما، انسانی پرهیزکار و درستکار می باشد !

تعبیر خواب مار قرمز

دیدن مار قرمز در خواب به روابط جنسی اشاره می کند

احتما در یک رابطه جنسی قرار دارید یا بتازگی ازدواج کرده اید، اگر مار قرمز در خواب شما را نیش زد، خیانتی به شما شده و شما هنوز نتوانستید این خیانت جنسی را فراموش کنید

تعبیر خواب مار سیاه

مار سیاه نشانه دشمنان زیادی است که در راه برانداختن و غلبه بر شما می باشند

تعبیر خواب مار سفید

تعبیر خواب مار سفید برعکس دیگر رنگ ها، بسیار تعبیر زیبایی دارد، در اصل آن بزرگ و عظمت می باشد، معبران توضیحات بیشتری نداده اند

تعبیر خواب مار خاکستری

مار خاکستری در خواب به دشمنی تعبیر شده است که گرچه با معاشرت با او به مقام و بزرگی می رسید اما همچنان خطرناک بوده و احتمال دارد از او ناراحتی به شما برسد

تعبیر خواب مار کبری

مار کبری در خواب نشان از خطرناکترین دشمنی است که می توانید داشته باشید و از آن بی خبر هستید، رنگ شناسی مار کبری با مار معمولی متفاوت است

مار کبری سفید نشان می دهد دشمن شما از اطرافیان یا دوست و همکاری است، مار کبری سیاه نشانه ان است که تا آخرین لحظه نمی توانید دشمن را شناسایی کنید

مار کبری زرد، نشانه دمشن بیمار و کهن سال است

مار کبری قرمز یا قهوه ای نشان از سخت ترین ضربه ای است که دشمن به شما وارد می کند، مار کبری سبز نشان از یک دشمن تازه به دوران رسید و کم تجربه است که در عین خطرناک بودن نقاط ضعف زیادی دارد

تعبیر مار در قفس

اگر در خواب ببینید مار در قفس است نشانه آن این است که دشمن یا دشمنان شما کمین کرده و هر لحظه ممکن است به شما آسیب برساند، پس مراقب اطراف خود باشید

مار و عقرب در آستانه در

اگر در خواب ببینید در آستانه خانه شما مار و عقرب افتاده است ، تعبیر آن این است که از طرف پادشاه یا شخص بزرگی باعث غم و اندوه شما می گردد

آمدن مار از آسمان

ابراهیم کرمانی میگوید اگر ببینید از آسمان مار می بارد، یعنی آن سرزمین دچار عذاب الهی خواهد شد

حلقه زدن مار دور گردن

حضرت دانیال (ع) می گوید اگر در خواب ببینید ماری دور گردن شما حلقه زده است یعنی زکات مال خود را نمی دهید، در سوره آل عمران – آیه ۱۸۰ نیز آمده است، چه آنکه، مالی که در آن بخل ورزیده اند در روز قیامت زنجیر گردن آنها شود

مار مرده و خوردن گوشت مار

مار مرده نیز در خواب نشانه اینست که آفت و صدمه ای از تو برطرف می شود و تعبیر خوردن گوشت مار نشانه پادشاهی می باشد

تعبیر خواب نیش زدن مار

نیش زدن مار در خواب، نشانه ای بر نگرانی ناخداگاه شما از سلامتی و احساسات خود است، پرخاشگری عاملی بر دیدن نیش مار در خواب می باشد

تعبیر خواب مارماهی

دیدن مارماهی در خواب نشان از بهبود سریع یک بیماری دارد، اگر مارماهی را در دست خود دارید شانس بزرگی در راه است و اگر مار ماهی مرده باشد یعنی می توانید از خود دفاع کنید

دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد | سایت فتوکده

مطلب مفید بود ؟ ۳۸ ۱۵

شما هم بخوانید