سایت فتوکده

تعبیر خواب کوتاه کردن مو سر خود یا دیگران + دختر و مرد

تعبیر خواب کوتاه کردنه مو سر

 

تعبیر خواب کوتاه کردن مو سر زن یا مرد کوتاه کردن موی سر در خواب چه تعبیری دارد کوتاه کردن موی سر خود و دیگران کوتاه کردنه موی را در سایت فتوکده می خوانید

 

تعبیر خواب کوتاه کردن مو

 

 

 کوتاه کردن مو یا ریزش آن یکی از رایج ترین خوابهاست، اگر در خواب ببینید که موهای سر خود را کوتاه می کنید نشان دهنده آغاز یک تغییر بزرگ در زندگی شما خواهد بود

 

اگر موی سر شما توسط شخصی دیگر با اجبار کوتاه گردد و شما قلبا از این موضوع ناراحت باشید بیانگر ایجاد مشکلاتی در آینده و جدایی از شریک عشقی و آسیب احساسی از دیگران خواهد بود

 

با اینکه اکثریت بر بد یمنی کوتاهی مو تاکید دارند اما می توان تعبیری نیکو نیز از آن داشت که شما در حال تلاش برای مقابله با مشکلات خود هستید و در این راه وارد مرحله جدیدی می شوید

 

در مجموع خواب کوتاه کردن مو خوبی و خیر را به همراه ندارد

 

تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر

تعبیر خواب کوتاه کردن مو سر دختر یا زن و یا مرد و پسر

 

تعبیر خواب کوتاه کردن مو در زنان

 

اگر زن در واقعیت موهای بلندی داشته باشد و در خواب ببیند که مو هایش کوتاه شده است در آینده عزت و احترام خود را از دست خواهد داد

 

مطیعی تهرانی می گوید کوتاهی مو برای زنان در خواب به معنی بد نامی و اتهام و افترا خواهد بود

 

اسماعیل بن اشعث نیز می گوید اگر زن گیسو های بلند خود را کاملا بتراشد نشان دهنده از از دست دادن شریک زندگی خویش باشد

 

مفسرین غربی نیز معتقدند که کوتاهی مو سر به معنای غم و اندوه خواهد بود اگر زن ببیند که خودش مو های خود را می تراشد یعنی دین و ایمان خود را از دست می دهد

 

تعبیر خواب کوتاه کردن مو در مردان

 

اگر به مراسم حج رفته باشید و آن جا موی شما را کوتاه نمایند به شادی و خوشحالی بسیاری خواهید رسید و مشکل مالی شما برطرف خواهد شد

 

امام صادق (ع) : تراشیدن موی سر پنج وجه را شامل می گردد :

 

1- حج را به جا آوردن

2- سفر

3- عزت و مقام

4- امنیت

5- کامیابی و بهره مندی

 

تعبیر خواب کوتاه کردنه مو با تیغ

 

جابر مغربی میگوید اگر مردی با تیغ موی سر خود را بتراشد نشان از پرداخت قرض و بدهی خود و نجات از غم و اندوه خواهد بود اگر شخصی که خواب را می بیند فرمانده یا امیر بوده و جایگاه بالایی داشته باشد برکنار خواهد شد

 

در مجموع با تیغ یا چاقو تراشیدن موی سر در خواب نشان از صلاح ودرستی فرد در دین و کفاره گناهان می باشد هم چنین سود و منفعت بسیار عایدش گردد

 

کوتاه کردن مو در آرایشگاه

 

اگر شما به آرایشگاه رفته باشید و موهای شما توسط شخص آرایشگر کوتاه گردد تغییر بزرگی در افکار و احساساتتان صورت خواهد گرفت

 

اگر خود شما آرایشگر باشید و موهای دیگران را کوتاه کنید یعنی اینکه در زندگی واقعی افکار و احساسات خودتان را به دیگران تحمیل خواهید کرد

 

تعبیر خواب موهای بلند

 

اگر در خواب ببینید که موهای بلندی دارید بسیار نیکو است هم برای زنان هم برای مردان نشان از عمر طولانی و عزت زیاد و سربلندی بوده و شما در مسیر دست یابی به اهدافتان قرار خواهید داشت

 

اما اگر موهای شما در خواب بیش از حد بلند باشد و تا نزدیکی پاها برسد در مورد مسئله مهمی که شما را پریشان کرده خبر می دهد و باید هر چه زودتر از آن افکار و احساسات آزار دهنده خود را رها سازید

 

تعبیر خواب موهای کوتاه

 

اگر موهای شما در واقعیت بلند بوده اما در خواب به طور ناگهانی با موی کوتاه مواجه شوید بدین معنی است که باید شیوه و رویه زندگی خود را تغییر بدهید

 

تعبیر ریزش یا ریختن ناگهانی موها

 

اگر در خواب موی بلند شما اتفاقی شروع به ریزش کرد به معنی احساس ناتوانی زیاد در فرد و از دست دادن موقعیتی مهم در زندگی است

 

اگر موهای شما در حدی ریخت که مویی بر سر باقی نماند تعبیر آن این گونه است که در آینده برای شخص شکست بزرگی در یکی از معاملات یا رویداد های زندگی رقم خواهد خورد

 

اگر نیمی از موها باقی بماند نشانه ی از دست دادن حرمت و احترام و شکستن غرور میان مردم است

 

اگر دسته ای از موها کنده شود به زودی مشاجره ای یا مشکلی با معشوق یا شریک زندگی خود مواجه خواهید شد

 

تعبیر خواب کوتاه کردنه مو / یوسف نبی

 

درازی موی سر در خواب نشانه عمری دراز و نجات از بلا و مصیبت و تراشیدن موی سر نشان از رهایی از غم و غصه و مشکلات و دیدن کندن مو خواب نشانه ی جدایی از یار و شریک زندگی است

 

تعبیر خوردن موی سر در خواب

 

اگر شخص در خواب ببیند که موهای سر خود را می خورد در شهر یا دیار شخص آفت و بلا نازل خواهد شد و در زندگی به رنج فراوانی دچار شود

 

ادرار و مدفوع روی موی سر

 

اگر فرد در خواب گیسوان بلند آغشته به ادرار یا مدفوع داشته باشد و سعی کند از آن ها رهایی یابد و کوتاهشان کند و حال او بهم بخورد خانواده و نزدیکان او دچار بی ثباتی گردند و تشویش و نگرانی در امور کار ها برای او ایجاد خواهد شد

 

تعبیر کوتاه شدن موی سر دیگران

 

اگر در خواب دختری را ببینید که موی سر خود را کوتاه می کند حادثه ای صورت خواهد گرفت که شما و عزیزانتان از گزند آن در امان خواهید ماند همچنین به معنی تغییر در سبک زندگی نیز تلقی می شود

 

اگر موی کوتاه شده ای را در جایی ببینید و یا به آن دست بزنید در آینده دچار کسالت و غم و اندوه کوتاه مدتی خواهید و زود نیز آن رهایی خواهید

 

یافت در مجموع دیدن زنی که موی خود را کوتاه میکند نشانه خصومت و دشمنی و ضرر خواهد بود

دیدن کوتاه شدن موی سر دیگران نشانه اتفاقاتی جدید و شروعی تازه در زندگی شخص خواهد بود و جنبه های ناخواسته از زندگی خود حذف خواهد کرد

 

آشنایی با تعبیر خواب طلا

 

تعبیر خواب کوتاه کردن مو سر دختر | سایت فتوکده

این مطلب کامل بود ؟ 39 53

مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران