تعبیر خواب درخت (سیب ، گردو ، انگور و سیب و …) تا شکسته

تعبیر خواب دیدن انواع درخت سیب ، گردو ، انگور ، سیب ، بلوط ، توت  و انجیر

تعبیر خواب دیدن انواع درخت سیب ، گردو ، انگور ، سیب ، بلوط ، توت  و انجیر تا بردین و شکستن تنه درختان تا دیدن درخت مرده را می خوانید

تعبیر خواب انواع درخت

درخت همواره در اساطیر، دین ها، هنرها و ادبیات تمدنهای گوناگون مورد احترام بوده است در ادبیات همه ملت ها درخت همیشه سبز، مظهر زندگی ابدی است و نمایانگر تجدید حیات می باشد که هرسال از مرگ به زندگی دوباره می رسد

خوب درخت تعابیر گوناگونی دارد و می تواند نمادی از خانواده یا شخصیت بیننده رویا باشد

تعبیر کلی انواع خواب درخت

تعبیر خواب درخت به جزئیات دقیق مواردی که در خواب خود دیده اید وابسته است

اگر شاخه ها و ریشه های درختی که در خواب مشاهده کردید به مقدار لازم قوی و تنومند باشند و شما روی آن ها نشسته اید، تعبیرش اینست که شما از حمایت و پشتیبانی حقیقی خانواده و دوستان خود بهره مند می باشید

اگر شاخه ها و ریشه های درختی که در خواب می بینید ضعیف و ناتوان باشند، تعبیرش اینست که شما احتمالا ارتباط خوبی با عزیزانتان ندارید و از حمایتشان بی بهره هستید

برخی از معبران معتقدند مشاهده درخت در خواب تجربه ای مقدس است زیرا که این گونه خواب ها می توانند نشاندهنده ارتباط قوی شما با گذشته و اجدادتان باشند

همچنین اگر به تازگی تعداد زیادی درخت را در بیداری دیده اید و به آن ها توجه کرده اید، پس می توان این خواب را نتیجه ای از افکار و کارهای روزانه دانست که در اینصورت در بردارنده مفهوم خاصی نخواهد بود.

تعبیر خواب بالا رفتن از درخت

اگر در خواب، خودتان را در حال بالا رفتن از درختی مشاهده کردید ، تعبیر این خواب خوشایند و مطلوب می باشد که شما در آینده ای نزدیک به تمامی اهداف و آرزوهای خود دست خواهید یافت و به موفقیت زیادی می رسید

اگر در خواب ببینید که به سرعت از درخت بالا می روید، این خواب نشاندهنده ی دستیابی آسان و سریع به اهدافتان خواهد بود اما اگر در خواب ببینید که به دشواری از درختی بالا می روید، تعبیرش اینست که رسیدن به اهدافتان برای شما کار آسانی نخواهد بود

خواب نشستن روی درخت

اگر در خواب مشاهده کنید که زیر درختی نشسته اید، باید ابتدا به خاطر آورید که آیا تنها بودید؟ یا با شخص دیگری زیر درخت نشسته بودید؟

اگر در خواب مشاهده کردید که زیر درختی، تنها نشسته اید تعبیرش اینست که حال، وقت آن رسیده است که با دقت زیاد همه جوانب زندگیتان را بررسی نمایید

شما باید تصمیمی بگیرید که برایتان بسیار مهم است سعی کنید در این مورد کمی محتاط و صبور باشید

اما اگر خواب ببینید که با شخص دیگری زیر درخت نشسته اید، تعبیرش بدین معنی است که اکنون زمان ارزیابی رابطه تان می باشد شما باید انتخاب نمایید که آیا قصد دارید در این رابطه باقی بمانید یا می خواهید به آن پایان دهید و از آن خارج گردید

تعبیر خواب شکستن درخت

اگر در خواب درختی شکسته ببینید یا اینکه خود را در حال شکستن درختی مشاهده نمایید دیدن چنین خوابی به این معنا است که شما به خاطر موضوعی بی ارزش، وقت و انرژی خود را هدر می دهید

شما بهتر است روی جوانب دیگر زندگی خود تمرکز کنید اما تعبیر دیگر این خواب به این معنا است که مسئله ای در ارتباط با زندگی جنسیتان باعث ترس و اضطراب در شما شده است

همچنین شما به علت انجام کاری احساس گناه می کنید

تعبیر خواب افتادن از درخت

اگر در خواب، درختی را در حال افتادن مشاهده نمایید این خواب به معنای آن است که شما در هرج و مرج کامل به سر می برید و بدین خاطر احساس پریشانی می کنید

شما مشکلات بسیاری در زندگی خود دارید و نمی دانید چگونه آن ها را حل نمایید و کنترل زندگی از دستتان خارج است

تعبیر خواب بریدن درخت

اگر خواب ببینید درختی را با اره می برید، یعنی اینکه از ارتباط و همنشینی با فردی که تعبیر آن درخت به او مرتبط می شود جدا می‌ گردید و او را آزار خواهید داد.

کنده شدن درخت از ریشه

اگر در خواب ببینید باد شدیدی درختان را از جا کنده و خرابی به بار آورده است یعنی بیماری ‌هایی مانند طاعون و سرخچه مردم آن سرزمین را دچار گرفتاری و مصیبت می نماید

تعبیر دیدن کُنده

آنلی بیتون میگوید: ↓

۱- مشاهده کنده درخت در خواب ، نماد آن است که تغییر و تحولاتی باعث خواهد شد که از راه و روش عادی زندگی خودتان دور گردید

۲- مشاهده زمینی پر از کنده های درخت در خواب، نماد آن است که در برابر تهاجم بدبختی ناتوان خواهید بود

۳- بیرون آوردن تنه درختی از خاک، نماد آن است که با رویارویی قاطع با حقایق زندگی، می توانید خود را از فقر و بیچارگی نجات دهید

خواب درخت از دیدگاه حضرت یوسف

حضرت یوسف نبی (ع) می فرمایند: اگر در خواب ببینید که صاحب درخت میوه ای هستید این خواب بیانگر مردی بزرگوار و شریف خواهد بود

خواب درخت از دیدگاه آنلی بیتون

آنلی بیتون می گوید: مشاهده درختان پر از شاخ و برگ و سرسبز در خواب به معنی این است که آرزوها و اهداف شما در نهایت به ثمر می رسند

اگر در خواب ببینید که درختان سبز اخیرا قطع شده باشند، نشاندهنده ی این است که در زندگی حقیقیتان زمانیکه به احساس خرسندی و سعادتمندی دست می یابید غم و اندوهی وارد زندگی شما می شود

اگر در خواب درختان خشکیده ببینید به معنای این است که زیان می کنید و غمگین می شود

خواب درخت از دید امام صادق

امام صادق (ع) می فرماید: مشاهده درختان در خواب ده وجه دارد:

اول پادشاه، دوم طلا ، سوم بازرگان وتاجر، چهارم مرد مبارز، پنجم مرد عالم، ششم مؤمن، هفتم کافر، هشتم عنوان، نهم خصومت وجنگ، دهم مرد منافق

تعبیر خواب کاشتن نهال یا درخت

ابن سیرین می گوید: اگر خواب ببینید که در زمین و ملک خودتان در حال کاشتن درخت یا بذر آن هستید، تعبیرش این است که معاش و معیشت زندگانیتان گسترده می ‌شود

درخت در حال خونریزی

مشاهده درخت در حال خونریزی در خواب ، نماد شخصی است که به شما هیچ عاطفه و احساسی ندارد

ممکن است که این شخص درد و رنج زیادی را در زندگی اش تحمل کرده باشد که این موضوع باعث شده تا در حال حاضر به هیچ کس و هیچ چیز احساسی نداشته باشد

دیدن درخت گردو در خواب

مشاهده درخت گردو در خواب به معنی سلامتی و قدرت جسمی می باشد. همچنین این خواب بیانگر آنست که شما در زمان پیش رویتان حس خوشایند و مطلوبی خواهید داشت

تعبیر خواب درخت مرده

اگر در خواب درخت مرده ببینید یعنی این که شما در زندگی خود در حال تجربه احساس پریشانی و سردرگمی هستید و آینده بسیار دشوار و طاقت فرسایی در انتظارتان خواهد بود

بنابراین باید به قدر کافی قوی و محکم باشید تا بتوانید بر همه مشکلات و موانع سر راهتان پیروز گردید ، همچنین برخی معبران، درخت مرده در خواب را نماد ناباروری می دانند

دیدن درخت بلوط در خواب

درخت بلوط در خواب نشاندهنده خرد، قدرت و عمر طولانی است ، همچنین این خواب نمادی از موفقیت است و شما در آینده بسیار موفق خواهید بود

دیدن درخت انار در خواب

اگر درخت انار در خواب ببینید به معنای مردی با مال و نعمت فراوان خواهد بود و برخی نیز معتقدند که دلیل بر زنی شایسته و ثروتمند می باشد

دیدن درخت چنار در خواب

حضرت دانیال (ع) می ‌فرمایند: تعبیر دیدن درخت چنار در خواب، نماد مرد با خیر و برکتی است که فایده‌ اش به دوستان و اقوام می‌ رسد

دیدن درخت نارون در خواب

مشاهده درخت نارون در خواب نشانه ای ناخوشایند است این خواب به معنای بدبختی و مرگ خواهد بود

دیدن درخت انگور در خواب

درخت انگور یا تاک در خواب به امید تعبیر شده است ، ریشه امیدی که در زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می کنیم

ابن سیرن دیدن درخت انگور را به زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند و دیدن تاک در خواب به تعبیر فرزندان ما هستند که به آنها دل بسته و به خود امید داده ایم

تعبیر خواب درخت سیب

از دیدن درخت سیب بعنوان بلند پرواز و تلاش برای پیشرفت درکارهاست، درخت پر از سیب تازه و آبدار هم نماد شکوه و عظمت است

تعبیر خواب درخت توت

امام صادق (ع) می فرماید دیدن توت در خواب بر سه وجه است : ۱ – مال و اموال ۲- سود و منفعت از کسب و کار و ۳- دعوا و درگیری از بهر زن

تعبیر خواب درخت انجیر

دیدن انجیر در خواب مربوط به دستاورهایی از لحاظ شغل است که شما قصد شروع یک تجارت جدید و بادوام را خواهید داشت

تعبیر خواب درخت گیلاس

درختان گیلاس در خواب نماد عشق و ازدواج است ، دیدن خواب در گیلاس برآیندی برای عاشقی و ازدواج موفق بوده و شکوفه آن نشاط و سرگرمی و خوشبختی می باشد

تعبیر خواب خروس

مطلب مفید بود ؟ ۳ ۲

شما هم بخوانید