عکس نوشته تبریک عید قربان ۱۴۰۳ برای کپشن و استوری

عکس نوشته تبریک عید قربان ۱۴۰۳ برای پروفایل با متن

عکس نوشته عید قربان ۱۴۰۳

عید قربان است ای یاران گل افشانی کنید

در منای دل وقوف از حج روحانی کنید

تا نیفتاده است جان در پنجه گرگ هوا

گوسفند نفس را گیرید و قربانی کنید


ای خلیل الله اسماعیل تو از آن ماست

تا قیامت زنده این سنت به صحرای مناست

غم مخور گر زنده برگردید اسماعیل تو

مقتل ذبح عظیم ما منای کربلاست

عکس پروفایل عید قربان مبارک

ای عزیزان به شما هدیه ز یزدان آمد

عید فرخنده نورانی قربان آمد

حاجیان سعی شما شد به حقیقت مقبول

رحمت واسعه‌ ی حضرت سبحان آمد


دل سفر کن در منا و عید قربان را ببین

چشمه های نور و شور آن بیابان را ببین

گوسفند نفس را با تیغ تقوی سر ببر

پای تا سر جان شو و رخسار جانان را ببین

عید سعید قربان مبارک

عکس نوشته عید قربان مبارک برای استوری و کپشن

ای تو جان نوبهاران

خوش رسیدی، خوش رسیدی

ای تو شور آبشاران

خوش رسیدی، خوش رسیدی

آمدی چون ماه تازه

تیغ بر کف، خنده بر لب

آمدی ای عید قربان

خوش رسیدی، خوش رسیدی


بندگی کن تا که سلطانت کنند

تن رها کن تا همه جانت کنند

سر بنه در کف، برو در کوی دوست

تا چو اسماعیل، قربانت کنند

بگذر از فرزند و مال و جان خویش

تا خلیل الله دورانت کنند

عیدتون مبارک

عکس نوشته استوری تبریک عید قربان

عکس تبریک عید قربان برای استوری و پروفایل

خوشا آنان که با حق آشنایند

مطیع محض فرمان خدایند

چو ابراهیم اسماعیل خود را

فدای امر الله می نمایند

جشن تقرب عاشقان حق مبارک


عید قربان زنده دارد یاد قربان گشتگان را

پاسداران و اسیران و به خون آغشتگان را

خیز و در این عید قربان سوی قربانگاه رو کن

معنی بیت و حرم را در شهادت جستجو کن

قشنگ ترین عکس برای روز عید قربان

بر پیکر عالم وجود جان آمد

صد شکر که امتحان به پایان آمد

از لطف خداوند خلیل الرحمن

یک عید بزرگ به نام قربان آمد

عید قربان مبارک


اتمام حجت کردم

طاقتم طاق شده

درد فراق، وصل تو را می طلبد

این عید قربان، قربان تو می شوم

عکس عید قربان مبارک باد

عید قربان آمد و من هم شدم قربانیت

گرچه من دعوت ندارم آمدم مهمانیت

مفلسم آهی ندارم در بساطم ناگزیر

این دل صد پاره و چشمان تر ارزانیت

عید شما مبارک


بگذر از فرزند و جان و مال خویش

تا خلیل اللّه دورانت کنند

سَر بِنه بر کف ، برو در کوی دوست

تا چو اسماعیل ، قربانت کنند

عید شما مبارک

استوری تبریک عید قربان

نشانم ده صراط روشنم را

خودم را، باورم را، بودنم را

خداوندا من از نسل خلیلم

به قربانگاه می آرم منم را

قربان، عید سر سپردگی و بندگی مبارک


ز اسماعیل جان تا نگذری مانند ابراهیم

به کعبه رفتنت تنها نماید شاد شیطان را

کسی کو روز قربان، غیر خود را می کند قربان

نفهمیده است هرگز معنی و مفهوم قربان را

عید شما مبارک

عکس پروفایل عید قربان مبارک

عکس نوشته ساده برای تبریک عید قربان

نگارا عید قربان است قربانت شوم یا نه ؟

نگفتی یک دمی آیا که مهمانت شوم یا نه ؟

برای طوف کویت جامه احرام بر بستم

گدای دوره گرد گوشه خوانت شوم یا نه ؟


عید قربان عیدی که یاد بود خاطره است

خاطره یک پدر و قصه یک پسر

عیدی که یادبود ابراهیم خلیل است

عیدی که قصه ایثار اسماعیل

بیائید به یاد بود بابای ابراهیم به قربان گاه برویم

و الله اکبر را زمزمه کنیم

عکس نوشته عید قربان و قربان امام حسین

عید قربان

عید فداکارى

ایثار

قربانى

اخلاص و عشق و بندگى

مبارک باد


ای منای معرفت دل هایتان

روی جانان شمع محفل هایتان

در هو الهو خویش را فانی کنید

عید قربان است قربانی کنید

عکس تبرکی عید قربان برای همسر و عشق

ندا آمد که، ابراهیم، بشتاب

رسیده فرصت تعبیر آن خواب

به شوق جذبه عشق خداوند

برآ، از آب و رنگ مهر فرزند


برد ابراهیم اسماعیل قربانی کند

فدیه در راه خدا آن دلبر جانی کند

هستی او بود اسماعیل او اثبات کرد

بنده باید در ره حق هستی افشانی کند

عید قربان مبارک

عکس نوشته تبریک عید قربان برای دوست و رفیق

لباس احرام و طواف کعبه ام

به گرد چشم حضرت دوست

که هرانچه دارم و داشته ام

بستهِ تبسم آن لبهای اوست

عید قربان مبارک


عید قربان آمد ای جانم به قربان تو باد

جان من ای همدم من برخی جان تو باد

عید قربان است و بهتر نیست زین عیدی مرا

در چنین عیدی دل و جانم به قربان تو باد

عکس نوشته تبریک عید قربان جدید

عکس پروفایل عید قربان با قشنگ ترین متن

بندگی کن تاکه سلطانت کنند

تن رها کن تا همه جانت کنند

سر بنه در کف ، برو در کوى دوست

تا چو اسماعیل ، قربانت کنند

بگذر از فرزند و مال و جان خویش

تا خلیل الله دورانت کنند

عیدتون مبارک


عید قربان زنده دارد یاد قربان‌گشتگان را

پاسداران و اسیران و به خون آغشتگان را

خیز و در این عیدقربان سوی قربانگاه رو کن

معنی بیت و حرم را در شهادت جست‌ و جو کن …

استوری برای تبریک عید قربان

مژده ای دل که عید قربان است

نفس خود ذبح کن که قرب آن است

کن نظر برجهان به دیده ی جان

این جهان جلوه گاه جانان است

عیدقربان مبارک


عید قربان عید نور و بندگیست

عید انسانیت و بالندگیست

عید آزادی ز قید و بند جان

از تعلق ها رها تا بی نشان

بهر قربانی به قربانگاه دوست

عید قربان مبارک

زیباترین عکس نوشته برای تبریک عید قربان

شادی امروز است مهمان شما

حق همیشه حافظ جان شما

برشما تبریک عید عارفان

جان مایی جان به قربان شما


عید قربان، جشن رهایی ازاسارت نفس و شکوفایی ایمان و یقین ،عید سرسپردگی و بندگی، عید نزدیک شدن دلها به قرب الهی برهمه مسلمانان مبارک باد …

تصویر قشنگ برای تبریک عید قربان

عید قربان با نماز و عبادتش، با ذکر و دعایش، با قربانى و صدقات و احسانش، بسترى براى جارى ساختن مفهوم عبودیت و بندگى است …

عید قربان مبارک


عید قربان باشد و هنگام قربانی شدن

در نگاه مهربانان وقت مهمانی شدن

از علی خواهم شرابی تا که سر مستم کند

جرعه‌ای خواهم از آن دریای عرفانی شدن

شیعه را با عشق مولا می‌توان اندازه کرد

شیعه با عشق علی داند مسلمانی شدن

می‌شود با هر نگاهی عشق را معنا نمود

گر نباشد چشم دل را میل شیطانی شدن

عید قربان عید عبادت و بندگی

عید اطاعت از قادر یکتا بر شما مبارک باد

عکس عید قربان مبارک برای کپشن

تصویر نوشته زیبا برای تبریک عید قربان

در وصف تو ای گل مرا جانی است

یادم امد گذر از نفس نشانی هست

به وقت سرور و مستی ات، سالها

در عید سعید قربان شادمانی هست


عید قربان به حقیقت ز خداوند کریم

آفتابی به شب ظلمت انسان آمد

جمله دلها چو کویری ست پر از فصل عطش

بر کویر دل ما نعمت باران آمد

عکس عید قربان برای استوری و کپشن

عید قربان به حقیقـت ز خداوند کریم

آفتابی به شب ظلمت انسان آمد

جمله دلها چو کویری ست پر از فصل عطش

بر کویر دل ما، نعمت باران آمد


عید قربان آمد و من هم شدم قربانیت

گرچه من دعوت ندارم آمدم مهمانیت

مفلسم آهی ندارم در بساطم ناگزیر

این دل صد پاره و چشمان تر ارزانیت

عکس عید قربان و کعبه

عید قربان آمد و باز آ که قربانت شوم

همچو اسماعیل به فرمان خدا رامت شوم

حاجیان اندر دیار کعبه گشتند میهمان

میزبان من بیا تا من که مهمانت شوم

عید قربان است و هرکس میدهد قربانی اش

آرزو دارم که قربانی قربانت شوم

عید روزه رفت و عید قربان میرسد نوروز هم

روز نوروز میرسی تا سبزی خوانت شوم

باغبان از شوق گلبن میرود در خواب مست

گلشن باغم بیا تا مست مستانت شوم

دشت ها پر لاله و باغها پر سنبل شده

تا به کِی خواهی که مجنون بیابانت شوم؟

عکس نوشته عید قربان ۱۴۰۳ با متن

عکس عید سعید قربان مبارک

کویر خشک حجاز است و سرزمین مناست

مقام اشک و مناجات و سوز و شور و دعاست

به هرکه می نگرم در لباس احرامش

دلش به جانب کعبه ست، رو به سوی خداست

عید قربان مبارک


پیام تبریک عید قربان

مطلب مفید بود ؟ ۱۰۹ ۱۳

37 نظر برای این مطلب ثبت شده است:

فاطمه

۱۳ تیر ۱۴۰۲


سلام عیدتون مبارک.????????امیدوارم همیشه سلامت باشید در کنار خانواده خوش و خرم باشید.????????

حبیب

۰۸ تیر ۱۴۰۲


عید تان مبارک

غلامعلی رنجبردوست

۰۸ تیر ۱۴۰۲


سلام : عید سعید قربان برشما مبارک باد

زهراقانع احمدی جامی

۱۷ فروردین ۱۴۰۲


عیدووبشما وهمکاران تون تبریک عرض میکنم

سلام عید تون مبارک باد

۱۹ تیر ۱۴۰۱


سلام عید تون مبارک باد

نازلی مبارکی

۱۹ تیر ۱۴۰۱


سلام عید شما مبارک ایشااله قربانی حضرت ابراهیم بشید

یکتا

۱۹ تیر ۱۴۰۱


عید شما هم مبارک باد

فاطمه

۱۹ تیر ۱۴۰۱


عید شما مبارکــــــ🥳 عکس ها خیلی عالین ممنون از شما

رحیم

۱۹ تیر ۱۴۰۱


عید قربان به شما وهمه مسلمین جهان مبارک باد

نگین

۱۹ تیر ۱۴۰۱


عیدتان مبارک

سارا

۱۸ تیر ۱۴۰۱


عیدتون مبارککککک 🙂🌹 واقعا متن و عکس هاتون عالیه😍🙂

مرجان و بهداد

۱۸ تیر ۱۴۰۱


عید قربان بر شما مبارک

مرجان و بهداد

۱۸ تیر ۱۴۰۱


سلام بسیار عالی و زیبا هست عکس ها و مطالب شما 🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♀️✍️✍️

محمد

۱۰ مرداد ۱۳۹۹


عید تووون مبببارککک انشالا عید خوبی داشته باشین❤??

نادی

۱۰ مرداد ۱۳۹۹


سلام عیدتون مبارررررک امیدوارم که عید خوب وسرشار از خوشی داشته باشین

فریبا

۱۰ مرداد ۱۳۹۹


سلام ممنون دستتون درد نکنه عکسهاو متنهای جالبی بود استفاده کردم انشاالله خداوند بهتون سلامتی بده و موفق باشید

maryam

۱۰ مرداد ۱۳۹۹


عیدتون مبارک

یلدا

۱۰ مرداد ۱۳۹۹


عیدتووووووو مبارک

نرگس

۰۹ مرداد ۱۳۹۹


سلام برهمگی

یسنا

۰۹ مرداد ۱۳۹۹


عیدتووووون مبارک

احمد

۰۷ مرداد ۱۳۹۹


عیدتون مبارکککک

جان

۲۱ مرداد ۱۳۹۸


عیدتان مبببببببببببببببببباررک باد

جان

۲۱ مرداد ۱۳۹۸


عیدتان مبارک انشاالله این عید را هم به خوشی سر کنید

محمد حسین

۲۱ مرداد ۱۳۹۸


ممنون

عرفان میر

۲۶ مرداد ۱۳۹۷


عیدتون سرشاراز امیدوبرکت برهمه مردم جهان ایرانی مبارک

سحر

۱۰ شهریور ۱۳۹۶


ســـــــلام عیــــــــــد قربان ب شما و همه دوســـــــتانتان مبـــــــارک باد امید است ک عید خوب وخوشی داشته باشیــــــــــــــــد

مرضیه خاتون

۰۸ شهریور ۱۳۹۶


عیدتون مباااااااارک ایشالا سال دیگه همه گی تو این عید خونه خداااااا باشیم دوستون دارم..... مرسی از عکسای عااااالی تون بوووووووس....

نیلو

۰۸ شهریور ۱۳۹۶


عید قربون بر شما دوستان عزیز تبریک میگم از خدا می خوام عید بعدی با ارزو هایی که بر اورده شده همراه باشین و واقعا عالیه عکستون ممنون از شما

ناشناس

۰۷ شهریور ۱۳۹۶


عید سید اضحی را برای شما فرهیخته گان تبریک عرض مینایم با احترام عبدالبصیر "باختری"

?

۲۱ شهریور ۱۳۹۵


عالی

معصومه

۱۷ شهریور ۱۳۹۵


خیلی خوب بود مرسی

ما هور

۱۷ مهر ۱۳۹۳


عالی بود عید قربان بر تمامی همشهریان عزیز تبریک می گویم

Sohrab Shrite

۱۶ مهر ۱۳۹۳


عيدي سعيدي اضحي را به شما غزيزان تبريك ميگويم .

شایان

۱۳ مهر ۱۳۹۳


وقتی منبعو میزنم, ثبت نمیشه ولی وقتی بدون منبع میدم ثبت میشه

ناشناس

۱۳ مهر ۱۳۹۳


هر کار کردم عکس ها ثبت نشد, ولی در کل عکس های قشنگین:)))

شایان

۱۳ مهر ۱۳۹۳


سلام, عکس ها خیلی خوب بود, تونستی وبلگام بیا, بدون اجازه عکساتو گذاشتم ولی اخرش منبع یعنی ادرسه سایتتو زدم که نامردی نباشه. فعلا

امیر

۱۳ مهر ۱۳۹۳


با سلام و تبریک عید قزبان بسیار مفید بود و مورد استفاده قرار گرفت. با تشکر و آرزوی توفیق

شما هم بخوانید