تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه تا باتلاق با همه شرایط

تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه تا باتلاق با همه شرایط

تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه تا استخر و دیدن خواب غرق شدن در آب و باتلاق با همه شرایط و تعابیر مختلف آنرا می خوانید

تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه تا باتلاق

خواب های واضح ک مفهومی گاهی نشانه هایی از آگاهی روح و فعالیت مغز است

برخی از این خوابها تلنگری برای بیننده است تا هوشیار تر باشد و به اتفاقات و پیرامون خود از همه نظر دقت بیشتری داشته باشد

یکی از خواب های رایجی که اکثر افراد در طول زندگی خود می بینند غرق شدن است و ما در ادامه این مطلب قصد داریم مفصلا به تعبیر خواب غرق شدن در حالت های مختلف بپردازیم پس با ما همراه باشید

تعبیر خواب غرق شدن در آب استخر تا باتلاق

تعبیر خواب غرق شدن در آب سیل و رودخانه تا باتلاق

انواع تعبیر خواب غرق شدن

غرق شدن از نظر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) تعبیر خواب غرق شدن را بر چند وجه می داند (۱) منفعت (۲) همنشینی با مردم بی مذهب (۳) بخت و اقبال در کار (۴) مال فراوان

تعبیر خواب غرق شدن از نظر اویتنهاو

اویتنهاو نیز غرق شدن در خواب را با توجه به حالت خواب به سود، ازدواج، از دست دادن خوشبختی بزرگ، مشکل و اتفاق بزرگ و… می داند

 از دیدگاه مطیعی تهرانی

مطیعی تهرانی نیز می گوید اگر کسی خود را در حال غرق شدن در دریا ببیند نشانه آن است که گرفتار مشکلات بزرگی خواهد شد

تعبیر خواب غرق شدن و مردن

تعبیر غرق شدن و مردن در آب گواه ناتوانی در مقابله با مشکلات و شرایط سخت است،همچنین نشانه اینست که خود را به خاطر توقع و خواسته دیگران اذیت می کنید

تعبیر خواب غرق شدن مادر

ابن سیرین می گوید: هرکس که در خواب ببیند مادرش در حال غرق شدن است به زودی به مشکلی بزرگ خواهد شد و همچنین دیدن یک مادر غرق شده نشانه آن است که مشکل بزرگی داشته و به کمک احتیاج دارد

تعبیر خواب غرق شدن معشوقه

ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که معشوقه اش غرق شد نشانه مشکلات است و بیانگر بحران ها و بدی های آن دوره است

همچنین دیدن معشوق در حال غرق شدن تلنگری برای جدایی از خداوند و نیاز به توبه و بازگشت به سوی خدا است

تعبیر خواب غرق شدن اقوام

ابن سیرین می گوید: دیدن غرق شدن اقوام گواه خوشبختی و اتفاقات خوب در این دنیا است و دیدن غرق شدن قومی که مریض است نشانه مرگ قریب الوقوع آن شخص است

تعبیر خواب غرق شدن مرده

ابن سیرین می گوید: اگر شخصی که فوت شده است را در خواب در حال غرق شدن دیدید تعبیر آن وضعیت نا مناسب او در آخرت در اثر گناهان است و برای کمک به او بهتر است خیرات و و فاتحه دهید

تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه

ابن سیرین می گوید: کسی که ببیند در رودخانه ای غرق شد نشانه آن است که تا زمان مرگ از غم ها رها می شود و هر چقدر که رود بزرگ تر و زلال تر باشد شخص بزرگ وارتر و منزلت و دیانت او بهتر می شود

تعبیر خواب غرق شدن کودک

شیخ طوسی می گوید: اگر کسی کودک خود یا دیگران را در حال غرق شدن یا غرق شده ببیند تعبیر آن اتفاقات زیان آور و ضررهای مالی هنگفت می باشد

تعبیر خواب غرق شدن کشتی

جابر مغربی می گوید: کسی که ببیند کشتی او در حال غرق شدن است یا به ته دریا رفته نشانه آن است که از پادشاه قدرت و نیرویی بزرگ به دست می آورد و از ابن اشعث نیز تعبیر چنین خوابی را در امان ماندن از دست پادشاه می داند

تعبیر خواب غرق شدن دیگری

تعبیر چنین خوابی درگیر شدن با مسائلی است که توان کنترل آن ها را ندارید و یا ارتباطی با شما ندارند و به نحوی در این مسیر هویت خود را به فراموشی می سپارید

تعبیر خواب نجات دادن کسی از غرق شدن

اگر در خواب کسی را از غرق شدن نجات دادید خصوصا اگر آن شخص کودک باشد یعنی شما به راحتی کمک دیگران را قبول خواهید کرد و یا اینکه از موقعیت فعلی و دست آوردهای خود احساس رضایت خواهید کرد

خواب غرق کردن

غرق کردن و کشتن کسی در خواب نشانه تلاش شما برای رهایی از خاطرات تلخ است و در واقع در حال سرکوب احساسات خود هستید و اگر شخصی آشنا را غرق کنید باید به احساسات خود در مورد آن شخص توجه کنید.

دیدن غرق شدن کسی

اگر خواب دیدید که در حال تماشا کردن غرق شدن کسی هستید احتمالا به زودی دچار بیماری می شوید و یا اینکه یک اتفاق بد در انتظار شما می باشد و باید بیشتر مراقب سلامتی و زندگی خود باشید

تعبیر خواب غرق شدن آدم ها

تعبیر خواب دیدن آدم هایی که غرق شده اند نشانه آن است به زودی اتفاق های بدی برای شما اتفاق خواهد افتاد و ممکن است چیزی را تجربه کنید که شادی را از شما دور کند و گواه غم و بد شانسی در آینده است

تعبی خواب غرق شدن در دریا

دیدن غرق شدن در دریا، موانعی را نشان می دهد که بر سر راه شما قرار می گیرد و یا اینکه مجبور می شوید اطلاعات خصوصی خود را فاش کنید و نشانه ثبات پیدا نکردن شما است

«نفایس الفنون» می گوید اگر کسی ببیند در دریا غرق شد و مرد و دریا او را پس زد یعنی در حرص دنیا غرق می شود و اگر ببیند غرق شد و سپس از دریا بیرون آمد نشانه آن است که از کار دنیا خلاصی می یابد

تعبیر خواب غرق شدن در گل

تعبیر چنین خوابی این است که شما در برخی جنبه های زندگی خود تحت تاثیر فردی قدرتمند هستید و نمی توانید از فرمان او سرپیچی کنید چراکه ممکن است به شما آسیب برساند و این شخص ممکن است حتی همسر، پدر یا مادر شما باشد

تعبیر خواب غرق شدن در استخر

دیدن غرق شدن در استخر خبر از موانعی در مسیر شغل فعلی شما باشد و شما قادر به غلبه بر آن نمی باشید و لازم است که با صبر و تلاش شرایط فعلی را پشت سر بگذارید

تعبیر خواب غرق شدن در باتلاق

تعبیر این خواب تصمیمات مالی اشتباه شما است که عواقب سنگینی را در پی دارد و موقعیت سختی را برای خود رقم می زنید که راه نجات آن صبر و تلاش است

تعبیر خواب غرق شدن فرزند پسر

اگر زنی خواب غرق شدن فرزند پسر خود را ببیند نشانه آن است که مرگ فرزند او نزدیک است و یا اینکه تا زمان حل شدن مشکلات فرزندش در کنار او می ماند

همچنین اگر زن باردار این خواب را ببیند می تواند نشانه سقط شدن جنینش باشد

تعبیر خواب غرق شدن فرزند دختر

گر مادری ببییند فرزند دختر او غرق شده هشدار می دهد که آن دختر در معرض خطر است و نشانه مشکلات پیرامون دختر است که برای خلاصی از آن ها تلاش می کند و اگر زن باردار چنین خوابی ببیند نشانه مشکلات و سختی های او هنگام زایمان است

غرق شدن حیوانات در خواب

تعبیر خواب غرق شدن حیوانات نیز بر اساس نوع حیوان متفاوت است اما تعبیر خواب های متداول در مورد غرق شدن برخی حیوانات به شرح زیر است

(۱) غرق شدن اسب نشانه غلبه شما بر مشکلات است و انعطافت پذیری شما را نشان میدهد

(۲) غرق شدن سگ نشانه آن است که احتمالا دوست یا فرد نزدیکی به شما درگیر مشکلات عاطفی می باشد

(۳) غرق شدن گربه نشانه طرز فکر بیش از حد زنانه شما یا همان روحیه فمنیسیتی شما می باشد

تعبیر خواب غرق شدن در سیل

تعبیر غرق شدن در سیل می تواند شکست خوردن در مقابل دشمنان باشد یا تسلیم شدن شما در مقابل مشکلات را نشان دهد و تلنگری برای آمادگی با چالش ها است

تعبیر خواب غرق شدن دختر مجرد

اگر دختری مجرد در حال غرق شدن باشد نشانه مشکلات بزرگی است که بر سر راه دارد و برخی از مفسران چنین خوابی را نشانه عشق اشتباه دختر به شخصی نا مناسب می دانند و اگر ببیند که در دریا غرق شد و مرد نشان از رابطه ای اشتباه و رنج و مشکل بسیار است

تعبیر خواب غرق شدن برادر

غرق شدن برادر در خواب نشانه مشکلات بسیاری است که در آن دوره دارد و یا گواه نافرمانی و گناهان بسیار او می باشد و نیاز به کمک دارد و یا گرفتار بیماری می شود و اگر برادر متاهل باشد در زندگی زناشویی خود سعادت نمی یابد

تعبیر خواب غرق شدن شوهر

ابن سیرین می گوید: غرق شدن شوهر در خواب نشانه بدهی و مشکلات مالی بزرگ است که شوهر توان پرداخت آن را ندارد

همچنین گواه سقوط در اثر نافرمانی و فرو رفتن در گناهان است اگر شوهر بیمار باشد نشانه مرگ نزدیک او می باشد

تعبیر خواب غرق شدن در أب سبز

از نظر روانشناسی آب نماد درونیات و ناخودآگاه است و نماد حیات و رنگ سبز مفاهیمی همچون رشد، تعالی، پرورش و حیات دارد و تعبیر چنین خوابی توجه و کنترل بر میزان درونیات، تاثیرگذاری آن و تفکر در مورد آن است و باید همچنان که به درونیات و تعالی خود می پردازید به زندگی حقیقی و روزمره خود نیز توجه کنید

تعبیر خواب غرق شدن خودرو

غرق شدن ماشین نیز بسته به وضعیت ببینده خواب تعابیر مختلفی دارد که به شرح زیر است

(۱) اگر زن باردار چنین خوابی ببیند نشانه مشکل هنگام زایمان، ترس از نزدیک بودن به زایمان، گناه و نافرمانی و… است

(۲) چنین خوابی برای زن متاهل نشانه ارتکاب گناه و اشتباه و تاثیر آن بر رابطه به همسر، مشکلات و موانع زندگی زناشویی، درگیری روحی، وضعیب خوب بین زن و شوهر و… است

(۳) اگر زنی مجرد چنین خوابی ببیند ممکن است در زندگی بعدی خود با مشکلات و موانعی مواجه شود و یا اینکه زندگی برایش آسان خواهد بود

مطلب مفید بود ؟ ۳ ۰

شما هم بخوانید