شرایط ازدواج موقت + مراحل و طریقه خواندن صیغه موقت

شایط عقد موقت چگونه است

شرایط ازدواج موقت برای مرد متاهل و دختر باکره در اسلام طریقه خواندن صیغه موقت دختر و پسر روش های عقد موقت چگونه است را در سایت فتوکده می خوانید

شرایط ازدواج موقت چگونه است

شرایط نابه سامان اقتصادی و عدم تمکن مالی جوانان برای تشکیل خانواده و ازدواج دائم، افزایش میزان طلاق، شیوع انحرافات جنسی و از هم پاشیدگی نهاد خانواده و عدم تعهد زوجین از مهمترین دلایل گسترش ازدواج موقت در جامعه به شمار می رود.

دسته ای از این دلایل قابل درک می باشند و تعدادی دیگر به هیچ وجه منطقی نیستند.

با این وجود آشنایی با شرایط صحیح عقد موقت برای کسانی که این نوع تزویج با شرایط موجود آنها متناسب است، ضرورت دارد.

مراحل و طریقه خواندن صیغه موقت

مراحل و طریقه خواندن صیغه موقت

صیغه موقت چیست ؟

صیغه یا ازدواج موقت که متعه نیز نام دارد، تنها راه ممکن برای جلوگیری از شیوع فساد در جامعه در شرایط عدم توانایی جوانان برای تشکیل خانواده و ازدواج به شمار می رود.

لازم به ذکر است یک فرد پایبند به اصول اخلاقی و دینی هرگز نیاز جنسی خود را از طریق غیر شرعی ارضا نمی کند. به همین دلیل دین اسلام به این افراد در صورت عدم توان ادامه به خویشتنداری ازدواج موقت را توصیه می کند.

شرایط اصلی صیغه موقت

۱- رضایت طرفین

اولین شرط صحت صیغه موقت رضایت طرفین است

زن و مرد هر دو باید قصد انشاء و تحقق این ازدواج را داشته باشند. در صورت عدم رضایت یکی از طرفین یا هر دو برای ازدواج موقت صیغه باطل می شود

بنابراین در جاری کردن صیغه ازدواج موقت هیچگونه شوخی و اجباری جایز نیست

۲- عدم نیاز به شاهد

صحت صیغه موقت مستلزم حضور و تأیید یک یا چند نفر شاهد نیست. ازدواج موقت بدون حضور شهود و فقط با وجود زن و مرد و انجام موارد ضروری صحت صیغه موقت امکان پذیر است.

البته اگر افرادی نیز شاهد این امر باشند از نظر عرف و اجتماع قابل قبول تر خواهد بود. همچنین ضرورتی برای نوشتن صیغه موقت وجود ندارد.

۳- طریقه خواندن صیغه موقت

خواندن صیغه عقد در ازدواج موقت ضروری است که بدون نیاز به نفر سوم می توانند زوجین خود این صیغه را بخوانند که روش آن طبق دستور العمل زیر می باشد :

ابتدا خانوم می گوید : زَوَّجتُکَ نَفْسی فی المُدَّهِ الْمَعْلوُمَه عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلوُم : یعنی خودم را به تو تزویج کردم برای مدت معین با مهر معین

مرد نیز بالافاصله می گوید : قَبِلتُ التَّزویجَ : یعنی قبول کردم

در صورت عدم توانایی زن و مرد برای خواندن صیغه به لفظ عربی صحیح، استفاده از هر لفظ دیگر صحیح است، فقط زن و مرد باید الفاظی را به کار برند که معنای زَوَّجتُ و قَبِلْتُ را تفهیم کند.

۴- توالی بین زَوَّجتُ و قَبِلْتُ

بین ایجاب و قبول یعنی بین اعلام‌ قصد ازدواج‌ موقت از گوينده‌ وقبول عبارت از مخاطب نباید بیش از حد معمول فاصله بیفتد و شرط صحیح بودن صیغه موقت پی درپی بودن و توالی این امور است.

بنابراین در صورتی که فاصله‎ بین اعلام قصد ازدواج و قبول آن به اندازه ای باشد که ارتباط بین این دو را از بین ببرد عقد نکاح باطل است.

۵- تعیین مدت صیغه

یکی از مهمترین شروط صحت عقد موقت مشخص کردن مدت محرمیت به صورت دقیق قبل از خواندن صیغه است.

مدت صیغه نباید یک مدت مجهول باشد بلکه باید یک مدت معین باشد. همچنین مقدار کم و زیاد آن تفاوتی در صحیح بودن عقد ایجاد نمی کند.

لازم به ذکر است مدت معین شده برای صیغه موقت نباید از مقدار احتمالی باقیمانده عمر زن و مرد، یا یکی از آنها بیشتر باشد.

۶- تعیین میزان مهریه

صیغه موقت بدون تعیین مقدار مهر باطل است، به محض خوانده شدن صیغه عقد، مرد مهریه را به زن مدیون است. همچنین مقدار مهریه هر چند کم باید مشخص و معین باشد.

باید مهریه ای تعیین شود که دارای ارزش مالی باشد.

لازم به ذکر است در صورت عدم تصمیم مرد برای پرداخت مهریه، عقد صحیح است اما او شرعاً بدهکار زن است و اگر مهریه را به زن نپردازد کار حرام انجام داده است.

۷- شرط حرام شدن زن به مرد در صیغه موقت

اگر مردی با زن شوهر داری خدای نا کرده زنا کند، آن زن تا ابد و برای همیشه بر وی حرام است و ازدواج این دو نفر به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.

به همین خاطر در صورتی که زن قبل از صیغه موقت در زمانی که در عقد مرد دیگری بوده است، با مرد مخاطب صیغه، زنا کرده باشد صیغه موقت باطل است.

۸- بالغ و عاقل بودن

یکی از شروط صحت صیغه موقت این است که خواندن صیغه باید توسط فرد بالغ و عاقل صورت گیرد. بنابراین زن و مرد باید در هنگام ازدواج موقت به بلوغ و رشد کامل رسیده باشند.

همچنین باید از سلامت عقلی برخوردار باشند و بتوانند مصلحت خود را تشخیص دهند.

شرایط صیغه موقت برای زن

۹- امکان شرط کردن با شوهر ضمن عقد

زن می تواند ضمن صیغه موقت شروطی برای مرد تعیین کند به این معنا که در صورت وجود این شرایط حاضر به ازدواج موقت می باشد

در صورت قبول این شرایط توسط مرد صیغه موقت با رضایت طرفین صحیح است. لازم به ذکر است مرد در صورت قبول شرایط زن باید به آن عمل کند.

۱۰- نفقه به زن تعلق نمی گیرد

نفقه یا حق خرجی شامل خوراک، پوشاک و مسکن به زن در صیغه موقت تعلق نمی گیرد. حتی اگر زن صیغه شده باردار شود، نفقه ندارد.

همچنین اگر زن در حین صیغه موقت حق خرجی را شرط کرده باشد، مرد موظف است به او نفقه پرداخت کند. شایان ذکر است در صورتی که مرد دارای همسر باشد همیشه نفقه به همسر دائمی وی تعلق می گیرد.

۱۱- زن از شوهر ارث نمی برد

زن در ازدواج موقت از شوهر خود ارث نمی برد.

البته در صورتی که یکی از شرایط زن در هنگام ازدواج موقت ارث بردن از مرد باشد و مرد آن را قبول کرده باشد، چنین موردی امکان پذیر خواهد بود.

البته چنین شرطی در اکثر مواقع نشانگر اقدام به ازدواج با مقاصد مالی است.

۱۲- طلاق ندارد

انحلال ازدواج موقت صرفاً با فوت زن یا مرد، فسخ نکاح و یا به پایان رسیدن مدت معین شده در صیغه موقت انجام می گیرد. بنابراین در ازدواج موقت طلاق وجود ندارد 

لازم به ذکر است در صورت وجود عیوب مشخص در زن یا مرد فسخ صیغه موقت امکان پذیر می باشد. همچنین مرد این امکان را دارد که در هر زمانی از ازدواج موقت با بخشش مدت باقیمانده به زن عقد را منحل کند.

شرایط انواع ازدواج موقت

۱۳- صیغه موقت زن متأهل

زن هرگز نباید در زمان اجرای صیغه موقت، همسر مرد دیگری باشد. این مسأله از نظر شرعی حرام است و صیغه موقت خود به خود باطل است

همچنین مجازات کیفری این زن از شش ماه تا دو سال حبس در زندان و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی می باشد.

بنابراین ازدواج موقت برای زنان متأهل به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

۱۴- شرایط ازدواج موقت برای دختر باکره

ازدواج موقت دختر بالغ و رشید که باکره می باشد باید حتماً با اجازه پدر یا جد پدری او اجرا شود.

هدف اصلی ازدواج موقت برای دختران باکره بیشتر آشنایی زن و مرد برای تصمیم گیری بهتر در خصوص زندگی آتی می باشد.

همچنین با استناد به اینکه زن می تواند در صیغه موقت شرط کند که مرد نباید با او نزدیکی نماید، ازدواج موقت دختر باکره با چنین هدفی از نظر عرف و شرع صحیح است.

۱۵- شرایط ازدواج موقت برای مرد متاهل

ازدواج مجدد برای مرد متأهل مانند طلاق باید در صورت اضطرار و ضرورت اجتماعی و فردی صورت گیرد و مرد متأهل با توجه به شرایط خاص خود صرفاً باید به عنوان آخرین راه چاره به ازدواج موقت و تعدد زوج بیندیشد و هرگز نباید از این موضوع برای شهوترانی استفاده کند.

این ازدواج خاص مردان متأهلی است که همسرشان توانایی ارضاء نیازهای آنها را ندارد.

بنابراین ازدواج موقت برای مردی که همسرش نیازهای ضروری او را برطرف می سازد، بسیار زشت و مذموم است و پیامد های منفی فردی و اجتماعی زیادی به دنبال خواهد داشت.

همچنین ازدواج موقت اکثر مردان متأهل سبب تضییع حقوق همسر دائمی آنها می شود که چشم پوشی از اهمیت این موضوع غیر ممکن می باشد.

۱۶- صیغه موقت زن مطلقه

زن مطلقه برای ازدواج موقت نیاز به اذن پدر و جد پدری ندارد. همچنین گذراندن مدت عده بعد از طلاق یا پایان مدت عقد موقت از شروط اساسی صحت صیغه موقت زن مطلقه است.

لازم به ذکر است زن مطلقه باید به اندازه سه بار پاک شدن از حیض جهت ازدواج موقت عده نگهدارد و سپس صیغه موقت را اجرا نماید.

علاوه بر این زنان مطلقه باردار باید بعد از اتمام دوران بارداری و زایمان عقد موقت را اجرا کنند.

شرایط ازدواج موقت برای مرد متاهل و دختر باکره | سایت فتوکده

مطلب مفید بود ؟ ۲۱ ۱

شما هم بخوانید