تعبیر خواب شستن و نظافت از بدن و لباس تا وسایل

تعبیر خواب شستن و نظافت از بدن و لباس تا وسایل

تعبیر خواب شستن و نظافت از بدن و لباس تا وسایل خانه و ماشین و دیدن خواب شستن نشانه چیست را می خوانید

تعبیر خواب شستن و نظافت

خواب های مفهومی و رویاهای صادقه در تلاشند تا انسان را نسبت به پیرامون خود آگاه کنند تا بتواند هوشیارانه تر عمل کند چراکه این خواب ها حاصل سفر روح انسان در خواب به وراء مکان و زمان حاض است

یکی از رایج ترین خوابها که هر انسانی می تواند در طول زندگی خود ببیند خواب شستن می باشد که این خواب می تواند به شستن هرچیزی تعمیم داده شود

تعبیر کلی شست و شو

شست و شو و نظافت در خواب گواه پاکسازی و تزکیه نفس درون فرد است که به روابط او اشاره دارد؛ اینکه فردی ببیند در حال تمیز کردن و شستن چیزی می باشد تلنگری برای برقراری ارتباط بیشتر با خانواده، دوستان و درخواست کمک از آنها است

شستن بدن

شستن بدن در خواب نشانه چیزهاییست که در زندگی واقعی شما را نگران می کند

هرچقدر که در خواب با شدت و اصرار بیشتری بدن خود را بشویید نشانه ضرورت و فوریت برطرف کردن این نگرانیها برای شما بیشتر خواهد بود

شستن خانه

شستن و نظافت خانه یا اتاق یعنی ناخودآگاه شما تمایل دارد که دوباره به زندگیتان نظم ببخشید و مدیریت آن را به دست گرفته و می خواهید از آلودگی ها و غبارهایی که بر عکس العمل ها و قضاوت های مبهم شما تاثیرگذار است رها شوید

تعبیر خواب شستن خانه همسایه

ابن سیرین می گوید: شستن و نظافت خانه همسایه گواه غلبه همسایه یا همسایگان بر مشکلات و بحران ها می باشد

چنین خوابی برای بیننده نشانه کمک کردن او به همسایه در گذشتن از بحران ها و غلبه بر مشکلات است

تعبیر خواب شستن ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی شستن خود در آب گرم را نشانه اندوه و بیماری می داند و شستن با آب سرد را بر چهار وجه می داند که شامل موارد زیر است

(۱) عافیت (۲) توبه (۳) ایمنی از ترس (۴) رهایی از زندان

ابراهیم کرمانی همچنین شستن دست و صورت در خواب را بر هشت وجه می داند که شامل موارد زیر می باشد

● شفای بیماری ● رهایی از زندان ● خلاص شدن از غم ● دین پاک ● ایمنی از ترس ● حاجت روا شدن ● حج ● حصول مراد

تعبیر خواب شستن لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو نیز شستن در خواب را در سه حالت زیر تعبیر می کند

● شستن خود در آب کثیف نشانه بیماری ● شستن خود در آب تمیز نشانه خوش یمنی ● شست و شو خود را نشانه ترک کردن فرد نالایق

تعبیر خواب شستن آنلی بیتون

آنلی بیتون می گوید: شستن لباس در خواب نشانه کسب ثروت پس از تلاش بسیار است و اگر ببینید که لباس ها پس از شستن همچنان کثیف هستند نشانه آن است از که در کسب ثروت و لذت پیروز نمی شوید

تعبیر خواب شستن صورت

شستن صورت می تواند نشانه پیش آمدن اتفاق های مهیج، دورویی و ریاکاری باشد

اگر جوانی ببیند که صورت خود را می شوید به زودی با همسر آینده خود ملاقات می کند و اگر آبی که با آن صورتش را شسته آلوده شود به تهمتی گرفتار خواهد شد که خود را از آن مبرا خواهد کرد و دیگر تعبیرات این خواب شامل موارد زیر است

● شستن صورت با آب خنک نیز علامت تغییرات مثبت است

● شستن صورت با آب کثیف نشانه مشکلات روحی روانی و بدبختی است

● شستن صورت برای دختر مجرد نشانه بهم ریختگی اخلاقی و عاطفی می باشد

● شستن صورت دیگران نشانه ریاکارای، دروغ و کشف حقیقتی از دوستان است

● شستن صورت نوزاد نشانه خوشبختی و شادی است

تعبیر خواب شستن موی سر

شستن موی سر در خواب بسته به حالت خواب تعابیر مختلفی دارد که مرسوم ترین آنها شامل موارد زیر است

(۱) شستن موی سر دیگران نشانه آشنایی با شخصی منافق و سواستفاده گر است

(۲) شستن موی مرده در خواب نشانه رهایی از بیماری، خیر و سلامتی است

(۳) شستن موی کودک در خواب نشانه علاقه به داشتن فرزند است

(۴) شستن موی بلند در خواب نشانه دریافت هدیه از آشنای نزدیکی است

شستن صورت از آرایش

کسی که ببیند صورت خود را از آرایش شسته و پس از آن زیبا تر شده، نشانه نجات از هلاکت و رفع نگرانی ها و مشکلات است 

چنین خوابی برای دختر مجرد نشانه طهارت و تقرب به درگاه الهی می باشد

اما اگر کسی ببیند که پس از شستن آرایش از صورت خود چهره او زشت تر شده نشانه تکبر، توجه بیش از حد او به زیبایی ظاهری و غفلت از زیبایی سیرت می باشد

تعبیر خواب شستن ئورت

شستن ئورت در خواب نشانه شرمنده شدن شما از رابطه جنسی است و یا اینکه می دانید بابت این رابطه باید خجالت زده باشید 

همچنین ممکن است بیانگر نگرانی شما از یک بیماری مقاربتی باشد

تعبیر خواب شستن پنجره

شستن پنجره ها در خواب گواه بهتر شدن اوضاع و پیش آمدن تغییرات چمشگیر می باشد و شستن پنجره خانه نوید چشم اندازهای جدید در زندگی و اتفاقات خوب است

تعبیر خواب شستن حیاط

یوسف نبی می فرماید: اگر کسی ببیند که در حال آب پاشی و شستن زمین یا حیاط است نشانه خیر و برکت در زندگی او می باشد و ممکن است به زودی به سفر برود

جابر مغربی می گوید: کسی که ببیند حیاط خانه خود را با شلنگ آب پاشی و شست و شو می دهد نشانه این است که در آینده نزدیک از آمدن مهمانان یا عزیزانی به خانه خود خوشحال خواهد شد

شیخ طوسی می گوید: شستن حیاط منزل و آب و جارو کردن آن نشانه سرازیر شدن رزق و روزی به واسطه آمدن میهمان می داند

تعبیر خواب شستن رخت خواب

ابن سیرین می گوید: رخت خواب در خواب نشانه فراوانی است و کسی که ببیند در حال شستن رخت خواب می باشد نشانه چگونگی رفتار او با خانواده می باشد

اگر کسی ببیند که رخت خواب مرده ای را می شوید نشانه مسائلی که از آن مرده در مورد چگونگی رفتار با خانواده یاد گرفته می باشد

شستن ملافه و وسایل رخت خواب همچنین نشانه تنبیهی است که یکی برای دیگری در نظر گرفته، مثلا تنبیه پدر برای پسر و یا اینکه تلاش بیننده برای رهایی از گذشته و شروع زندگی جدید را نشان می دهد

تعبیر خواب شستن پله با آب

شستن پله ها برای یک زن متاهل می تواند نشانه این باشد که پس از تحمل مشکلات و سختی های بسیار راحتی و خوبی دریافت می کند و زنی است که بحران ها را با استقامت و قدرت خود پشت سر خواهد گذاشت

تعبیر خواب شستن پا

شستن پا در خواب با شلنگ یا به واسطه هرچیزی گواه این است که بیننده به دیگران اجازه می دهد که او را فریب داده و از او سواستفاده کنند

همچنین ابن سیرین می گوید که شستن پاها از گل و شن نشانه توبه از نافرمانیها و گناهان می باشد و این خواب برای زن متاهل نشانه ایمنی از شکست در ازدواج و تلاش برای رابطه بهتر است و برای دختر مجرد نشانه خلاصی از مشکلات می باشد

تعبیر خواب شستن فرش

شستن فرش در خواب به کمک هر چیزی نشانه اینست که شما در شغل و حرفه خود ثبات و پایداری پیدا خواهید کرد و اگر احساسات منفی خود نسبت به همکاران یا مشتریان خود را کنار بگذارید به موفقیت و رفاه بیشتری دست پیدا می کنید

شستن فرش برای دختر مجرد نشانه کسب مال و ثروت زیاد است

تعبیر خواب شستن ظرف

شستن ظروف در خواب تلنگر و هشداری برای بیننده می باشد تا هرچه سریع تر مشکلات و آشفتگی های که دارد غلبه و برطرف کند

همچنین شستن ظرف بیانگر نیاز به تغییر در نگرش شما و تلاش برای جلو بردن زندگیست

شستن ظرف شکسته

شستن ظروف شکسته نشانه هراس شما از آسیب دیدن احساسات خود می باشد پس باید مراقب رفتار و روباط خود باشید و شستن ظروف پلاستیکی نیز نشانه تلاش برای حفظ روابط نچندان سودمند می باشد

تعبیر خواب شستن ماشین

تعبیر کلی شستن ماشین تعادل می باشد اما این تعادل لزوما نشانه تدبیر نیست و اگر کسی ببیند که ماشین خود را در کارواش می شوید نشانه داشتن تدابیر، سلامتی و خبر خوش است اما اگر ببیند در خانه در حال شستن ماشین است نتنها تدبیری ندارد بلکه به فردی غیر قابل تحمل تبدیل شده اید

شستن ماشین در کوچه نوید بروز گرفتاری، مشکلات و خبرهای بد در زندگی است و شستن ماشین در حیاط همسایه می تواند نشانه رز و روزی فروان برای شما باشد

تعبیر خواب شستن از دیدگاه روانشناسی

شست و شو، نظافت و تمیزکاری در خواب از نظر روانشناسی نماد پالایش درونی و تزکیه روح و نفس می باشد و تجربه های مختلف روح ما را آلوده و سنگین کرده و لزوم زدودن این آلودگیها از روح و سبک کردن نفس را از غبارها خبر می دهد

خواب شستن و نظافت می گوید که عادات و ارزشهای خود را مورد بررسی قرار دهید و با نگاهی منتقدانه خود را قضاوت کرده و در آنچه که باعث آلودگی روح شما شده است و لایه های درونی شما را تیره کرده تجدید نظر کنید

تعبیر خواب شستن خالد العنبری

خالد العنبری نیز فعل شستن را به حالتهای مختلفی تعبیر کرده است که به شرح زیر می باشند

● شستن نشانه برآورده شدن نیازها و توبه از گناهان است

● شستن بدن با آب سرد در سرما نشانه غم و غصه و با آب گرم نشانه سود و منفعت یا شفا از بیماری است

● شستن برای فرد اسیر نشانه آزادی است

● شستن دستها با آب و صابون نشانه رفع غم و نارحتی است

● شستن برای فرد غمدار رهایی از غم است

● اگر پس از شستن لباس نو بپوشد از بیماری شفا می یابد و اگر لباس کهنه بپوشد از غصه رها اما فقیر می شود

تعبیر خواب شستن کتاب سرزمین رویاها

از نظر کتاب سرزمین رویاها شستن در خواب به حالتهای زیر تعبیر شده است

(۱) شستن بدن دوری کردن از رفتار خلاف اخلاق

(۲) شستن مو یا ریش غم و غصه

(۳) شستن رخت و لباس مشکلات در انتظار شما است

(۴) شستن دست با آب سرد لذت و فراوانی

(۵) شستن دست با آب گرم موفقیت

(۶) شستن ظرف ملاقات با دوستان

(۷) شستن برای محبوس آزادی، برای بیمار شفا و برای مقروض رفع بدهی است

تعبیر خواب دیگران در حال شست و شو

اگر کسی ببیند که شخص دیگری در حال شستن چیزی می باشد نشانه عدم استقلال بیننده است و انتظار دارد که والدین یا اطرافیان مراقب امور و حلال مشکلات او باشند و در حال به تعویق انداختن تعهدات خود مانند تحصیل، شغل و… است تا از دیگر مزایا بهره مند شود

تعبیر خواب شستن میوه و سبزیجات

اگر خود را در حال شستن میوه و سبزیجات ببینید به خاطر ترس از شکست، فرصت های خوب را از دست خواهید داد و به دلیل تمرکز روی مسائل کوچک و احتیاط بیش از حد ممکن است فرصت های بزرگ را از دست دهید

اگر ببینید دیگری میوه و سبزیجات می شوید او را برای پذیرش یک پیشنهاد متقاعد می کنید

مطلب مفید بود ؟ ۱ ۱

شما هم بخوانید