تفاوت شیعه و سنی + ۱۸ فرق و شباهت شیعه و سنتی چیست

مهمترین اختلاف و شباهت شیعه و سنی

تفاوت شیعه و سنی در اصول دین اختلاف شیعه و سنی در امامت و نماز خواندن مهمترین اختلاف شیعه و سنی و شباهت های مشترک را در سایت فتوکده می خوانید

تفاوت شیعه و سنی در چیست

اسلام دین برادری و برابری است و همواره مسلمانان را به احترام به همه مذاهب توصیه می کند.

مذهب سنی یکی از مذاهب قابل احترام در میان مسلمانان است که اشتراکات و شباهت های زیادی با مذهب شیعه دارد، اما مذهب شیعه دوازده امامی بهترین و کامل ترین مذهب برای روشن کردن چراغ هدایت درونی انسان ها و رسیدن آنها به نقطه کمال مطلوب الهی است.

با استناد به این موارد آشنایی با شباهت ها و تفاوت های بین دو مذهب شیعه و سنی ما را به برادران و خواهران مسلمان اهل سنت نزدیکتر می سازد و موجبات یکپارچگی کلیه مسلمانان را فراهم می کند.

تفاوت شیعه و سنی در اصول دین چیست

آشنایی با مهمترین اختلاف شیعه و سنی

مهمترین اختلاف شیعه و سنی

۱- امامت

اساسی ترین تفاوت و اختلاف میان شیعه و سنی مربوط به مبحث امامت است.

اهل تسنن معتقدند امام فردی عادی از میان مسلمانان است که منتخب حکومت می باشد و رهبر سیاسی اجتماع محسوب می گردد.

اما مفهوم امامت در شیعه همانند مفهوم نبوت است. همچنین امام ولی مسلمین و جانشین پیامبر است و ولایت ادامه نبوت تلقی می گردد.

با استناد به دیدگاه اهل تسنن در خصوص امامت آنها حضرت علی (ع) را جانشین پیامبر و امام محسوب نمی کنند و تنها امیر المؤمنین را خلیفه چهارم حکومت اسلامی می دانند.

۲- منابع شناخت احکام اسلامی

منابع اساسی استنباط و تعیین احکام الهی برای اهل سنت شامل کتاب قرآن کریم، سنت، اجماع و اجتهاد صحابه است.

اما منابع شناخت احکام اسلامی نزد شیعه مطابق با حدیث ثقلین قرآن و اهل بیت است که حکم اهل بیت نیز مستند به قرآن و سنت پیامبر است.

بنابراین قرآن و سنت دو منبع اساسی شناخت احکام اسلامی نزد شیعه است و قیاس و عمل به رأی و اجتهاد صحابه میان شیعیان برای استنباط احکام الهی جایگاهی ندارد.

۳- عدل صحابه پیامبر اکرم (ص)

یکی دیگر از تفاوت های بین شیعه و سنی اعتقاد به عدل صحابه حضرت محمد (ص) است.

اهل سنت معتقدند کلیه صحابه رسول الله از ویژگی عدل برخوردار بوده اند. اما شیعه اعتقاد دارد که در میان صحابه افراد منافق نیز وجود داشته اند.

همچنین هرکس کینه حضرت علی (ع) را در دل داشته باشد، منافق تلقی می شود و در این جهت فرقی بین صحابه پیامبر اکرم (ص) و غیر آن نیست.

۴- تفاوت در اصول فقهی

اختلاف در زمینه اصول فقهی و جزئیات واجبات و محرمات از دیگر تفاوت های بین شیعه و سنی به حساب می آید.

اهل سنت به علت عدم اعتقاد به امامت بخش عمده مبانی اعتقادی مذهب خود را از افراد غیر معصوم از جمله خلفای حکومت اسلامی و صحابه پیامبر اکرم (ص) یاد گرفته اند.

اما شیعه تحت تعلیم امامان معصوم (ع) است و همین مسأله دلیل اصلی اختلاف فقهی بین شیعه و سنی است.

۵- جزئیات نماز

دو مذهب شیعه و سنی در خصوص جزئیات نماز با هم اختلاف دارند، مهمترین تفاوت بین دو مذهب شیعه و سنی در خصوص احکام نماز شامل موارد زیر می باشد

● اهل سنت نماز ظهر و عصر را با رعایت فاصله زمانی خاص می خوانند ولی اهل شیعه به طور معمول نماز عصر را پس از ادای نماز ظهر به جا می آورند

● اهل شیعه آمین گفتن در نماز را حرام می دانند، ولی اهل تسنن این عمل را مستحب می دانند

●از نظر تشیع گذاشتن دست روی هم در ناحیه شکم سبب باطل شدن نماز می شود، ولی اهل تسنن این عمل را مستحب تلقی می کنند

۶- تفاوت در احکام وضو

عثمان در اواسط دوران خلافت خود وضوی پیامبر (ص) را به شکل دیگری اعلام نمود و همین امر سبب تفاوت در وضو گرفتن بین تشیع و تسنن شد.

اهل سنت در وضو پا ها را می شویند اما مطابق با آیه ۶ سوره مبارکه مائده اهل شیعه سر و پا ها را در وضو مسح می نمایند.

۷- صفات ذاتی خداوند

اهل سنت اعتقاد به وحدت و یکپارچگی صفات با ذات خداوند ندارند. اما اهل شیعه صفات ذاتی خداوند را عین ذات خداوند و عجین و آمیخته با آن می دانند.

مذهب شیعه تعدد صفات با ذات را مخالف اصل توحید و پرستش خداوند تلقی می کند اما اهل شیعه معتقدند صفات خداوندی یگانه و بی همتاست.

۸- عصمت ائمه اطهار (ع)

اهل سنت اعتقاد دارند پیامبران مجاز به انجام اعمال خطا از روی سهو و فراموشی و حتی ارتکاب به گناه کبیره می باشند.

اما اهل شیعه معتقدند پیامبران و امامان معصوم بوده اند و هیچگونه گناه کوچک و یا بزرگی قبل یا بعد از بعثت پیامبر اسلام (ص) مرتکب نشده اند.

اختلاف در خصوص عصمت ائمه اطهار از جمله تفاوت های بنیادی بین شیعه و سنی است که ریشه بسیاری از اختلافات جزئی بین این دو مذهب در آن نهفته است.

۹- عدل الهی

اهل سنت در خصوص عدل خداوند نیز با اهل شیعه اختلاف دارند.

به اعتقاد اکثر افراد سنی تعابیر عدل و ظلم در خدا راه ندارد و هر آنچه خداوند انجام دهد (حتی ظلم) عین عدل اوست؛ در واقع این دیدگاه عدل الهی را انکار می کند

اما اهل شیعه معتقد است اگر ظلمی در جامعه دیده می شود از کوتاهی مردم و ظلم حاکمان است و کار زشت از خداوند صادر نمی شود

۱۰- تفاوت شیعه و سنی در اصول دین

اصول دین در مذهب شیعه شامل پنج مورد توحید، معاد، امامت، نبوت و عدل می باشد، در صورتیکه اهل سنت امامت و عدل را جزء اصول دین به حساب نمی آورند. 

۱۱- اختلاف در ماهیت واقعه غدیر خم

واقعه غدیر خم و خطبه پیامبر اکرم (ص) در آن روز از جایگاه ویژه ای در بین کلیه مسلمانان برخوردار است و ۱۱۰ تن از صحابه رسول اکرم (ص) ۸۹ نفر از تابعین و ۳۶۰ نفر راوی این واقعه را نقل کرده اند.

این واقعه در میان همه مسلمانان اجماعی و مورد اتفاق است، ولی در میان دو مذهب شیعه و سنی بر سر ماهیت و دلالت این واقعه در خصوص امامت و جانشینی امام علی (ع) تفاوت های زیادی موجود است.

۱۲- مهدویت

اختلاف در خصوص شخصیت معین و شناخته شده حضرت مهدی (عج) از مهمترین تفاوت های بین شیعیان و اهل تسنن در زمینه مهدویت به شمار می آورد.

بسیارى از علماى اهل سنت، مهدویت را نوعى می دانند و اعتقاد دارند که نام، پدر و مادر، زمان ظهور و … در خصوص امام زمان (عج) مشخص و معین نمی باشد.

اما شیعه امامیه معتقد به این است که مهدى (عج) فردى شناخته شده و معیّن است که پیش از این متولد شده و در حال حاضر در حال ادامه زندگی خود می باشد.

اعتقاد به مهدویت نوعی، پیامدهای منفی بسیاری به همراه دارد که از آن جمله تکذیب احادیث صحیح رسول خداست.

۱۳- امکان رؤیت خداوند

اهل شیعه معتقدند امکان رؤیت خداوند با چشم سر در دنیا و آخرت وجود ندارد، استناد شیعیان از این موضوع ریشه می گیرد که خداوند جسم نیست و ویژگی های جسم مانند دیده شدن را ندارد

اما گروهی از اهل سنت مانند اشاعره معتقدند در جهان آخرت مؤمنان در بهشت خداوند را می بینند این رؤیت بدون قرار گرفتن خداوند در جهت و مکان خاص صورت می گیرد.

۱۴- تفاوت در فروع دین

طبق موارد فوق الذکر امامت از اصول دین شیعیان به شمار می رود  اما امامت جزء فروع دین اهل سنت است

همچنین مواردی مانند خمس، امر به معروف و نهی از منکر، تبری و تولی جزء فروع دین اهل تشیع محسوب می شوند، ولی نزد اهل سنت این موارد جزء فروع دین به حساب نمی آیند.

۱۵- اختلاف در خصوص فوت پیامبر و سایر موارد

اهل شیعه و سنت در خصوص وصیت نامه پیامبر و آوردن قلم و کاغذ طبق درخواست وی پیش از وفات آن حضرت، محل دفن پیامبر، تعلق فدک به حضرت زهرا (س) و موارد دیگر با هم اختلاف نظر دارند.

بعضی از اهل تسنن معتقدند که پیامبر اسلام (س) فوت نکرده است و مانند حضرت عیسی (ع) به آسمان رفته است.

۱۶- اختلاف در ازدواج موقت

فقهای شیعه ازدواج موقت را مستحبی و مورد تاکید می دانند اما اکثر قریب به اتفاق علمای اهل سنت با ازدواج موقت مخالفند و معتقدند این حکم اواخر عمر پیامبر (ص) منتفی شده است

شیعیان حکم ازدواج موقت را تشریع شده در زمان پیام (ص) می داند و معتقد به انتفای آن نیست، اهل شیعه انتفای این حکم را از سوی خلیه دوم می دانند که اهل سنت هم به آن قائل هستند

شباهت های شیعه و سنی

اصول اعتقادی

دو مذهب شیعه و سنی در خصوص موارد زیر اتفاق نظر دارند :

● اعتقاد به خداوند و وحدانیت و یگانگی او

● اعتقاد به نبوت و رسالت حضرت محمد (ص) به عنوان آخرین پیامبر برگزیده خداوند

● اعتقاد به معاد و زندگی جاوید پس از مرگ

● اعتقاد به نزول قرآن بر پیامبر (ص)

● پذیرش کعبه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین عناصر وحدت‌ بخش مسلمانان جهان و خانه مادی خداوند

کلیات واجبات و محرمات

اهل تشیع و اهل تسنن در کلیات واجبات از جمله نماز، روزه، حج، زکات، امر به معروف و نهی از منکر مشترک هستند.

همچنین اشتراک در کلیات محرمات از قبیل زنا، دروغ، شرب خمر، غیبت، حرمت غنا، دزدی و … از مهمترین شباهت های دو مذهب شیعه و سنی قلمداد می شود.

لازم به ذکر است طبق توضیحات فوق الذکر این دو مذهب در جزئیات واجبات و محرمات با هم اختلاف دارند.

مهمترین اختلاف شیعه و سنی چیست | سایت فتوکده

مطلب مفید بود ؟ ۶۵ ۱۷

شما هم بخوانید